A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozásokLeírás


A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság „A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások” című KEHOP 4.1.0-15-2016-00013 azonosítószámú projektjének fő célja a Hanságban található védett, illetve Natura 2000 élőhelyek ökológiai állapotának javítása, az ökológiai folyamatok nyomon követése, a területkezelési infrastruktúra bővítése, valamint hatékonyságának a növelése. A rekonstrukcióval érintett, jelenleg elszigetelt gyepfoltok összenyitásával és a víztestek ökológiai állapotának javítása által jelentősen javul a Natura 2000 terület ökológiai koherenciája.
 
A projekt a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. konzorciumi együttműködésében, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Kapuvár Város Önkormányzata, Csorna Város Önkormányzata, Lébény Város Önkormányzata és Kóny Község Önkormányzata együttműködő partnerségével valósul meg.
 
A projekt keretében megvalósuló beruházások:
• Fehér-tó és Barbacsi-tó medrének rekonstrukciója
• Kónyi-tó vízellátásának a javítása
• Gyeprekonstrukciók
• Özönnövény állományok felszámolása
• Földutak felújítása
• Állattartási infrastruktúra fejlesztése
• Élőhelykezeléshez szükséges mezőgazdasági eszközbeszerzés
• A Hany Istók tanösvény megújítása
 
Szárazabb időszakokban a helyreállított élőhelyek és célterületek ökológiai vízigényeinek a kielégítéséhez a területeknek többletvízre van szüksége, csapadékos években pedig az ár- és belvizek levezetése válik szükségessé. A vízelvezető árkok, csatornák rehabilitációja, valamint a vízkormányzó műtárgyak építése, cseréje segít majd a Hanságba érkező vizekkel (csapadékvíz, folyó vizek) való ökológia szemléletű gazdálkodásban.
 
A Hanság területén található tavak, a Fehér-tó, a Barbacsi-tó és a Kónyi-tó természeti értékmegóvása is megtörténik. A tavak medrében felgyülemlett iszapréteg eltávolításával és a nádszegély foltszerű csökkentésével lassítható a tavak feltöltődésének a folyamata, így változatosabb, mozaikos élőhely hozható létre. Az új vízszint szabályozó műtárgy építésével javul a Kónyi-tó vízellátása és így megőrizhető a számos védett faj élőhelyül szolgáló terület.
 
A gyepreksonstrukciók keretében elkezdődik az elcserjésedett, fás- és lágyszárú özönnövényekkel terhelt gyepterületek helyreállítása. A projekt végére a gyepek kaszálással vagy legeltetéssel kezelhetők lesznek és középtávon várható, hogy jó állapotú mocsárrétek, láprétek, láprét–láperdő mozaikok alakulnak ki.
 
Megtörténik a Hanságban újonnan megjelent özönnövények, elsősorban a selyemkóró, japán keserűfű, gyalogakác, bálványfa, egész területet érintő állományának a felszámolása is. Ezek az özönnövény fajok még csak viszonylag kis kiterjedésben találhatók meg a Hanságban, így felszámolásuk hatékonyan elvégezhető a tervezett mechanikai és kémiai módszerekkel.
 
A Nemzeti Park mindennapi vagyonkezelési és természetvédelmi kezelési feladatainak ellátásához szükséges földutak is felújításra kerülnek, és ezzel egy időben az állattartás infrastrukturális fejlesztése is megtörténik.
 
A projekt keretei között megújul a Hany Istók tanösvény is. Az új információs táblák részletes leírásokkal szolgálnak majd a kirándulók számára, és további fejlesztési elemekkel kiegészülve új programok elindítását teszik lehetővé. Az Esterházy Madárvárta mellett rönkasztalokból és padokból kialakítandó pihenőhely majd a kültéri programok helyszínéül szolgál. A projekt során rönkbútorok, kerékpárok, spektívek, távcsövek, mikroszkópok és fényképezőgépek kerülnek beszerzésre.
 

Projekt kódja: KEHOP 4.1.0-15-2016-00013

Projekt kezdete: 2016. szeptember 1.

Projekt zárása: 2021. december 31.

Konstrukció: KEHOP

Státusz: Megvalósítás alatt

Kategória: Több területet átfogó

Projekt kapcsolattartó neve és elérhetősége:

Tatai Sándor

Tájegységvezető

Telefonszám:+36 30/350-4023

e-mail: tatai.sandor@fhnp.hu


Teljes költségvetés: 1,701 milliárd Ft

EU támogatás aránya: 100 % Európai Regionális Fejlesztési Alap

Megvalósítás


Projektbemutató rendezvény a Soproni Egyetem hallgatói és oktatói számára

 2017.09.27. 12:15
 
Ezúton meghívjuk Önöket a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság „ A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások ” című, KEHOP 4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú projektjének bemutató, sajtónyilvános rendezvényére.
 
A Soproni Egyetem kihelyezett intézeteként és gyakorlati helyeként a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a Soproni Egyetem oktatóinak és hallgatóinak beszámol a 2016. óta tartó élőhelyfejlesztési projektjének eredményeiről. Az előadások fókuszában a projekt társadalmi, turisztikai, ökológiai hatásai állnak, a hallgatók érdeklődési körének megfelelően. A meghívó itt elérhető.

Elkezdődött a mezőgazdasági és erdészeti utak felújítása 

2017.10.01.
 
A projekt keretében az élőhelyfejlesztések megvalósításához, valamint a természetvédelmi kezeléshez szükséges földutak helyreállítása történik. Kb. 24 km hosszban kapnak új vagy felújított kavicsburkolatot a mezőgazdasági- és erdészeti utak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Megkezdődött az új villanypásztor rendszerek telepítése

2018.05.01. 
 
Az állattartási infrastruktúra fejlesztés részeként új villanypásztor rendszerek telepítése fog történni kb. 83 km hosszú nyomvonalon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Befejeződött az "Inert hulladék felszámolás" projektelem 

2018.05.30.
 
A projekt keretében 8 helyszínről összesen 814 tonna betonhulladékot bontottunk és szállítottunk el. A "termelőszövetkezeti" időkből származó extenzív állattartási berendezések maradványainak és a volt határőr laktanyák romjainak felszámolását követően a mentesített területeken ismét természetes növényzet tud majd kialakulni, amelyek fenntartását elsősorban legeltetéssel tervezi megoldani az Igazgatóság.

 


Elkészültek az itató és monitoring kutak 

 2019.02.01.
 
A projekt keretében összesen 15 db itatókutat létesítettünk, amelyek az Igazgatóság legelő állatállományányak egészséges, tiszta ivóvízhez jutását szolgálják.
Elkészült 4 db talajvízfigyelő monitoring kút is, ezek automatikusan mérik a talajvíz szintjét és hőmérsékletét, fontos adatokat szolgáltatva a védett területek természetvédelmi kezeléséhez.
Az itatókutakat hamar birtokba vették a Nemzeti Park területén legelő állatok.

Legeltetési infrastruktúra fejlesztés 

2019.06.03.
 
A Hanságban található gyepterületek legelteteési infrastruktúrájának fejlesztése érdekében 2018-2019. folyamán 15 itatókutat és több, mint 83 km hosszúságú villanypásztor rendszert létesítettünk. Fehértó térségében és a Dél-Hanságban a korábbi legeltetési rendszerek fejlesztése valósult meg, az Észak-Hanságban viszont korábban még nem legeltek a Nemzeti Park Igazgatóság állatai, így ott teljesen új legeltetési rendszert kellett létrehozni.
2019. májusában az Észak-hansági réteket is birtokba vehették a magyar szürkemarha és bivaly guyák.
 

 

Képek