A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés hatékonyságának javítása a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának komplex fejlesztésévelLeírás

A pályázat fő célja a Fertő-Hanság Nemzeti Parkhoz tartozó védett természeti területek, NATURA 2000 területek és élőhelyek, valamint a védett élettelen természeti értékek természeti állapotának megóvása és javítása, továbbá a hazai védett és közösségi jelentőségű fajok védelme és élőhelyük fennmaradásának biztosítása az Természetvédelmi Őrszolgálati rendszer fejlesztése által.

A természetvédelmi őrszolgálati bázisok felújításának célja az őrszolgálati alapfeladat-ellátás és hatékonyságának növelése, (pl. kapcsolattartás a helyi közösségekkel) infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, továbbá a költséghatékony működés előfeltételeinek megteremtése (pl. hőszigetelés javítása), hozzájárulva a fejlesztés eredményeinek hosszú távú fenntarthatóságához.
A korszerűtlen és elavult gépjárművek lecserélésének célja, a környezetre gyakorolt károsító hatások csökkentése, a gépkocsi futás hatékonyságának javítása, az esetleges meghibásodások, gyakori szerviz és egyéb problémák elkerülése és az ebből származó időkiesés csökkentése, illetve a szerviz költségek csökkentése. Az őrszolgálati mobilitás fejlesztése által növelhető a természetvédelmi őrök terepi jelenléte, amely maga után vonja a természetvédelmi hatósági ellenőrzések és intézkedések számának a növekedését is, ezáltal csökkentve a károsításokat és jogtalan tevékenység végzéseket.

Azon őrkerületekben, ahol jelenleg nem áll rendelkezésre külön gépjármű (közös járművet használ a Soproni Őrkerület és a Fertő-Nyugat Őrkerület, valamint az Alsó-, és a Felső-Dunamenti Őrkerület), a fejlesztés eredményeként a terepi jelenlét megkétszereződése várható.
A csónakszállító és az utánfutó beszerzése ugyancsak az őrszolgálat terepi mobilitásának fejlesztését célozza, amely által a terepi jelenlét olyan térségekben is növelhető, ahol eddig elhanyagolható volt a Természetvédelmi Őrszolgálat jelenléte (pl. Rába és Répce Natura 2000 területei).
A beszerzendő terepi térinformatikai adatgyűjtő eszközök, kézi távcsövek, spektívek és mobil munkaállomások célja a természeti állapot felmérésére (adatgyűjtés) és nyomon követésére (monitorozás) irányuló őrszolgálati alap-feladatok hatékonyságának javítása. A terepi adatgyűjtés és monitorozás eszközrendszerének fejlesztésével egyaránt növelhető a vizsgálandó élőhelyek és élőlénycsoportok száma. A terepi térinformatikai adatgyűjtő eszközök beszerzésével egységesíthető a jelenleg szerteágazó adatgyűjtési protokoll, amely által csökkenthető az adatrögzítésre fordítandó idő, továbbá minimalizálható az adat elaprózódás és az adatmentések elmaradása miatti adatvesztések kockázata. Az adatgyűjtés és a monitorozás hatékonyságának emelése által az őrszolgálat által gyűjtött biotikai adatok mennyiségi (átlagosan 25%-os) növekedése várható.

A felújított őrszolgálati irodák az Igazgatóság két jelentős területén (a Fertő-tájon és a Hanságban) teszik lehetővé azt, hogy az egyes gazdálkodók, közvetlenebb kapcsolatot tudjanak tartani a természetvédelmi őrszolgálat tagjaival. Ez különösen fontos, amikor kiemelt jelentőségű, fokozottan védett fajok élőhelyén szükséges az őrszolgálat tagjainak és a gazdálkodóknak az együttműködése a fajok védelme érdekében. Ennek az együttműködésnek a javulásában nemcsak az irodák, hanem az őrszolgálat tagjai terepi mobilitásának javulása is kiemelt jelentőséggel bír. Az irodahálózati fejlesztés és a mobilitás javulása révén az őrszolgálat tagjai a területre érkező látogató csoportokkal is könnyebben tudnak kapcsolatot tartani.

Projekt kódja: KEHOP-4.2.0-15-2016-00007

Projekt kezdete: 2016. szeptember 1.

Projekt zárása: 2019. november 30.

Konstrukció: KEHOP

Státusz: Lezárt

Kategória: Több területet átfogó

Projekt kapcsolattartó neve és elérhetősége:

Király Melinda

pályázati ügyintéző/projektmenedzser

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

H-9435 Sarród, Rév-Kócsagvár

mobil: 30/4181396

e-mail: kiraly.melinda@fhnp.hu

Teljes költségvetés: 91 362 294 Ft

EU támogatás aránya: 100 %

FHNPI összköltségvetése: 91 362 294 Ft

Részfeladatok


A projekt keretében a kötelezően ellátandó, kiegészítő szakértői tevékenységek (projektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőri tevékenység, nyilvánosság biztosítása) mellett az alábbi projektelemek megvalósítására kerül sor:

 • a Természetvédelmi Őrszolgálat irodahálózatának fejlesztése, amely magában foglalja:
 • a Fertő tavi őrszolgálati bázisépület felújítását, (sajnálatos módon az épület a felújítás következtében megsemmisült, így a fennmaradó támogatási összeg átcsoportosításra került)
 • a Fehértói őrszolgálati bázis három épületből álló épületegyüttesének (bázisépület, istálló, tároló) felújítását;

 

a Természetvédelmi Őrszolgálat terepi mobilitásához szükséges terepjárók és utánfutók beszerzése, amely magában foglalja:

 • 1 darab, négy kerék meghajtású, 6 személyes terepjáró beszerzését,
 • 2 darab Pickup kialakítású, négy kerék meghajtású, 5 személyes terepjáró beszerzését,
 • 5 darab kisterepjáró beszerzését, 5 ajtós kivitelű, négy kerék meghajtású,
 • 1 darab csónakszállító utánfutó beszerzését;
 • 1 darab utánfutó beszerzését;

 

a hatékony terepi megfigyelés, monitorozás, adatfeldolgozás és továbbítás eszközrendszerének biztosítása, amely magában foglalja:

 • 13 darab terepi térinformatikai adatgyűjtő eszköz
 • 3 darab kézitávcső, és 3 darab spektív beszerzését,
 • 2 db mobil munkaállomás beszerzését

Az átcsoportosítást követően az alábbi projektelemek valósultak meg:

 • 1 darab zárt kabinos kishajó beszerzése
 • Csárdakapui őrszolgálati bázis épület nádtetejének felújítása
 • 1 darab Pickup kialakítású, négy kerék meghajtású, 5 személyes terepjáró beszerzését.

A projekt keretében a kötelezően ellátandó, kiegészítő szakértői tevékenységek (projektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőri tevékenység, nyilvánosság biztosítása) mellett az alábbi projektelemek megvalósítására kerül sor:

 • a Természetvédelmi Őrszolgálat irodahálózatának fejlesztése, amely magában foglalja:
 • a Fertő tavi őrszolgálati bázisépület felújítását, (sajnálatos módon az épület a felújítás következtében megsemmisült, így a fennmaradó támogatási összeg átcsoportosításra került)
 • a Fehértói őrszolgálati bázis három épületből álló épületegyüttesének (bázisépület, istálló, tároló) felújítását;

 

a Természetvédelmi Őrszolgálat terepi mobilitásához szükséges terepjárók és utánfutók beszerzése, amely magában foglalja:

 • 1 darab, négy kerék meghajtású, 6 személyes terepjáró beszerzését,
 • 2 darab Pickup kialakítású, négy kerék meghajtású, 5 személyes terepjáró beszerzését,
 • 5 darab kisterepjáró beszerzését, 5 ajtós kivitelű, négy kerék meghajtású,
 • 1 darab csónakszállító utánfutó beszerzését;
 • 1 darab utánfutó beszerzését;

 

a hatékony terepi megfigyelés, monitorozás, adatfeldolgozás és továbbítás eszközrendszerének biztosítása, amely magában foglalja:

 • 13 darab terepi térinformatikai adatgyűjtő eszköz
 • 3 darab kézitávcső, és 3 darab spektív beszerzését,
 • 2 db mobil munkaállomás beszerzését

Az átcsoportosítást követően az alábbi projektelemek valósultak meg:

 • 1 darab zárt kabinos kishajó beszerzése
 • Csárdakapui őrszolgálati bázis épület nádtetejének felújítása
 • 1 darab Pickup kialakítású, négy kerék meghajtású, 5 személyes terepjáró beszerzését.

Megvalósítás