Természetiskola

Kedves Pedagógusok! 
Az Agrárminisztérium 2022. évben egy új, önálló minősítési eljárás keretében a 10 magyarországi nemzeti park egykori erdei iskolai és óvodai helyszíneit, valamint programjait minősítette és ennek eredményeként Igazgatóságunk környezeti nevelési központja megkapta a Minősített Helyszín és Programszolgáltatás kategóriában a  Természetiskola címet. Mint minősített szolgáltatók, a nemzeti parkok a későbbiekben a korábbi Erdei iskola helyett a Természetiskola megnevezést fogják használni programjaikra, és oktatóközpontjaikra.
Fogadják szeretettel az általunk ajánlott programokat és segítséget a természetiskolai hét megszervezéséhez. Amennyiben osztálykiránduláshoz keresnek programokat, kérjük látogassanak el az "Ökoturizmus" főmenübe - ezen belül a "Programok iskolai csoportok" menüpontba. Köszönjük!

Minősített természetiskolai programjaink - Alsós osztályok részére
Minősített természetiskolai programjaink - Felsős osztályok részére
Fontos információk természetiskola szervezéséhez, áraink (2023)
2023-as évi természetiskola, óvoda foglalások


„Az erdei iskola az anyaiskola székhelyétől különböző helyszínű, a környezet adottságaira építő többnapos tanulásszervezési forma. A terepi ismeretszerzést közös cselekvéshez köti. A tanítás helyszínével szorosan és szervesen összefügg a tananyag, a képességfejlesztés és a közösségi tevékenységekhez kötődő szocializáció.”

 
                                                                                                          (Lehoczky János)

 
  • Az erdei iskola olyan sajátos tanulásszervezési forma, amelyre jellemző, hogy az iskola tantervének integráns részét képezi;
  • a megismerés tárgya az erdei iskola helyszínének természeti, épített és szociokulturális környezete;
  • a program megvalósítása a tanulók aktív, cselekvő tevékenységére alapoz;
  • az ismeretszerzés folyamatát elsősorban kooperatív tanulási technikákra, a projektmódszer alkalmazására építi;
  • kihasználja az együttes tevékenységekben rejlő szocializációs lehetőségeket. 

Az erdei iskolának nem csak az oktatás a célja, attitűdformáló ereje akkor van igazán, ha a színhely sajátos légkörét, hangulatát sem hagyjuk figyelmen kívül, ezért kérjük a kedves pedagógusokat, hogy engedjenek elég időt és alkalmat a foglalkozások megtartására, az adott témákban való elmélyülésre. Így a diákok is nagyobb eséllyel szakadnak el a mindennapok művi jelenétől és talán megérezhetnek, átvehetnek valamit abból az üzenetből, hogy "hol és hogy van helyünk" a természetben és hogy a "ránk bízott" értékeket  megbecsülni, azokkal bölcsen sáfárkodni, megőrizni felelősség, kötelesség és végsősoron öröm.
 

Minősített természetiskolai programjaink


Az alsó és felső tagozatos osztályok számára kidolgozott modulokat és ezekből kiindulva a további részprogramokat úgy állítottuk össze, hogy azok kapcsolódjanak az éves tananyaghoz, de ugyanakkor a nemzeti park sajátosságait is bemutassák.

Programjaink mind hasonló tematikára épülnek: a témák megalapozása és a figyelemfelkeltő, ismerkedős játékok után terepi program, benne: megfigyelések, mintavétel, adatgyűjtés és elemzés.

Így a gyermekekben - a természetet testközelből szemlélve – fokozatosan alakul ki egy átfogó, összegző ismeret az adott témával kapcsolatban. Fontos része a foglalkozásoknak az önálló feladatok készítése, melyeket korcsoportokhoz igazítva adunk.

Alsós osztályok részére készített modulok, a Fertő-Hanság Nemzeti Park természeti értékei c. programhoz


1. Madarászat a Fertő szikes tavainál 
Ismerkedés a szikes tavak, nádasok, rétek és legelők madaraival – távcsöves terepi megfigyelések
 
Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: Sziki Őszirózsa Tanösvény -térkép!
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: Csapody I. Természetiskolától:  6 km (oda-vissza)
Megközelíthető: Csapody I. Természetiskolától: gyalogosan, kerékpárral
Programdíj: 800 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: oktatóközpont (Csapody IT)
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”; E16º50’25,75”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.


2. Mocsárjárás a Fertő mentén
Európa egyik legnagyobb nádas-mocsara testközelből (a víz, mint élettér; a nádas; kétéltűvédelem)

Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás és vizsgálatok
Javasolt időpont: szeptember-október és március-június
Programhelyszín: Bozi-csatorna és környéke (Fertőboz és Hidegség között) - térkép!
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: helyben vizsgálódunk
Megközelíthető: járatos busszal
Programdíj: 800 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: Bozi-csatorna
GPS:   47°38'08.4"N 16°42'49.1"E
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet+ gumicsizma; védelem a nap és a rovarok ellen.


3. Rétek és legelők életközössége a Fertő-tájon 
A legelő kérődzőktől a talajlakó rágcsálókig – élőhelyek-életközösségek, alkalmazkodási módok, táplálkozási kapcsolatok

Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás és vizsgálatok
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: Sziki Őszirózsa tanösvény egy része + juhlegelők - térkép! 
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: 4 km 
Megközelíthető: Csapody I. Természetiskolától: gyalogosan
Programdíj: 800 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: oktatóközpont (Csapody IT)
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.


4. Madárvédelem a kertekben
A környezetünkben élő gyakoribb énekes madárfajok és megfigyelésük. A madárbarát kert (kerttervezés, odútípusok, madáretetés)

Foglalkozás jellege: interaktív előadás, kerti séta, csoportos játékok 
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: Csapody IT, Fertőújlak
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: helyben (a természetiskola kertje)
Megközelíthető: gyalogosan
Programdíj: 800 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: az oktatóközpontban,
(Csapody I.T.)
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.


5.„Házunk tája”
Játékos helytörténeti, helyismereti kutakodás a településen belül

Foglalkozás jellege: megadott témák feldolgozása kiscsoportos formában
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: Csapody IT + Fertőújlak
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: 1,5-1,5 km
Megközelíthető: gyalogosan
Programdíj: 800 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: oktatóközpont (Csapody IT)
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.


6. Bemutató Majorság - Lászlómajor 
Gazdálkodástörténeti kiállítás - élményösvény - természetismereti fejlesztő játékok - régi magyar háziállatfajtáink


Foglalkozás jellege: bemutatóhelyi foglalkozás
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: helyben
Program időtartama: 180 perc (3 óra) 
Útvonal hossza: helyben
Megközelíthető:
Csapody I.Természetiskolától: kerékpárral és gyalogosan (3,5 km)
Programdíj: 400 Ft/gyermek (belépő) + 3000 Ft/csoport (programdíj)
Programkezdés helyszíne: Lászlómajor
GPS: N47º40’01,44”; E16º51’05,72”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.


7. Élet a Hanyban
A „Hanság élővilága” c. kiállítás, Öntésmajor - a  dél-hansági területek védett természeti értékei nyomában, Hany Istók tanösvény  

Foglalkozás jellege: irányított kiállítás vezetés és terepi bemutatás
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: 
                Öntésmajor – térkép!
                Hany Istók tanösvény - térkép! 
Program időtartama: 
                Öntésmajor -120 perc (2 óra)
                Hany Istók tanösvény -180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: 6 km, ebből séta: 2- 4 km
Megközelíthető: bérelt busszal
Programdíj:
400 Ft/gyermek (belépő) + 800 Ft/gyermek (programdíj)
Programkezdés helyszíne: Öntésmajor, vagy Esterházy Madárvárta
GPS: Öntésmajor: N47º38’26,80”; E17º02’44,67”
        Esterházy Madárvárta:  N47º40’02,07”; E17º08’01,09”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.


8. Oktatótermi modulok - választhatók:
Madárvonulás (interaktív előadás, játékos foglalkozással)
Mikroszkóp alatt a világ (begyűjtött vízminták, bagolyköpetek, stb. vizsgálata)
A Fertő-táj őstörténete (élettelen természeti értékeink nyomában)
Kézműves foglalkozás (nemezelés, csuhézás, dekupázs, stb.)
Az „Év fajai” (az adott évben ere a címre kiválasztott növény-
és állatfajok bemutatása, a téma feldolgozása)

Programelyszínek: oktatóközpont (Csapody I.T.)
Program időtartama: 60 perc (1 óra)
Programdíj​: 400 Ft/gyermek

Kiállítás vezetés (a Csapody István Természetiskola kiállításainak bemutatása - ez a program díjmentesen vehető igénybe)  


Megjegyzés a felsorolt modulokhoz 
- tanítási év: adott tanév első tanítási napja (szeptember 1.) és utolsó tanítási napja (június 15.) közötti szorgalmi időszak.
Felsős osztályok részére készített modulok, a Fertő-Hanság Nemzeti Park természeti értékei c. programhoz

 

1.Vizes élőhelyek természeti értékei és védelmük  

A VÍZ, mint érték - a vizes élőhelytípusok és ezek növény- és állatvilága
Veszélyeztető tényezők - lecsapolások; védelem - élőhelyrekonstrukció (monitoring)
Vízi növények- és állatok határozása.


 Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás és vizsgálatok
 Javasolt időpont: tanítási év alatt
 Programhelyszínek, (választhatóak):
   - Fertőújlaki élőhelyrekonstrukció szikes tavai
   - Nyirkai-Hany élőhelyrekonstrukcióProgram időtartama: 180 perc (3 óra)

Útvonal hossza:   
   - Fertőújlaki élőhelyrekonstrukció szikes tavai - 6 km (oda-vissza)
   - Nyirkai-Hany élőhelyrekonstrukció - 4 km (oda-vissza)
Megközelíthető:
  Fertőújlaki élőhelyrekonstrukció szikes tavai
  - Csapody I. Természetiskolától: 6 km (oda-vissza), gyalogosan, kerékpárral
  Nyirkai-Hany élőhelyrekonstrukció 
  - Csapody I. Természetiskolától: 114 km (oda-vissza) busszal
Programdíj: 800 Ft/diák
Programkezdés helyszínek:
   - Fertőújlaki élőhelyrekonstrukció szikes tavai: Hansági-főcsatorna
   - Nyirkai-Hany élőhelyrekonstrukció: Rábca-Szegedi csatorna Gátőrház
GPS:  Hansági-főcsatorna: N47º40’44,21”; E16º50’49,97”
         Gátőrház: 47°42'27.5"N 17°13'21.9"E
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.


2. Élet a Hanyban - Láperdők és lápi szigetek élővilága
A Dél-Hansági területek természeti értékei - Osli-Hany vizes élőhely-rekonstrukció. 
A tőzeg; keletkezése, szerepe a természetben, hasznosítása. 
A modulba beilleszthető az öntésmajori "Hanság Élővilága" c. kiállítás megtekintése!


Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás és vizsgálódás
Javasolt időpont: tanítási év alatt 
Programhelyszín: 
   - Öntésmajor 
   - Hany Istók tanösvény 
Program időtartama: 
  - Öntésmajor -120 perc (2 óra)
  - Hany Istók tanösvény -180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: 6 km, ebből séta: 2- 4 km
Megközelíthető: 
  - Csapody I.t.-tól: 88 km (oda-vissza), busszal
Programdíj: 400 Ft/fő (belépő) + 800 Ft/diák (programdíj)
Programkezdés helyszíne: Öntésmajor, vagy Esterházy Madárvárta
GPS:   Öntésmajor: N47º38’26,80”; E17º02’44,67”
          Esterházy Madárvárta:  N47º40’02,07”; E17º08’01,09”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.


3. A Fertő nádas-mocsarának élővilága
Ismerkedés hazánk legnagyobb nádas mocsarának  élővilágával a Rence tanösvényen kenuzva – témáink: a víz, mint élettér vízi életközösségek; a nádas élővilága

Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás és vizsgálatok 
Javasolt időpont: szeptember és május-június
Programhelyszín: Vizi Rence tanösvény (Balf és fertőrákos között) - térkép!
Program időtartama: 180 perc (3 óra)

Útvonal hossza: max. 6 km

Megközelíthető: járatos busszal Balf központig, onnan beszállítással (NP kisbusszal) a programhelyszínig, vagy bérelt busszal
Programdíj: 2000 Ft/fő (Balf központtól be-/kiszállítás esetén: + 3000 Ft/csoport)
Programkezdés helyszíne: Csárdakapui-csatorna
GPS: N47°40'42.89" ; E16°40'40.43
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.
Szülői hozzájárulás - formanyomtatvány, KLIKK!


4. Kétéltűvédelem 
A „kettős élet” sajátosságai, életterek, túlélési stratégiák,
veszélyeztető tényezők 


Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás és vizsgálatok
Javasolt időpont: szeptember-október, illetve március- május 
Programhelyszín: Bozi-csatorna és környéke
(Fertőboz és Hidegség között) - térkép!
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: helyben vizsgálódunk
Megközelíthető: járatos busszal
Programdíj: 800 Ft/diák
Programkezdés helyszíne: Bozi-csatorna
GPS:   N47°38'08.4" E16°42'49.1"
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet+ gumicsizma; védelem a nap és a rovarok ellen.


5. Rétek és legelők életközössége a Fertő-tájon 
Hagyományos gyepgazdálkodás - külterjes állattartás ; a talajok és főbb jellemzőik; védett gyepterületeink növény- és állatvilága; életközösségek - táplálkozási kapcsolatok

Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás és vizsgálatok
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: Sziki Őszirózsa tanösvény - térkép!
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: 4 km
Megközelíthető: Csapody I. Természetiskolától: gyalogosan
Programdíj: 800 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: oktatóközpont (Csapody IT)
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.


6. Bemutató MajorságLászlómajor
Gazdálkodástörténeti kiállítás - élményösvény - természetismereti fejlesztő játékok - régi magyar háziállatfajtáink

Foglalkozás jellege: bemutatóhelyi foglalkozás 
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: helyben 
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: helyben
Megközelíthető: 
Csapody I. Természetiskolától: kerékpárral és gyalogosan (3,5 km)- térkép!
Programdíj: 400 Ft/gyermek (belépő) + 3000 Ft/csoport (programdíj)
Programkezdés helyszíne: Lászlómajor
GPS: N47º40’01,44”; E16º51’05,72”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.


7. .„Házunk tája”
Játékos helytörténeti, helyismereti kutakodás a településen belül

Foglalkozás jellege: megadott témák feldolgozása kiscsoportos formában
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: Csapody IT+Fertőújlak - térkép! 
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: 1,5-1,5 km 
Megközelíthető: gyalogosan
Programdíj: 800 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: oktatóközpont (Csapody IT)
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.
8. Oktatótermi modulok - választhatók:  

Madárvonulás (interaktív előadás, játékos foglalkozással) 
Mikroszkóp alatt a világ (begyűjtött vízminták, bagolyköpetek, stb. vizsgálata)
A Fertő-táj őstörténete (élettelen természeti értékeink nyomában)
Kézműves foglalkozás (nemezelés, csuhézás, dekupázs, stb.)
Az „Év fajai” (az adott évben megválasztott növény- és állatfajok bemutatása, a téma    feldolgozása) 
 
Kiállítás vezetés (a Csapody István Természetiskola kiállításainak bemutatása - ez a  program díjmentesen vehető igénybe)  
Programelyszínek: oktatóközpont (Csapody I.T.) 
Program időtartama: 60 perc (1 óra)
Programdíj (kiv. kiállítás vez.)​: 400 Ft/gyermek 
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”
          


9. Csillagos égbolt a Fertő felett - ismerkedés az Univerzum titkaival
Az éjszakai égbolt szépségének felfedezése, jeleinek értelmezése az adott hónapnak megfelelően. Csillagképek és naprendszerünk ismertebb bolygóinak "bemutatása" csillagászati távcső segítségével.

Foglalkozás jellege: interaktív felvezető előadás és terepi bemutató
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszínek: Csapody IT + Borsodi madármegfigyeő torony parkolója - térkép! 
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: 0,5 km
Megközelíthető: gyalogosan, kerékpárral
Programdíj: 800 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: oktatóközpont (Csapody IT)
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a rovarok ellen.


10. A Fertőzug természeti értékei
Ismerkedés a szomszédos osztrák nemzeti park (Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel)  védett területeinek élővilágával

Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: Nationalpar Neusiedler See - Seewinkel területe – térkép! 
Program időtartama: 240-300 perc (4-5 óra) 
Útvonal hossza: 30-44 km
Megközelíthető (oda-vissza):  - Csapody I.T.-tól: 30 km (kerékpárral)
Programdíj: 800 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: oktatóközpont
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen, személyi igazolvány.Megjegyzés a felsorolt modulokhoz:
- tanítási év:
adott tanév első tanítási napja (szeptember 1.) és utolsó tanítási napja (június 15.) közötti szorgalmi időszak.

Fontos információk természetiskola szervezéséhez

Felhívjuk a szervező pedagógusok figyelmét, hogy a balesetbiztosítás megkötése az természetiskolai hét megkezdése előtt minden résztvevő számára ajánlott!

Közlekedés a természetiskolai hét során:

A szálláshelytől messzebb fekvő területek meglátogatása rendszerint autóbusszal történik (Hanság, Nyirkai-Hany, Vízi Rence Tanösvény, Fertőrákos), de lehetőség van kerékpáros közlekedésre is.

Buszbérlési lehetőségek:
Gyurácz Busz (Petőháza) 30/957-53-28,
Miko-Busz Kft (Nagylózs) 99-363-509, 30/901-0715
Gál-Busz Kft (Kapuvár) 30/937-06-55,
Kiss-Trans 2000 Kft (Kapuvár) 96/595-008,
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.( információ a Volánbusz oldalán érhető el)

Balfig, ill. Fertőbozig a menetrendszerinti távolsági autóbuszt is igénybe szoktuk venni

A közelben található területeket kerékpárral közelítjük meg.

Étkezési lehetőségek kiszállítással*:
Haydn Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft,
Fertőd, Madách sétány,
Kapcsolattartó: Horváth Hajnalka,mo: +3620 548 3183

*​A kiszállítás a megrendelt menü szálláshelyre történő kivitelét jelenti. Az asztalok megterítését, leszedését, az étel kiosztását, a mosogatást a csoportoknak kell megoldani. A terítéket (tányér, evőeszköz, pohár, stb.) a nemzeti park biztosítja.

Étkezési lehetőségek, helyben fogyasztással:
Mekszikópusztai Betérő, Fertőújlak, Takács Krisztián, mo: +36 20 956 3183, e-mail: taextop@gmail.com 
Gránátos Étterem, Fertőd,  Csiszár Krisztián, mo: +36 20/338-8526, e-mail: granatos@vipmail.hu
Grácia Étterem és Pizzéria 9431 Fertőd, Béke utca 15. Telefon:+36-99/372-019
Pince Pizzéria és PUB, 9431 Fertőd, Fő u. 20.  Telefon:+36-99/357-508


Mit hozzunk magunkkal?
·        kényelmes terepi öltözet (túrázáshoz, kenuzáshoz, kerékpározáshoz)
·        esőkabát, meleg ruházat, vízhatlan lábbeli vagy gumicsizma, bakancs
·        növény-, és állathatározó könyvek
·        jegyzetfüzet a hét során a programokon is vezetett naplóhoz
·        szúnyog-/ kullancsriasztó szer
·        egészségügyi csomag
·        távcső, nagyító
·        gyűjtődoboz (gyufásdoboz, teás doboz, tojástartó)
·        íróeszköz, színes ceruza

Áraink*: 
A csoport foglalását csak abban az esetben tudjuk természetiskolaként/nyári táborként kezelni és a kedvezményes 3000 Ft/fő/éj szállásdíjjal számolni, amennyiben az általunk kért programok arányosak az itt töltött napok számával.

Vagyis:
3 nap/2 éjszaka            minimum 2 program
4 nap/3 éjszaka            minimum 3 program
5 nap/4 éjszaka            minimum 4 program
6 nap/5 éjszaka            minimum 5 program

Ellenkező esetben kirándulócsoportként,     1-2. éjszakák:     4500 Ft/fő/éj
                                                                     
3. éjszakától4200 Ft/fő/éj szállásdíjjal számolunk!

Szállásdíj:                 3000  Ft/fő/éj (erdei iskola, nyári tábor)
Programdíjak:           1000 Ft/fő/modul (kivétel „A Fertő nádas-mocsarának élővilága” c. modul!)
Kenubérleti díj:         2000 Ft/fő (= A Fertő nádas-mocsarának élővilága - kenus terepprogram)
Kerékpárkölcsönzés:    600 Ft/fő/nap
Belépődíj:                   400 Ft/fő + 3000 Ft/csoport vezetés (Lászlómajor, Csárda Természetvédelmi Központ, Öntésmajor,)

A csoport beszállítása, ill. kiszállítása vasúthoz, buszmegállóhoz, kisbusszal:
Csapody István Természetiskola (Fertőújlak) – Fertőszentmiklós v.á. – Csapody I.T.: 8000 Ft/csoport

* A feltüntetett árak a 2023-as évre vonatkoznak!

A következő évi természetiskola tervezése előtt kérjük, hogy a Környezetei Nevelési Csoport munkatársainál sziveskedjenek érdeklődni a szabad szálláshelyek és időpontok egyeztetése miatt!
A végleges árakról adott év januárjában olvashatnak a T. Pedagógus kollégák.

A természetiskolás napok időtervének összeállítása során természetesen figyelembe vesszük az egyéni igényeket: pl. látogatás az Esterházy kastélyban, a fertőszéplaki tájházakban, a Sarródi Tájházban, soproni városlátogatás, nagycenki kastélylátogatás stb.

Segédletek:
Szállásmegrendelő

Letölthető költségtáblázat (a költségek összesítéséhez)
Letölthető erdei iskolai programterv-összesítő (a programok összeállításához)
 
 
2023-es erdei óvoda-iskola foglalások
 
DÁTUM CSAPODY ISTVÁN TERMÉSZETISKOLA, (Fertőújlak) - 42 fő
április 3-7. (h-p)  
április 10-14. (h-p)  
április 17-21. (h-p)  
április 24-28. (h-P)  
május 1-5.(h-p)  
május 8-12. (h-p) Foglalt (május 6 -11.)
május 15-19. (h-p)  
május 22-26.(h-p)  
május 30.- június 2. (k-p) Foglalt ( május 30-31. és június 1-3.)
június 5-9. (h-p) Foglalt (június 5-7.)
június 12-16. (h-p) Foglalt  (június 12-13, és június 14-15.)
További kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal:

Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály
Környezeti Nevelési Csoport
Csapody István Természetiskola, Fertőújlak
Tel: 99/537 520    
Levelezési cím: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf. 4.

e-mail: info@fhnp.hu