Határon átnyúló természetismereti képzési hálózat kiépítése a Fertő-Hanság/Neusiedler See-Seewinkel Nemzeti ParkbanLeírás

A Neusiedler See - Seewinkel / Fertő Hanság határon átnyúló nemzeti park 25 éves együttműködésre tekinthet vissza. Eközben számos projektet valósítottak meg sikeresen a kutatás, a turizmus és az oktatás területén. Ugyanakkor az egységes természeti tér gondolata még nem rögzült a regionális lakosság fejében. Az ezt a hiátust pótló, határon átnyúló belső és külső oktatási hálózatnak növelnie kell az egyetlen természetes tér tudatosságát, hogy az élőhely-megőrző és javító intézkedések könnyebben elfogadtathatóak legyenek. A történelmileg és ökológiailag értékes élőhelyek megőrzése vonzó környezetet biztosít a helyi lakosság számára is. A különböző szinteken (regionális iskolák, oktatók, regionális lakosság és stratégiai partnerek) végzett tudatosságnövelő tevékenységek növelik a megértést és hozzájárulnak a közös természeti tér megőrzéséhez a jövő nemzedékei számára. Az Illmitz-i Információs központ képezi a hálózaton belüli összehangolt oktatási tevékenységek alapját és központját. Ezen kívül egy háromnyelvű kiállítás könnyíti meg az infrastruktúra közös használatát. Ezt kiegészítve Balfon jön létre az egyetlen, a Fertő-tó nyugati partján működő nemzeti parki oktatási létesítmény. A Csárdakapu természetvédelmi őrszolgálati és környezeti nevelési központ mindkét nemzeti park alkalmazottainak közös bázisa lesz. Ezen kívül határon átnyúló környezeti nevelési tevékenységet is folytatnak majd itt. Ezzel egyidejűleg megteremtik a közös területi felügyelet és a közös természetvédelem jogi és szervezeti kereteit. E program sikeres megvalósítása a nemzeti park igazgatóságok együttműködését új szintre emeli.

Projekt kódja: ATHU 113 – NEduNET projekt

Projekt kezdete: 2019. április 1.

Projekt zárása: 2022. június 30.

Konstrukció: AT-HU Interreg

Státusz: Lezárt

Kategória: Több területet átfogó

Projekt honlap: https://www.interreg-athu.eu/hu/nedunet/

Projekt kapcsolattartó neve és elérhetősége:

Zsidy Ákos

pályázati ügyintéző/projektmenedzser 

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

H-9435 Sarród, Rév-Kócsagvár

mobil: 70/9389840

e-mail: zsidy.akos@fhnp.hu

Vezető partner:

 

További partnerek:

 

Stratégiai partnerek: 

  • Soproni Tankerületi Központ - Soproni Tankerületi Központ, mint a térség alapfokú közoktatási intézményei koordináló és környezeti nevelés iránt elkötelezett szervezete a kapcsolatot biztosítja aprojektpartner nemzeti park és az iskolák, azok pedagógusai és diákjai között.
  • BirdLife Österreich - A BirdLife Österreich szakmai segítséget nyújt a projektpartnereknek, hogy milyen módon lehet a lakosságot adatszolgáltatásba/-gyűjtésbe bevonni.
  • Pädagogische Hochschule Burgenland - A Pedagógiai Főiskola Burgenland stratégiai partnerként tapasztalatait megosztja a partnerekkel, továbbá a pedagógia szakkérdésekben segíti a partnereket és projekt megvalósítást.
  • Landesschulrat für Burgenland - Burgenland Tartomány Iskolatanácsa, mint a tartomány legfelsőbb oktatásfelügyeleti és koordináló szerve a kapcsolatot biztosítja a határon átnyúló környezeti nevelési hálózatban az iskolák és a projektpartnerek között.

Teljes költségvetés: 998.881,50 EUR

EU támogatás aránya: 85 %

FHNPI összköltségvetése: 456.588,50 EUR

Részfeladatok


Fenntartható, határon átnyúlóan működő környezeti nevelési hálózat kialakítása a Fertő-Hanság/Neusiedler See – Seewinkel nemzeti parkban. A határon átnyúló közös nemzeti parki környezeti nevelési tevékenység továbbfejlesztése a nemzeti parki partneriskolák határon átnyúló hálózati együttműködésének kialakítása révén.

 

A közös természetvédelmi őrszolgálat keretfeltételeinek megteremtése, valamint elindítása a határon átnyúló nemzeti parkban. A közös természetvédelmi őrszolgálat jogi és szakmai kereteinek kialakításával, valamint a meglévő, és a projektben megépülő új bázisokra támaszkodva rendszeres közös természetvédelmi őrszolgálati bejárások és akciók megvalósítása a közös nemzeti parkban.

 

A természetvédelmi tudatosságnövelés elősegítése a helyi gyermekek, fiatalok, pedagógusok és civilek közvetlen bevonásával. A természeti értékek társadalmasítása közös képzési, szemléletformáló és tudatosságnövelő programok lebonyolítása által, az érdeklődők és a helyi lakosság aktív részvételével.

 

A közös határon átnyúló nemzeti parknak jelenleg nincsen őrszolgálati bázisa és környezeti nevelési központja a Fertő tó nyugati felén sem Ausztriában, sem Magyarországon. Fontos célja a projektnek, hogy Balf és Fertőrákos települések között a Fertő parton, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő kenu kikötő objektumnál, az ott lévő régi épület rekonstrukciós átépítésével kialakítsuk a magyar és osztrák természetvédelmi őrök közös motorcsónakos vízi őrszolgálati tevékenységének bázisát, ill. egy környezeti nevelési központot is. E központ, a kedvező vízparti elhelyezkedéséből adódóan, kitűnő bázisa lenne a vízi életközösségek élményszerű tanításának.

Megvalósítás

Projekt eredmények

Hírek