Bécsi-domb TT - Természetvédelmi kezelési terv

Melléklet a 14/2006. (III. 21.) KvVM rendelethez
A Bécsi-domb Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

 • Őrizze meg
  • a szíveslevelű gubóvirág (Globularia cordifolia) állományát és élőhelyét,
  • a terület védett és veszélyeztetett növény-, illetve állatfajainak állományait,
  • a soproni Bécsi-domb élettelen természeti és tájképi értékeit.
 • Biztosítson lehetőséget a terület további állattani és növénytani értékeinek feltárására, valamint az ismert természeti értékek részletes vizsgálatát célzó kutatásoknak.

2. Természetvédelmi stratégiák

 • A fehér akác eltávolítása aktív természetvédelmi kezeléssel (szükség esetén kémiai szerekkel is).
 • Az őshonos fafajok (pl. csertölgy, molyhos tölgy) visszaszorítása (nem a területről való teljes kiirtása).
 • A természetvédelmi kutatások feltételeinek biztosítása.
 • Fajmegőrzési tervet kell készíteni a szíveslevelű gubóvirág és a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) állományának védelme érdekében.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása

 • A fehér akácot a területről teljes mértékben el kell távolítani, a sarjakat rendszeresen vissza kell vágni.
 • Növényvédő szerek, irtószerek a természetvédelmi kezelési tevékenység keretében, inváziós fajok elleni védekezés érdekében alkalmazhatók a területen.
 • A területen a fa- és cserjefajok borítása a 10%-ot nem haladhatja meg.
 • A területen található illegális hulladéklerakókat és tűzrakóhelyeket fel kell számolni.
 • Az M84. számú főút menti akácos sáv helyén, az akác eltávolítása után, őshonos, a termőhelynek megfelelő fajokból álló keskeny fás-ligetes sávot kell kialakítani.
 • A talaj bolygatásával járó természetvédelmi kezelési tevékenységek megkezdése előtt a természetvédelmi kezelő kikéri a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodájának véleményét.

3.1.2. Látogatás

 • A területen tilos a természeti értékek károsításával járó tömegrendezvények tartása.

3.1.3. Terület- és földhasználat

 • A terület belterületbe vonása, illetve más művelési ágba sorolása tilos.
 • A területen etetők, szórók, sózók elhelyezése, vadtenyésztés, vadkibocsátás és zárttéri vadtartás, valamint vadföld létesítése, művelése tilos.
 • A területre gépkocsival behajtani csak a természetvédelmi kezelés részeként végzendő tevékenység, illetve a természetvédelmi hatóság által engedélyezett kutatás keretében szabad.
 • A területen építmény létesítése tilos.
 • A területen vonalas létesítmény nem építhető. A területet szegélyező meglévő országos közút üzemeltetési, fenntartási, valamint felújítási feladatait a természetvédelmi érdekekkel összhangban kell biztosítani. A közút menti 5 méter széles területsáv útszélesítés céljára felhasználható.
 • A területen keresztül közműveket vezetni tilos.

3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Gyepek kezelése

 • A gyepek ideiglenes felszántása, műtrágyázása, felülvetése, drénezése tilos.
 • A kaszálásokat évi egy alkalommal (június vége-július folyamán) változó időpontban kell elvégezni.
 • A gyepek 10%-át éves váltásban kaszálatlanul kell hagyni.
 • A lekaszált és bebálázott szénát a kaszálást követően legkésőbb egy hónapon belül le kell hordani a területről.

Megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv letöltése ITT.