Fontosabb jogszabályokAz alábbiakban, tájékoztató jelleggel, a természetvédelemmel, a védett és Natura 2000 területekkel, a természetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi egyezményekkel, illetve  a védett területeken folytatott gazdálkodással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat mutatjuk be a teljesség igénye nélkül.


Általános természetvédelmi, illetve természetvédelemhez kapcsolódó szakági jogszabályok

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 
2003. évi XXVI. törvény  az Országos Területrendezési Tervről

1995. évi LIII. törvény  a környezet védelmének általános szabályairól
 
2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
 
91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
 
276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet  a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról
 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról


Nemzeti Park Igazgatóságok működése

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

5/2005. (K.V. Ért. 5.) KvVM utasítás a nemzeti park tanácsok létrehozásáról

4/2000 (I.21.) Kormány rendelet a természetvédelmi őrökre, illetve őrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról
 
9/2000 (V.9.) KöM rendelet a természetvédelmi őrszolgálat szolgálati szabályzatáról
 
33/1997 (XI.20.) KTM rendelet a polgári természetőrökről


Védetté nyilvánítás, védett értékek

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben  természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról
 
348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról 


Natura 2000 területek és használatuk
 
A Tanács 79/409/EGK (1979. április 2.) sz. irányelve a vadon élő madarak védelméről

A Tanács 92/43/EK (1992. május 21.) sz. irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadonélő állat- és növényvilág védelméről

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
 
14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
 
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
 
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken  történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs  támogatás részletes szabályairól
 
115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről
 

Nemzetközi egyezmények


 
Megjegyzés: A listában elhelyezett linkek a magyarorszag.hu jogszabálykeresőjére mutatnak.