Erdei Iskola

„Az erdei iskola az anyaiskola székhelyétől különböző helyszínű, a környezet adottságaira építő többnapos tanulásszervezési forma. A terepi ismeretszerzést közös cselekvéshez köti. A tanítás helyszínével szorosan és szervesen összefügg a tananyag, a képességfejlesztés és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.”

(Lehoczky János)

Az erdei iskola olyan sajátos tanulásszervezési forma, amelyre jellemző, hogy az iskola tantervének integráns részét képezi;
a megismerés tárgya az erdei iskola helyszínének természeti, épített és szociokulturális környezete;
a program megvalósítása a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére alapoz;
az ismeretszerzés folyamatát elsősorban kooperatív tanulási technikákra, a projektmódszer alkalmazására építi;
kihasználja az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket.

Az erdei iskolának nem csak az oktatás a célja, attitűdformáló ereje akkor van igazán, ha a színhely sajátos légkörét, hangulatát sem hagyjuk figyelmen kívül, ezért kérjük a kedves pedagógusokat, hogy engedjenek elég időt és alkalmat a foglalkozások megtartására, az adott témákban való elmélyülésre. Így a diákok is nagyobb eséllyel szakadnak el a mindennapok művi jelenétől és talán megérezhetnek, átvehetnek valamit abból az üzenetből, hogy "hol és hogy van helyünk" a természetben és hogy a "ránk bízott" értékeket  megbecsülni, azokkal bölcsen sáfárkodni, megőrizni felelősség, kötelesség és végső soron öröm.

Minősített erdei iskolai programjaink


Az alsó és felső tagozatos osztályok számára kidolgozott modulokat és ezekből kiindulva a további részprogramokat úgy állítottuk össze, hogy azok kapcsolódjanak az éves tananyaghoz, de ugyanakkor a nemzeti park sajátosságait is bemutassák.

Programjaink mind hasonló tematikára épülnek: a témák megalapozása és a figyelemfelkeltő, ismerkedős játékok után terepi program, benne: leselkedés, mintavétel, vizsgálódás, adatgyűjtés és elemzés.

Így a gyermekekben - a természetet testközelből szemlélve – fokozatosan alakul ki egy átfogó, összegző ismeret az adott témával kapcsolatban. Fontos része a foglalkozásoknak az önálló feladatok készítése, melyeket korcsoportokhoz igazítva adunk, legyen az gyűjtögetés, festés, rajzolás vagy akár kiselőadás készítése.

Cél, hogy játszva tanuljunk, összegezzünk, a „természet adta” lehetőségekkel!

Amit nyújtunk:
Barátkozás, csapatmunka, sok új ismeret, gyakorlatias és játékos feladatok, kreatív szemléletformáló élmények.
A programok javasolt időtartama kb. fél nap, időjárástól függően több-kevesebb benti foglalkozással egybekötve. A modulokon belül foglalkozások soroltunk fel, amelyek tetszőlegesen választhatók.

Alsós osztályok részére készített modulok, a Fertő-Hanság Nemzeti Park természeti értékei c. erdei iskolai programhoz


1. Madarászat a Fertő szikes tavainál és ott, ahol ismét a víz az úr!

Sós édeneink, a szikesek. Madarak viselkedése, felépítés, csőr és táplálkozás, párválasztás. A nemzeti park címermadara a nyári lúd. Madárvonulás és – védelem. Nádasok dalnokai.

Helyszín és megközelítése: Hansági-főcsatorna környéke, megközelítés kerékpárral vagy gyalogosan.

2. Mocsárjárás a Fertő mentén

Európa egyik legnagyobb nádas-mocsara testközelből (a víz, mint élettér; a nád; vízi növények és vízi rovarok gyűjtése, határozása), illetve madártávlatból: a fertőbozi Gloriette kilátóból. Nádasok dalnokai. Békahistóriák – kétéltűvédelem.

Helyszín és megközelítése: Fertőboz és Hidegség között, megközelítés kerékpárral (Sarródról 14km) illetve menetrend szerint közlekedő autóbusszal.

3. Rétek és legelők életközössége a Fertő-tájon 
Sós édeneink, a szikesek. A puszta. Túlélés és alkalmazkodás a növény és állatvilágban. Élet a föld alatt: a talajlakók világa. Rovarok és gyűjtési módszereik (pl: talajcsapdázás, tehénlepény vizsgálat). Az élőlények és élőhelyük közötti összefüggések láncolata.

Helyszín és megközelítése: Fertőújlak határában, megközelítés kerékpárral, vagy gyalogosan.

+Kiegészítő moduljaink az alsós osztályok részére:

4. Alkossunk a természetben!


Színek és formák a természetben: gyűjtés, kreativitás, egyszerű alkotások a természet javaiból. Festőnövények és felhasználásuk. Gyógynövények gyűjtése és feldolgozása.  

Helyszín és megközelítése: A helyszínen zajlik, Fertőújlak vagy Sarród.

5. Madárvédelem a kertekben

A környezetünkben élő leggyakoribb énekes madárfajok hangjai, és megfigyelésük. Madarat fészkéről: különböző életmódok, a sokszínűség fontossága. Amit a Madárbarát kertről tudni kell.

Helyszín és megközelítése: A helyszínen zajlik, Fertőújlak vagy Sarród.

++További hasznos foglalkozások és témák:
6. Körforgások a természetben
Víz körforgása. Meddig élnek, hogyan állapíthatom meg az élőlények korát (tollazat mintázata, évgyűrűk, méretek)?

7. „Sző-fon, nem takács…”
Az állatvilág építőmesterei (hódvár, hangyaboly, ürgelyuk, pocokjáratok). Madarat  fészkéről…

8.  Miről mesélnek? - Állati nyomok és jelek a természetben
Köpetvizsgálat (mikroszkopizálás), lábnyomok vizsgálata (gipszöntés), zsákmány- és rágásnyomok keresése…

9. Egy kis etológia – magatartás-kutatás az állatvilágban
Családi kapcsolatok, csaták, utódnevelés, kommunikáció módjai és megfigyelésük.

10. Ember és természet – a természet, mint ”tanítómester”
Helyünk és szerepünk a természetben: hagyományos gazdálkodás (Lászlómajor, Öntésmajor). Védelem és fenntarthatóság: faj- és élőhely védelem. Energiaforrások és hasznosításuk. Mit veszünk ki és mit adunk vissza…   


Felsős osztályok részére készített modulok, a Fertő-Hanság Nemzeti Park természeti értékei c. erdei iskolai programhoz

 

1. Vizes élőhelyek természeti értékei és védelmük


A VÍZ, mint érték; a lecsapolások/visszaárasztások természetben okozott hatásai.  A vizes élőhelyek növény- és állatvilága, veszélyeztető tényezők, védelem, élőhely-rekonstrukciók. Vízminőség vizsgálat, vízi növények és – állatok határozása.

Helyszín és megközelítése: Hansági-főcsatorna környéke, megközelítés kerékpárral vagy gyalogosan, illetve Nyirkai-Hany, megközelítés bérelt autóbusszal.

2. Láperdők és lápi szigetek élővilága

A VÍZ, mint érték; a Hanság javai anno és jelentősége ma. Hany Istók birodalma. Ismerkedés a természetszerű és gazdasági erdők különbözőségeivel. Az erdő szintjei és azok élővilága. Kik voltak a pákászok, életük, eszközeik. Sás/gyékényfeldolgozásról… A tőzeg; keletkezése, szerepe a természetben, hasznosítása…

Vízi-birodalmak: Dél-Hanság, Tóköz, Nyirkai-Hany, Osli-Hany vizes élőhely-rekonstrukció

A modulba beilleszthető a megújult öntésmajori "Hanság Élővilága" c. kiállítás megtekintése!

Helyszín és megközelítése: Hanság, megközelítés bérelt autóbusszal.

3. A Fertő nádas-mocsarának élővilága

Európa egyik legnagyobb nádas-mocsara testközelből, kenukkal közlekedve (a víz, mint élettér sokszínűsége; a nádas, vízminta-vétel, vízi növények és vízi rovarok gyűjtése, határozása). Nádasok dalnokai. Békahistóriák – kétéltűvédelem. A Fertő halai, ismerkedés (modellezéssel együtt) az egykori halfogó technikákkal. Halászat egykor és ma. A nádgazdálkodásról, nádeszközök készítése.

Helyszín és megközelítése: Balf és Fertőrákos között, megközelítés bérelt autóbusszal, vagy menetrend szerint közlekedő járatos autóbusszal Balfig, onnan gyalog vagy Nemzeti Parkos beszállítással.

Javasolt időszak: május - szeptember

4. Kétéltűek védelme

A kétéltűek és azok védelmének megismerése, miközben feltárul előttünk a titokzatos Fertő nádas mocsara, mint élőhely testközelből – merítőhálókkal és mintavételi lehetőséggel – illetve mint táj madártávlatból, a fertőbozi Gloriette kilátóból. Nádasok dalnokai.

Helyszín és megközelítése: Fertőboz és Hidegség között, megközelítés kerékpárral (Sarródról 14km) illetve menetrend szerint közlekedő autóbusszal.

5. Rétek és legelők életközössége a Fertő-tájon - Hagyományos gyepgazdálkodás

Térjünk vissza a gyökerekhez! Ismerkedés a régi magyar háziállatfajtákkal és azok jelentőségével. Megérezhetjük, mi a különbség az extenzív és intenzív állattartás között miközben a legapróbb részletekig megvizsgáljuk a gyepen fellelhető nyomokat, mint pl. tehénlepény vagy vakszik.

Helyszín és megközelítése: Lászlómajor (Bemutató majorság) és Fertőújlak határa, megközelítés kerékpárral, vagy gyalogosan.


+Kiegészítő moduljaink felsős osztályok részére

6. Rétek és legelők életközössége a Fertő-tájon – Növényvilág

Ismerkedés a szikesek növényvilágával.

Ereszkedjünk le a gyepszintre: ismerkedjünk meg a szikes gyepek talajaival és sótűrő nővényeinek stratégiáival. Mi mindenre használhatók mindennapi növényeink – festés, gyógyítás a természet javaival.

Helyszín és megközelítése: Fertőújlak határában, megközelítés kerékpárral, vagy gyalogosan.

7. Rétek és legelők életközössége a Fertő-tájon – Állatvilág

Talajcsapdázás és egyéb rovargyűjtési módszerek a gyakorlatban. Sokszínűség, rejtőzködés, alkalmazkodás az állatvilágban. A legapróbb részletekig megvizsgáljuk a gyepen fellelhető nyomokat, mint pl. tehénlepény vagy vakszik.

Helyszín és megközelítése: Fertőújlak határában, megközelítés kerékpárral, vagy gyalogosan.

8. Rétek és legelők életközössége a Fertő-tájon -Az élőlények és élőhelyük közötti összefüggések láncolata

Sós édeneink, a szikesek. A puszta. Túlélés és alkalmazkodás a növény és állatvilágban. Élet a föld alatt: a talajlakók világa. Rovarok és gyűjtési módszereik (pl: talajcsapdázás, tehénlepény vizsgálat). 

Helyszín és megközelítése: Fertőújlak határában, megközelítés kerékpárral, vagy gyalogosan.

9. Madárgyűrűzés és vonulás-kutatás

Mi kell (egy madárnak) a repüléshez? Kik, miért, merre vonulnak? Madárgyűrűzés, vonulás-kutatás. Veszélyek, és mit tehetünk mi?! Civil madárvédelem.

Helyszín és megközelítése: Fertőújlak határában, megközelítés kerékpárral, vagy gyalogosan.


10. Népi kultúra és gazdálkodás a Fertő-tájon

A fertő-parti települések (Fertőrákostól-Fertőújlakig) bejárása során adatgyűjtés az egykori népélet sajátosságairól (gazdálkodás, kultúra, népcsoportok-nyelvek, mindennapok harcai, ember-természet: a tájat formáló ember és az embert formáló táj, hogyan éltek eleink egykoron és ma)

Helyszín és megközelítése: Fertőszéplak és Sarród, Lászlómajor (Bemutató majorság) megközelítésük kerékpárral.

11. Falukutatás

Település-történet, -szerkezet megismerése, címer-elemzés, építészeti stílus, népviselet, hagyomány, népnyelv/egykori kifejezések és a mai nyelvhasználat, mindennapok eszközei,...

Helyszín és megközelítése: A helyszínen zajlik, Fertőújlak vagy Sarród.

12. Csillagos égbolt a Fertő felett - ismerkedés az Univerzum titkaival

Az éjszakai égbolt szépségének felfedezése, jeleinek értelmezése az adott hónapnak megfelelően. Csillagképek és naprendszerünk ismertebb bolygóinak "bemutatása" csillagászati távcső segítségével.
A terepi programot egy felvezető előadással indítjuk.

Helyszín és megközelítése: A helyszínen zajlik, Fertőújlak, vagy Sarród.


Az erdei iskolai hét időtervének összeállítása során természetesen figyelembe vesszük az
egyéni igényeket: pl. látogatás az Esterházy kastélyban, a fertőszéplaki tájházakban, a sarródi
tájházban, soproni városlátogatás, nagycenki kastélylátogatás, sétahajózás a Fertőn, stb.

Fontos információk erdei iskola szervezéséhez


Közlekedés az erdei iskolai hét során:

A szálláshelytől messzebb fekvő területek meglátogatása rendszerint autóbusszal történik (Hanság, Nyirkai-Hany, Vízi Rence Tanösvény, Fertőrákos), de lehetőség van kerékpáros közlekedésre is.

Buszbérlési lehetőségek:

Miko-Busz Kft (Nagylózs) 99-363-509, 30/901-0715
Gál-Busz Kft (Kapuvár) 30/937-06-55,
Kiss-Trans 2000 Kft (Kapuvár) 96/595-008,
Gyurácz Busz (Petőháza) 30/957-53-28,
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.( korábban Kisalföld Volán)

Balfig, ill. Fertőbozig a menetrendszerinti távolsági autóbuszt is igénybe szoktuk venni

A közelben található területeket kerékpárral közelítjük meg.

Étkezési lehetőségek, helyben fogyasztással:
Mekszikópusztai Betérő, Fertőújlak, Takács Krisztián, mo: +36 20 956 3183, e-mail: taextop@gmail.com 
Gránátos Étterem, Fertőd,  Csiszár Krisztián, mo: +36 20/338-8526, e-mail: granatos@vipmail.hu
Grácia Étterem és Pizzéria 9431 Fertőd, Béke utca 15. Telefon:+36-99/372-019

Kiszállítással*:
Haydn Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft,
Fertőd, Madách sétány, kapcsolattartó: Horváth Hajnalka,mo: +3620 548 3183

*​A kiszállítás a megrendelt menü szálláshelyre történő kivitelét jelenti. Az asztalok megterítését, leszedését, az étel kiosztását, a mosogatást a csoportoknak kell megoldani. A terítéket (tányér, evőeszköz, pohár, stb.) a nemzeti park bizitosítja.

Mit hozzunk magunkkal?

·        kényelmes terepi öltözet (túrázáshoz, kenuzáshoz, kerékpározáshoz)
·        esőkabát, meleg ruházat, vízhatlan lábbeli vagy gumicsizma, bakancs
·        növény-, és állathatározó könyvek
·        jegyzetfüzet a hét során a programokon is vezetett naplóhoz
·        szúnyog-/ kullancsriasztó szer
·        egészségügyi csomag
·        távcső, nagyító
·        gyűjtődoboz (gyufásdoboz, teás doboz, tojástartó)
·        íróeszköz, színes ceruza

Áraink*: türelmüket kérjük, feltöltés alatt!

A csoport foglalását csak abban az esetben tudjuk erdei iskolaként/nyári táborként kezelni és a kedvezményes 2400ft/fő/éj szállásdíjjal számolni, amennyiben az általunk kért programok arányosak az itt töltött napok számával.

Vagyis:
3 nap/2 éjszaka            minimum 2 program
4 nap/3 éjszaka            minimum 3 program
5 nap/4 éjszaka            minimum 4 program
6 nap/5 éjszaka            minimum 5 program

Ellenkező esetben kirándulócsoportként,       /fő/éj szállásdíjjal számolunk!

Szállásdíj:                  Ft/fő/éj (erdei iskola, nyári tábor)
Programdíjak:             Ft/fő/modul (kivétel „A Fertő nádas-mocsarának élővilága” c. modul!)
Kenubérleti díj:           Ft/fő (= A Fertő nádas-mocsarának élővilága - kenus terepprogram)
Kerékpárkölcsönzés:   Ft/fő/nap
Belépődíj:                     Ft/fő (Öntésmajor, Lászlómajor)

A csoport beszállítása, ill. kiszállítása vasúthoz, buszmegállóhoz, kisbusszal:
Kócsagvár (Sarród)- Fertőszentmiklós v.á. - Kócsagvár      - Ft/csoport
Csapody István Természetiskola (Fertőújlak) – Fertőszentmiklós v.á. – Csapody I.T.     -  Ft/csoport

* A feltüntetett árak a 2020-as évre vonatkoznak!

A következő évi erdei iskola tervezése előtt kérjük, hogy a Környezetei Nevelési Csoport munkatársainál sziveskedjenek érdeklődni a szabad szálláshelyek és időpontok egyeztetése miatt!
A végleges árakról adott év januárjában olvashatnak a T. Pedagógus kollégák.

Az erdei iskolás napok időtervének összeállítása során természetesen figyelembe vesszük az egyéni igényeket: pl. látogatás az Esterházy kastélyban, a fertőszéplaki tájházakban, a Sarródi Tájházban, soproni városlátogatás, nagycenki kastélylátogatás stb.

Segédletek:
Letölthető költségtáblázat (a költségek összesítéséhez)
Letölthető erdei iskolai programterv-összesítő (a programok összeállításához)
 
 
2020-as erdei óvoda-iskola foglalások
 
DÁTUMKÓCSAGVÁRCSAPODY ISTVÁN TERMÉSZETISKOLA
márc.30-ápr 3.  
április 6-10.  
április 13-17.ápr.15-17. Csornai Széchenyi I. Á.I. 
április 20-24.ápr. 20-25. Csornai Széchenyi I. Á.I. 
április 27-29.  
május 5-6.  
május 11-15.  
május 18 - 22.május 21-23. Fenyőtéri Á.I. Sopronmájus 21-23. Árpádházi Szt Margit Á.I. Kőszeg
május 25 -29.Piarista Gimn., Á.I. M.óvár Audi Hungária ÁMK, Győr
június 2-5.Rákospalotai Meixner Ált. Isk. és AMI, BpTündérrózsa Óvoda, Hegykő
június 8-12.KisudvarnokTamási Áron Ált. Isk., Bp
További kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal:

Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály
Csapody István Természetiskola, Fertőújlak
Tel: 99 / 537 520    
Levelezési cím: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf. 4.

e-mail: oktatas@fhnp.hu