Élőhelyrehabilitáció a Grassland-HU LIFE IP keretében

„A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzése az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával” elnevezésű LIFE17 IPE/HU/000018 referencia számú projekt keretein belül számos helyreállító tevékenység zajlott a Győrtől keletre fekvő, még aktív katonai kiképzési területen.  A Fertő-Hanság Nemzeti Park kijelölt kapcsolattartója a kivitelezés során folyamatos szakfelügyeletet biztosított.

 

I. Az egyik fontos cél a projektterületen az illegális motokrossz-pálya felszámolása. Ennek első lépéseként a terület rehabilitálása érdekében természetes domborzati viszonyokat teremtettünk, és a tavasz folyamán természetes magokból álló gyeptelepítést hajtunk végre. A következő időszakban tervezzük a terület körbekerítését, a legeltetési struktúra kialakítását. Ezzel a további illegális tevékenység is kizárható a területről.

 

II. Az évekkel ezelőtt felhagyott anyagnyerő helyen egy értékes élőhely alakult ki életteret teremtve számos védett faj számára. A kialakult tó állandó vízborítású, de a vízszint folyamatosan csökken.  Ez olyan problémát okozott, hogy a kevésbé csapadékos években a kisebb vízfelületek korán kiszáradtak, a köztük lévő összeköttetés hiányában a kétéltűek új generációja gyakran elpusztult.  A part egyik merőleges oldalán korábban gyurgyalagok és parti fecskék fészkeltek, azonban ez már évekkel ezelőtt lehetetlenné vált a megfelelő partfal hiánya miatt. A helyreállítási munkák során a különálló kisebb tavakat egyesítették egy változó vízmélységű tóba, továbbá 300 m hosszú függőleges partfal kialakítására is sor került, mely fészkelésre alkalmas a korábban említett fajok számára.

 

III. A lakott területek közelsége miatt jelentős a hulladék illegális lerakása. A feltárt hulladék nagy része építési, kisebb része kommunális hulladék (~1200 m3), melynek összegyűjtése és szelektív elszállítása is megvalósult a projekt keretében. A további hulladéklerakás elkerülése érdekében kapuk kerülnek kiépítésre.