A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások



Leírás

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság „A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások” című KEHOP 4.1.0-15-2016-00013 azonosítószámú projektjének fő célja a Hanságban található védett, illetve Natura 2000 élőhelyek ökológiai állapotának javítása, az ökológiai folyamatok nyomon követése, a területkezelési infrastruktúra bővítése, valamint hatékonyságának a növelése. A rekonstrukcióval érintett, jelenleg elszigetelt gyepfoltok összenyitásával és a víztestek ökológiai állapotának javítása által jelentősen javul a Natura 2000 terület ökológiai koherenciája.
 
A projekt a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. konzorciumi együttműködésében, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Kapuvár Város Önkormányzata, Csorna Város Önkormányzata, Lébény Város Önkormányzata és Kóny Község Önkormányzata együttműködő partnerségével valósul meg.
 
A projekt keretében megvalósuló beruházások:
• Fehér-tó és Barbacsi-tó medrének rekonstrukciója
• Kónyi-tó vízellátásának a javítása
• Gyeprekonstrukciók
• Özönnövény állományok felszámolása
• Földutak felújítása
• Állattartási infrastruktúra fejlesztése
• Élőhelykezeléshez szükséges mezőgazdasági eszközbeszerzés
• A Hany Istók tanösvény megújítása
 
Szárazabb időszakokban a helyreállított élőhelyek és célterületek ökológiai vízigényeinek a kielégítéséhez a területeknek többletvízre van szüksége, csapadékos években pedig az ár- és belvizek levezetése válik szükségessé. A vízelvezető árkok, csatornák rehabilitációja, valamint a vízkormányzó műtárgyak építése, cseréje segít majd a Hanságba érkező vizekkel (csapadékvíz, folyó vizek) való ökológia szemléletű gazdálkodásban.
 
A Hanság területén található tavak, a Fehér-tó, a Barbacsi-tó és a Kónyi-tó természeti értékmegóvása is megtörténik. A tavak medrében felgyülemlett iszapréteg eltávolításával és a nádszegély foltszerű csökkentésével lassítható a tavak feltöltődésének a folyamata, így változatosabb, mozaikos élőhely hozható létre. Az új vízszint szabályozó műtárgy építésével javul a Kónyi-tó vízellátása és így megőrizhető a számos védett faj élőhelyül szolgáló terület.
 
A gyeprekonstrukciók keretében elkezdődik az elcserjésedett, fás- és lágyszárú özönnövényekkel terhelt gyepterületek helyreállítása. A projekt végére a gyepek kaszálással vagy legeltetéssel kezelhetők lesznek és középtávon várható, hogy jó állapotú mocsárrétek, láprétek, láprét–láperdő mozaikok alakulnak ki.
 
Megtörténik a Hanságban újonnan megjelent özönnövények, elsősorban a selyemkóró, japán keserűfű, gyalogakác, bálványfa, egész területet érintő állományának a felszámolása is. Ezek az özönnövény fajok még csak viszonylag kis kiterjedésben találhatók meg a Hanságban, így felszámolásuk hatékonyan elvégezhető a tervezett mechanikai és kémiai módszerekkel.
 
A Nemzeti Park mindennapi vagyonkezelési és természetvédelmi kezelési feladatainak ellátásához szükséges földutak is felújításra kerülnek, és ezzel egy időben az állattartás infrastrukturális fejlesztése is megtörténik.
 
A projekt keretei között megújul a Hany Istók tanösvény is. Az új információs táblák részletes leírásokkal szolgálnak majd a kirándulók számára, és további fejlesztési elemekkel kiegészülve új programok elindítását teszik lehetővé. Az Esterházy Madárvárta mellett rönkasztalokból és padokból kialakítandó pihenőhely majd a kültéri programok helyszínéül szolgál. A projekt során rönkbútorok, kerékpárok, spektívek, távcsövek, mikroszkópok és fényképezőgépek kerülnek beszerzésre.
 

Projekt kódja: KEHOP 4.1.0-15-2016-00013

Projekt kezdete: 2016. szeptember 1.

Projekt zárása: 2023. szeptember 15.

Konstrukció: KEHOP

Státusz: Megvalósítás alatt

Kategória: Több területet átfogó

Projekt kapcsolattartó neve és elérhetősége:

Tatai Sándor

Tájegységvezető

Telefonszám:+36 30/350-4023

e-mail: tatai.sandor@fhnp.hu

Konzorciumi partner:

Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.


Teljes költségvetés: 2,36 milliárd Ft

EU támogatás aránya: 85% Európai Regionális Fejlesztési Alap

Megvalósítás


Projektbemutató rendezvény a Soproni Egyetem hallgatói és oktatói számára

2017.09.27.
 
Ezúton meghívjuk Önöket a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság „ A Hanság természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése – élőhelyfejlesztési beavatkozások ” című, KEHOP 4.1.0-15-2016-00013 azonosító számú projektjének bemutató, sajtónyilvános rendezvényére.
 
A Soproni Egyetem kihelyezett intézeteként és gyakorlati helyeként a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a Soproni Egyetem oktatóinak és hallgatóinak beszámol a 2016. óta tartó élőhelyfejlesztési projektjének eredményeiről. Az előadások fókuszában a projekt társadalmi, turisztikai, ökológiai hatásai állnak, a hallgatók érdeklődési körének megfelelően. A meghívó itt elérhető.
 

 

Befejeződött az "Inert hulladék felszámolás" projektelem 

2018.05.30.

 

A projekt keretében 8 helyszínről összesen 814 tonna betonhulladékot bontottunk és szállítottunk el. A "termelőszövetkezeti" időkből származó extenzív állattartási berendezések maradványainak és a volt határőr laktanyák romjainak felszámolását követően a mentesített területeken ismét természetes növényzet tud majd kialakulni, amelyek fenntartását elsősorban legeltetéssel tervezi megoldani az Igazgatóság.

 

 

 

Befejeződött a mezőgazdasági és erdészeti utak felújítása

2019.02.20.

 

A projekt keretében az élőhelyfejlesztések megvalósításához, valamint a természetvédelmi kezeléshez szükséges földutak helyreállítása történt meg. 24 km hosszban kaptak új, illetve felújított kavicsburkolatot a mezőgazdasági - és erdészeti utak.

 

  

 


Legeltetési infrastruktúra fejlesztés 

2019.06.03.
 
A Hanságban található gyepterületek legeltetési infrastruktúrájának fejlesztése érdekében 2018-2019. folyamán 15 itatókutat és több, mint 83 km hosszúságú villanypásztor rendszert létesítettünk. Fehértó térségében és a Dél-Hanságban a korábbi legeltetési rendszerek fejlesztése valósult meg, az Észak-Hanságban viszont korábban még nem legeltek a Nemzeti Park Igazgatóság állatai, így ott teljesen új legeltetési rendszert kellett létrehozni.
2019. májusában az Észak-hansági réteket is birtokba vehették a magyar szürkemarha és bivaly gulyák.

 

 

 

 

Megújult a Hany Istók Tanösvény és 30 db kerékpárt szereztünk be

2020.07.01.

 

A Hanság természeti értékeinek és a projekt eredményeinek bemutatása céljából beszereztünk 30 db kerékpárt, megújultak a tanösvény bemutató táblái, új padokat és asztalokat készíttettünk a tanösvény indítótáblája melletti parkba, valamint felújításra került a Nyirkai-Hanyban lévő madármegfigyelő torony.

 

  

 

 

Befejeződtek a gyeprekonstrukciók

2021.10.01.

 

A projekt keretében az elcserjésedett, fás- és lágyszárú özönnövényekkel terhelt gyepterületek helyreállítása történt meg 338 ha-on, szükség szerint inert hulladék eltávolítással, kézi vagy gépi cserjeirtással, szárzúzózással. Az eredeti célkitűzéseknek megfelelően a gyepek már ismét kezelhetők kaszálással vagy legeltetéssel és ökológiai állapotuk is javulásnak indult.

 

 

 

 

Elkészültek a csatorna és tómeder rekonstrukciók

2022.04.01.

 

Az ökológiai vízigények kielégítéséhez szükséges árkok, csatornák rehabilitációja 60 km hosszban történt meg, 81 db vízkormányzó műtárgy felújítása/építése mellett. A Fehér-tó és Barbacsi-tó feliszapolódott medrét is kikotortuk összesen kb. 30 ha kiterjedésben.

 

  

 

 

Készülőben az Észak-Hanságban legelő magyar szürke szarvasmarha és házi bivaly állomány téli szálláshelye
2023.02.01.


A Lébény közelében található Bormászpusztán épül az új teleltető telep, ahol 3000 m2 alapterületű istálló és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények szolgálják majd az állat állomány téli ellátását. Az építkezés decemberben már 90%-os készültséget ért el, tavaszra a még hátralévő belső karámrendszer is megépül, amivel teljesen elkészül a projekt legnagyobb beruházása.


​​​​  

Képek