Gyepek használata

A különböző gyeptípusok, illetve területek esetében más és más szempontokat kell figyelembe venni a természetkímélő gyephasználat során. A természetvédelmi és környezetvédelmi szempontok egy része jogszabályban került meghatározásra, így betartása kötelező! A kötelező előírásokon felül számos olyan ajánlás/irányelv létezik, amelyek betartásával Ön is hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A nem kötelezően betartandó természetvédelmi ajánlásokat gyeptípusonként mutatjuk be.
Minden gyep (rét, legelő) hasznosítású területre érvényes kötelező jogszabályi előírások

Igazgatóságunk működési területén csaknem minden védett természeti terület Natura 2000 terület is egyben, így a Natura 2000 területen lévő gyepek kezelésére vonatkozó előírásokat többnyire védett területen is alkalmazni kell. További kötelező előírásokat tartalmazhat a védett természeti terület természetvédelmi kezelési terve, amelyekről az egyes védett területeket bemutató oldalainkon és a védetté nyilvánító jogszabályokból tájékozódhat!
Engedélyhez kötött tevékenységek:
 • Védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep feltöréséhez, felújításához, felülvetéséhez, öntözéséhez, legeltetéshez, kaszáláshoz; (1996. évi LIII. törvény 38.§ (1) bekezdés b) pontja alapján)
 • Védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához. (275/2004 (X.8.) korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés b) pontja alapján)
 • Natura 2000 területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges az október 31. és április 23. között történő legeltetéshez. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 4. § (4) bekezdés b) pontja alapján)

Használatra vonatkozó előírások
 • Natura 2000 területen a gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 3. § (1) bekezdése alapján) Megjegyzés: A kötelező hasznosítás néhány élőhely-típusnál (pl. magassásosok, sziklagyepek, sztyeprétek), köztük közösségi jelentőségű élőhelyekkel, kifejezetten káros természetvédelmi szempontból.
 • Natura 2000 területen a gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása tilos. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 3. § (4) bekezdése alapján)
 • Natura 2000 területen tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 3. § (5) bekezdése alapján)
 • Natura 2000 területen napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 4. § (3) bekezdése alapján)
 • Natura 2000 területen a belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése tilos. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 4. § (2) bekezdése alapján)
 • Natura 2000 területen az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 5. § (2) bekezdése alapján)  
Legeltetés esetén:
 • Natura 2000 területen, gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 3. § (2) bekezdése alapján)
 • Natura 2000 területen a gyepterület túllegeltetése tilos. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 3. § (3) bekezdése alapján)
Kaszálás esetén:
 • Natura 2000 területen a terület legalább 5, legfeljebb 10%-át – beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is – kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 4. § (1) bekezdése alapján)
 • Natura 2000 területen a kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasztó lánc használata kötelező. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 5. § (1) bekezdése alapján)
 • Natura 2000 területen a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. Amennyiben az inváziós és termőhely-idegen növényfajok elleni védekezés miatt a földhasználó nem tudja betartani az előírt 5% területrész kaszálatlanul hagyását, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 5. § (3) bekezdése alapján)
 • Natura 2000 területen, gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos. (269/2007 (X.18.) korm.rendelet 5. § (4) bekezdése alapján)

A kaszálás bejelentéséhez kérjük használják a magyarország.hu felületét, melyet IDE KATTINTVA érhetnek el. Ez a leggyorsabb, legprecízebb módja a bejelentésnek. 

A kaszálás bejelentéséhez használható űrlap Microsoft Word (docx) és Open Document (odt) formátumban tölthető le! A kitöltött űrlapot eljuttathatja Igazgatóságunknak levélben (Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435, Sarród, Pf 4.,) vagy e-mailben (fhnp@fhnp.hu). A postai levélküldést kérjük mellőzni a hosszú átfutási idő miatt. 

   
 •