Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatábanLeírás

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, mint az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló ATHU003 - PaNaNet+ („Fenntartható természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása Nyugat-Pannónia védett természeti területeinek hálózatában”) című projekt projektpartnere a projekt keretében megvalósítja: a menedzsment munkacsomag keretében a partnerszintű koordinációt, projekttevékenységek és szakértők munkájának szakmai felügyeletét belső humánerőforrás és külső projektmenedzsment bevonásával: koordinációs találkozók szervezése, partnerszintű előrehaladási jelentések összeállítása, közbeszerzések lefolytatása, részvétel a projekt köztes értékelésében. A projekt kommunikáció munkacsomagja keretében PaNaNet újságot készít, és célzott médiakooperációkat és egy projektzáró szakmai rendezvényt valósít meg. A projekt tematikus munkacsomagjai keretében megvalósulnak: közös tanulmányút Nürnberg térségébe, akkreditált közös környezeti nevelési továbbképzés a természetvédelmi szervezetek munkatársai és pedagógusok számára és a képzéshez kapcsolódó eszközbeszerzés, közös továbbképzés sérült és fogyatékos gyermekek környezeti nevelés programjainak elsajátítására és a képzéshez kapcsolódó eszközbeszerzés, közös turisztikai terhelhetőségi-vizsgálat, interaktív beltéri kiállítás Lászlómajorban, PaNaNet monográfia-indítókötet,  térségi jelentőségű PaNaNet rendezvénysorozat: „Hanság-napok”, közös szakvásári megjelenések, közös kerékpáros élménykínálat optimalizálásához kapcsolódó Masterplan.

Projekt kódja: INTERREG ATHU003 Pananet+

Projekt kezdete: 2016. május 1.

Projekt zárása: 2020. október 31.

Konstrukció: AT-HU Interreg

Státusz: Megvalósítás alatt

Kategória: Turizmus és környezeti nevelés

Projekt honlap: https://www.interreg-athu.eu/hu/pananetplus/

Projekt kapcsolattartó neve és elérhetősége:

Zsidy Ákos

pályázati ügyintéző/projektmenedzser 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

H-9435 Sarród, Rév-Kócsagvár

mobil: 70/9389840

e-mail: zsidy.akos@fhnp.hu


Teljes költségvetés: 2 330 555 EUR

EU támogatás aránya: 85 %

FHNPI összköltségvetése: 551 040 EUR

Részfeladatok


A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság további feladatai a projekt során:

Ausztria és Magyarország közös természeti örökségét Nyugat-Pannónia térségében Európa-szerte egyedülálló sokféleség jellemzi, amely a topográfiai és éghajlati tényezőknek köszönhetően egész évben átélhető, a lehetőségek olyan tárháza, amelynek hasznosítása idáig csak részben történt meg. A projekt legfőbb céljai ezért egyrészt ennek a természeti örökségnek a koordinált hasznosítása védett természeti területeket képviselő szervezetek - 2008 óta működő - hálózatának alapjain, akik kiváló kapcsolatot ápolnak a regionális fejlesztés kulcsszereplőivel, másrészt a fenntartható, határon átnyúló, akadálymentes és innovatív természetturisztikai kínálatok fejlesztése és optimalizálása. Mindemellett a fontosabb projektcélok a védett területek látogatóprogramjainak minőségi és mennyiségi közös továbbfejlesztése, a természet-turizmus közös értelmezésének kialakítása, kiegészítő környezeti nevelési, szemléletformálási tevékenységek, a fogyatékkal élők számára a programok és infrastruktúrák fejlesztése, valamint a turisztikai szervezetek szorosabb bevonásával a természetturisztikai szezon meghosszabbítása. A projektpartnerek a határ mindkét oldalán rögzítik a természetturisztikai kínálatfejlesztés konkrét szükségleteit azért, hogy azok alapján közös megközelítési módot határozzanak meg és közös marketing tevékenységet folytassanak a kínálatok jövőbeni pozícionálására és kialakítására. Mindkét ország, illetve a régiók turizmusstratégiája szerint nem férhet kétség az érintetlen természet jelentőségéhez marketing szempontokból – magas tehát a hajlandóság az új természeti élmény kínálatok célcsoportok irányába történő kommunikációjára. Ezzel nemcsak határon átnyúló, hanem ágazatokon átívelő (természetvédelem – turizmus – képzés) együttműködés jön létre, amelyből a határtérség minden szakterülete hasonlóképpen profitálhat.

Megvalósítás

Projekt eredmények