Boldogasszony papucsa


Tudományos név:
Cypripedium calceolus L.

Magyar név:
boldogasszony papucsa, rigópohár, papucskosbor

Idegen nyelven:
Yellow Lady's Slipper (angol), 
Frauenschuh (német)

Védettség:
fokozottan védett (250.000 Ft)

Natura 2000:
Élőhelyvédelmi Irányelv II. függelék

Elterjedés:
Eurázsiai faj, Magyarországon szórványos a Középhegységben, a Ny- és D-Dunántúlon.

Előfordulás az igazgatóság területén:
Kizárólag a Fertőmelléki-dombságban, a Szárhalmi-erdőben fordul elő.

Állomány nagysága és változása:
 
Az 1950-es és az 1960-as években még tucatnyi helyen, több száz tőről számoltak be a botanikus szakemberek, de a folyamatos gyűjtés és élőhelyeinek pusztulása miatt ma már alig találkozhatunk a növénnyel.
2001 és 2006 között végzett felmérések alapján a faj 3 biztos lelőhelyén 8-12 tövet sikerült megfigyelni, amelyeknek általában a fele virágzott. 2007-ben a legnagyobb, sajnos sokak által ismert tőcsoportot ismeretlen tettesek kiásták, így az ismert egyedek száma mindössze 3 tőre csökkent.

Veszélyeztetettség:
 Kipusztulással közvetlenül fenyegetett.

Élőhely:
Nyirkos erdőkben, mészkedvelő tölgyesekben, bokorerdőkben.

Veszélyeztető tényezők:
Működési területünkön a fajt elsősorban a természetfotósok, a tudatlan turisták és a kíméletlen gyűjtők veszélyeztetik (Utolsó ismert kiásás: 2007). Az 1960-1980 közötti időszakban tucatjával ásták ki a növényeket és vitték haza, ahol többségükre, a nem megfelelő tartás miatt, a pusztulás várt.
Az ismert lelőhelyeket az erdőgazdálkodás ma már nem veszélyezteti, de a potenciális előfordulási területen a vágásos erdőgazdálkodás és a vegetációs időben végzett termelés okozhatja egyes nem ismert egyedek pusztulását.

Élőhelyeinek kezelésével kapcsolatos természetvédelmi követelmények:
Az ismert lelőhelyek, a folyamatos őrzést kivéve, jelenleg nem igényelnek beavatkozást.

Szükséges fajvédelmi intézkedések:
Folyamatos őrzés biztosítása.
Az ismert és potenciális előfordulási helyek évenkénti felmérése.
Az ismert egyedek mesterséges beporzása (2005 óta évente megtörténik. Bár átlagosan minden második évben van érdemleges magérés, jelentős eredményekről egyenlőre nem tudunk beszámolni.)
Meg kell kezdeni az előkészületek az ex situ védelemre (mesterséges szaporítás, visszatelepítés).Országos fajmegőrzési terv:Kérjük, a faj egyedeit ne ássa ki, ne tépje le!!! Ha kiásást vagy annak előkészületét tapasztalja, kérjük azonnal értesítse Igazgatóságunk munkatársait vagy a Soproni Rendőrkapitányságot.
 
Ha véletlenül találkozik az erdőben a fajjal, kérjük haladéktalanul jellezze Igazgatóságunk munkatársainak!
 
Ha Ön otthon "véletlenül" megtalálja a faj egyedeit, akkor haladéktalanul értesítse munkatársainkat! Minden megtalált/visszahozott egyed elősegítheti a faj kipusztulásának megelőzését.


A 2007-ben kiásott tőcsoport.
Fotó: Takács Gábor


Ritkán, de két- vagy többvirágos példányok is megfigyelhetők.
Fotó: Takács Gábor