Ebergőci Láprét TT - Tulajdonosi viszonyok

Szektor Terület (ha) %
A tervezési terület nagyobb része természetes személyek, magánszemélyek tulajdonában van. Az utak és árkok önkormányzati tulajdonban vannak.
 
A tervezési terület tulajdonosi/kezelői összetétele
53 - Önkormányzatok 1,5334 3,2
61 - Magántulajdon 47,1170 96,8
Összesen: 48,6504 100,0