Gazdálkodás

I. Költségvetési adatok
 
Költségvetési alapokmány (-2008), elfogadott költségvetés (2009-)
Költségvetési beszámolók (2005-)
II. Személygépjármű beszerzés, fenntartás és üzemeltetés költségei
III. Mobiltelefonok költségei
IV. Külföldi kiküldetések költségei
V. Vezetők bérköltsége

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve