E-ügyintézés


A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a vonatkozó jogszabályok szerint elektronikus ügyiratkezelésre köteles szerv, mely többek között azt is jelenti, hogy egyes eljárásaiban is arra kell törekednie, hogy a partnereivel a lehető legnagyobb mértékben elektronikus úton tartsa a kapcsolatot.
Ennek okán olyan fejlesztéseket valósítottunk mely, melynek eredményeként 

  • a Natura 2000 területen tervezett kaszálások bejelentését, és
  • az elővásárlási jogról való nyilatkozat kérelmet

ügyfélkapus bejelentkezéssel, elektronikus űrlapon is beadhatják. Kérjük Önöket, hogy az elektronikus ügyiratkezelés számos előnyére tekintettel (kevesebb papírfelhasználás, gyorsaság, stb.), lehetőleg ezen a platformon küldjék be részünkre bejelentésüket/kérelmüket!

Kaszálás bejelentő Natura 2000 területen

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: FHNPI) illetékességi területén lévő Natura 2000 státuszú földterületeken az illetékes földhasználó - a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 5. § (3) alapján - a kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése előtt legalább öt munkanappal be kell jelentse a FHNPI-nek.

E-ügyintézés indítása

Elővásárlási jogról való nyilatkozat kérése

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 68. § (6) bekezdése alapján egy természetvédelmi oltalom alatt álló ingatlan tulajdoni viszonyában történő változást megelőzően (tipikusan adás-vétel, csere okán) a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, melyet az illetékes Nemzeti Park Igazgatóság jogosult gyakorolni. Helyi jelentőségű védett természeti terület esetében - sorrendben az igazgatóságot követően - a települési önkormányzatot is megilleti az elővásárlási jog. Az ügyben eljárók köre tipikusan az ügyvédek, közjegyzők.
Amennyiben az adásvétel/csere/ajándékozás tárgyát képező ingatlan védett terület, akkor az okirat aláírását követően Ön, mint az eljáró ügyvéd, közjegyző megkeresi a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot az elővásárlási jogról szóló nyilatkozat beszerzése érdekben.

E-ügyintézés indításaA fejlesztés a „FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ügyintézési térbe való integrálása” című, KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2019-00012 számú projekt keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.