HUDI20001 Ácsi-gyepek

Az "Ácsi gyepek" területének nagyobb része a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság működési területére esik. A M1 autópálya nagyszentjánosi lehajtója mellett megmaradt pannon homoki gyepek az egykor Győrtől Esztergomig húzódó kisalföldi meszes homokpuszta maradványaihoz tartoznak. A mindössze 7 ha kiterjedésű területen a jelölő fajok közül a magyar futrinka (Carabus hungaricus) és a homoki nőszirom (Iris arenaria) fordul elő. A homokpusztagyepek védett fajai közül többek között a fokozottan védett pókbangó (Ophrys sphecodes), a védett agárkosbor (Orchis morio), a tavaszi hérics (Adonis vernalis), a pusztai árvalányhaj (Stipa pennata) és a homoki kocsord (Peucedanum arenarium) található meg. Az élőhelyet ma már nem az autópálya építés, hanem a felelőtlen terepmotorosok barbr pusztítása és az özönnövények, különösen az akác terjedése veszélyezteti.

 

Fontosabb adatok

 
Terület azonosítója:  HUDI20001
Terület elnevezése: Ácsi gyepek
Terület besorolása:  kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
Terület kiterjedése: 6,99 ha (FHNPI területére eső rész)
Érintett települések: Nagyszentjános
Érintett helyrajzi számok: Lista

Jelölő fajok

Jelölő élőhelyek