Álláshirdetés: TERMÉSZETVÉDELMI ŐR

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

pályázatot hirdet

természetvédelmi őri

állásra

 

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan (6 hónap próbaidővel)

 

Foglalkoztatás jellege: kormánytisztviselő, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló2012.évi CXX. tv.szerint, teljes munkaidőben (heti 40 óra, munkaidő keretben)

 

A munkavégzés helye: a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területe – elsősorban a Dunamenti Tájegységben

 

Illetmény és juttatások: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerint

 

A beosztáshoz tartozó lényeges feladatok:

Természetvédelmi őri munkavégzés a vonatkozó jogszabályok szerint az alábbi módokon:

 • hatósági őrzés – védett területek, védett természeti értékek és régészeti lelőhelyek vonatkozásában
 • védett értékek monitorozásában való részvétel
 • vagyonkezelési feladatokban történő részvétel
 • természeti értékek bemutatásában való részvétel
 • projektek megvalósításában részvétel
 • adminisztratív feladatok

 

Pályázati feltételek a 4/2000. (I.21.) és a 29/2012. (III.7.) Korm.rendeletek szerint:

 • nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy
 • legalább középfokú szakirányú végzettség megléte

 

Előnyt jelentenek:

 • Minimum három éves, hasonló munkakörben eltöltött gyakorlat (rendészeti, közigazgatási, esetleg oktatási feladatokat ellátó intézménynél)
 • felhasználói szintű informatikai tudás
 • idegen nyelv tudás (angol, német, esetleg szlovák vagy orosz)
 • természetvédelmi őri vizsga, közigazgatási alapvizsga, maroklőfegyver vizsga
 • „B” kategóriás gépjárművezetői engedély
 • legalább sport célú kisgéphajó vezetői jogosítvány
 • a tájegységre jellemző védett természeti értékek ismerete
 • jó kommunikációs készség
 • önálló és csapatban történő munkavégzés képessége
 • megfelelő fizikai állóképesség
 •  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • végzettséget és képzettséget igazoló iratok
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék
 • minden egyéb olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019.április 5-én 12.00 órai beérkezéssel

A pályázat benyújtásának módja:

 • elektronikus úton az fhnp@fhnp.hu email címre
 • postai úton: Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár

 

A munkakörök legkorábban 2019. május 1-től, illetve 2019. október 1-től tölthetők be.