Felsős modulok (5-8. o.)

Kedves Pedagógusok! 


Az Agrárminisztérium 2022. évben egy új, önálló minősítési eljárás keretében a 10 magyarországi nemzeti park egykori erdei iskolai és óvodai helyszíneit, valamint programjait minősítette és ennek eredményeként Igazgatóságunk környezeti nevelési központja megkapta a Minősített Helyszín és Programszolgáltatás kategóriában a  Természetiskola címet. Mint minősített szolgáltatók, a nemzeti parkok a későbbiekben a korábbi Erdei iskola helyett a Természetiskola megnevezést fogják használni programjaikra, és oktatóközpontjaikra.
Fogadják szeretettel az általunk ajánlott programokat és segítséget a természetiskolai hét megszervezéséhez.

Amennyiben osztálykiránduláshoz keresnek programokat, kérjük, látogassanak el az "Ökoturizmus" főmenübe - ezen belül a "Programok iskolai csoportok" menüpontba. Köszönjük!

Minősített természetiskolai programjaink
 
Az alsó és felső tagozatos osztályok számára kidolgozott modulokat és ezekből kiindulva a további részprogramokat úgy állítottuk össze, hogy azok kapcsolódjanak az éves tananyaghoz, de ugyanakkor a nemzeti park sajátosságait is bemutassák.

Programjaink mind hasonló tematikára épülnek: a témák megalapozása és a figyelemfelkeltő, ismerkedős játékok után terepi program, benne: megfigyelések, mintavétel, adatgyűjtés és elemzés.

Így a gyermekekben - a természetet testközelből szemlélve – fokozatosan alakul ki egy átfogó, összegző ismeret az adott témával kapcsolatban. Fontos része a foglalkozásoknak az önálló feladatok készítése, melyeket korcsoportokhoz igazítva adunk.


FELSŐS OSZTÁLYOK RÉSZÉRE KÉSZÍTETT MODULOK, A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI C. PROGRAMHOZ 

1. Vizes élőhelyek természeti értékei és védelmük  
A VÍZ, mint természeti érték - a vizes élőhelytípusok és ezek növény- és állatvilága.

Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás és vizsgálatok
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszínek (választhatóak):
   - Fertőújlaki élőhelyrekonstrukció szikes tavai
   - Nyirkai-Hany élőhelyrekonstrukció
Program időtartama: 180 perc (3 óra)

Útvonal hossza:   
   - Fertőújlaki élőhelyrekonstrukció szikes tavai - 6 km (oda-vissza)
   - Nyirkai-Hany élőhelyrekonstrukció - 4 km (oda-vissza)
Megközelíthető:
  Fertőújlaki élőhelyrekonstrukció szikes tavai
  - Csapody I. Természetiskolától: 6 km (oda-vissza), gyalogosan, kerékpárral
  Nyirkai-Hany élőhelyrekonstrukció 
  - Csapody I. Természetiskolától: 114 km (oda-vissza) busszal
Programdíj: 1000 Ft/diák
Programkezdés helyszínek:
   - Fertőújlaki élőhelyrekonstrukció szikes tavai: Hansági-főcsatorna
   - Nyirkai-Hany élőhelyrekonstrukció: Rábca-Szegedi csatorna Gátőrház
GPS:  Hansági-főcsatorna: N47º40’44,21”; E16º50’49,97”
         Gátőrház: 47°42'27.5"N 17°13'21.9"E
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.
 
2. Élet a Hanyban - Láperdők és lápi szigetek élővilága
A Dél-Hansági területek természeti értékei - Osli-Hany vizes élőhely-rekonstrukció. 
A tőzeg; keletkezése, szerepe a természetben, hasznosítása. 
A modulba beilleszthető az öntésmajori "Hanság Élővilága" c. kiállítás megtekintése!

Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás és vizsgálódás
Javasolt időpont: tanítási év alatt 
Programhelyszín: 
   - Öntésmajor 
   - Hany Istók tanösvény 
Program időtartama: 
  - Öntésmajor -120 perc (2 óra)
  - Hany Istók tanösvény -180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: 6 km, ebből séta: 2- 4 km
Megközelíthető: 
  - Csapody I.t.-tól: 88 km (oda-vissza), busszal
Programdíj: 400 Ft/fő (belépő) + 1000 Ft/diák (programdíj)
Programkezdés helyszíne: Öntésmajor, vagy Esterházy Madárvárta
GPS:   Öntésmajor: N47º38’26,80”; E17º02’44,67”
          Esterházy Madárvárta:  N47º40’02,07”; E17º08’01,09”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.

3. A Fertő nádas-mocsarának élővilága
Ismerkedés hazánk legnagyobb nádas mocsarának  élővilágával a Rence tanösvényen kenuzva – témáink: a víz, mint élettér vízi életközösségek; a nádas élővilága

Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás és vizsgálatok 
Javasolt időpont: szeptember és május-június
Programhelyszín: Vizi Rence tanösvény (Balf és fertőrákos között) - térkép!
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: max. 6 km
Megközelíthető: járatos busszal Balf központig, onnan beszállítással (NP kisbusszal) a programhelyszínig, vagy bérelt busszal
Programdíj: 2000 Ft/fő (Balf központtól be-/kiszállítás esetén: + 3000 Ft/csoport)
Programkezdés helyszíne: Csárdakapui-csatorna
GPS: N47°40'42.89" ; E16°40'40.43" 
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.
Figyelem! A programon a diákok csak szülői, tanári vagy kísérői felügyelettel vehetnek részt!
Iskolai csoportok esetén, a programon a kiskorúak szülői beleegyezéssel vehetnek részt, melyről a csoport vezetőjének írásos dokumentációval kell rendelkeznie, amit a túra megkezdése előtt a túravezetőnek átad.
Szülői hozzájárulás - formanyomtatvány, letölthető ide kattintva!

4. Kétéltűvédelem 
A „kettős élet” sajátosságai, életterek, túlélési stratégiák,
veszélyeztető tényezők 

Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás és vizsgálatok
Javasolt időpont: szeptember-október, illetve március- május 
Programhelyszín: Bozi-csatorna és környéke, (Fertőboz és Hidegség között) - térkép!
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: helyben vizsgálódunk
Megközelíthető: járatos busszal
Programdíj: 1000 Ft/diák
Programkezdés helyszíne: Bozi-csatorna
GPS:   N47°38'08.4" E16°42'49.1"
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet+ gumicsizma; védelem a nap és a rovarok ellen.

5. Rétek és legelők életközössége a Fertő-tájon 
Hagyományos gyepgazdálkodás - külterjes állattartás ; a talajok és főbb jellemzőik; védett gyepterületeink növény- és állatvilága; életközösségek - táplálkozási kapcsolatok

Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás és vizsgálatok
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: Sziki Őszirózsa tanösvény - térkép!
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: 4 km
Megközelíthető: Csapody I. Természetiskolától: gyalogosan
Programdíj: 1000 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: oktatóközpont (Csapody IT)
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.

6. Bemutató Majorság - Lászlómajor
Gazdálkodástörténeti kiállítás - élményösvény - természetismereti fejlesztő játékok - régi magyar háziállatfajtáink

Foglalkozás jellege: bemutatóhelyi foglalkozás 
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: helyben 
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: helyben
Megközelíthető: Csapody I. Természetiskolától: kerékpárral és gyalogosan (3,5 km)- térkép!
Programdíj: 400 Ft/gyermek (belépő) + 3000 Ft/csoport (programdíj)
Programkezdés helyszíne: Lászlómajor
GPS: N47º40’01,44”; E16º51’05,72”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.

7. „Házunk tája”
Játékos helytörténeti, helyismereti kutakodás a településen belül

Foglalkozás jellege: megadott témák feldolgozása kiscsoportos formában
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: Csapody IT+Fertőújlak - térkép
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: 1,5-1,5 km 
Megközelíthető: gyalogosan
Programdíj: 1000 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: oktatóközpont (Csapody IT)
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen.


8. Csillagos égbolt a Fertő felett - ismerkedés az Univerzum titkaival
Az éjszakai égbolt szépségének felfedezése, jeleinek értelmezése az adott hónapnak megfelelően. Csillagképek és naprendszerünk ismertebb bolygóinak "bemutatása" csillagászati távcső segítségével.

Foglalkozás jellege: interaktív felvezető előadás és terepi bemutató
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszínek: Csapody IT + Borsodi madármegfigyeő torony parkolója - térkép
Program időtartama: 180 perc (3 óra)
Útvonal hossza: 0,5 km
Megközelíthető: gyalogosan, kerékpárral
Programdíj: 1000 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: oktatóközpont (Csapody IT)
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a rovarok ellen.
 
9. A Fertőzug természeti értékei
Ismerkedés a szomszédos osztrák nemzeti park (Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel)  védett területeinek élővilágával

Foglalkozás jellege: irányított terepi bemutatás
Javasolt időpont: tanítási év alatt
Programhelyszín: Nationalpar Neusiedler See - Seewinkel területe – térkép
Program időtartama: 240-300 perc (4-5 óra) 
Útvonal hossza: 30-44 km
Megközelíthető (oda-vissza):  - Csapody I.T.-tól: 30 km (kerékpárral)
Programdíj: 1000 Ft/gyermek
Programkezdés helyszíne: oktatóközpont
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”
Felszerelés: időjárásnak megfelelő kényelmes terepi öltözet; védelem a nap és a rovarok ellen, személyi igazolvány.


Oktatótermi modulok - választhatók:  
 • Madárvonulás (interaktív előadás, játékos foglalkozással) 
 • Mikroszkóp alatt a világ (begyűjtött vízminták, bagolyköpetek, stb. vizsgálata)
 • A Fertő-táj őstörténete (élettelen természeti értékeink nyomában)
 • Kézműves foglalkozás (nemezelés, csuhézás, dekupázs, stb.)
 • Az „Év fajai” (az adott évben megválasztott növény- és állatfajok bemutatása, a téma    feldolgozása) 
 • Kiállítás vezetés (a Csapody István Természetiskola kiállításainak bemutatása - ez a  program díjmentesen vehető igénybe)  
Program helyszíne: oktatóközpont (Csapody I.T.) 
Program időtartama: 60 perc (1 óra)
Programdíj (kiv. kiállítás vez.)​: 500 Ft/gyermek 
GPS:   Csapody IT.: N47º41’30,94”;  E16º50’25,75”

Megjegyzés a felsorolt modulokhoz:
- tanítási év: adott tanév első tanítási napja (szeptember 1.) és utolsó tanítási napja (június 21.) közötti szorgalmi időszak.Fontos információk természetiskola szervezéséhez

Felhívjuk a szervező pedagógusok figyelmét, hogy a balesetbiztosítás megkötése az természetiskolai hét megkezdése előtt minden résztvevő számára ajánlott!

Áraink*: 
A csoport foglalását csak abban az esetben tudjuk természetiskolaként/nyári táborként kezelni és a kedvezményes 3300 Ft/fő/éj szállásdíjjal számolni, amennyiben az igényelt programok száma arányos az itt töltött napok számával.

Ellenkező esetben, kirándulócsoportként a szolgáltatások díjtételei változnak!

Szállásdíj:                 3300 Ft/fő/éj (erdei iskola, nyári tábor)

A szállással (bejelentkezés, regisztráció) kapcsolatos FONTOS tudnivalók: KLIKK!

Programdíjak:           1000 Ft/fő/modul 
Kenubérleti díj:         2200 Ft/fő 
Kerékpárkölcsönzés:   700 Ft/fő/nap
Belépődíj:                   400 Ft/fő + 3000 Ft/csoport vezetés (Lászlómajor, Csárda Természetvédelmi Központ, Öntésmajor,)


A csoport beszállítása, ill. kiszállítása vasúthoz, buszmegállóhoz, kisbusszal:
Csapody István Természetiskola (Fertőújlak) – Fertőszentmiklós v.á. – Csapody I.T.: 8000 Ft/csoport
Balf - Csárda TVK - Balf: 4000 Ft/csoport

* A feltüntetett árak a 2024-es évre vonatkoznak!

Étkezési lehetőségek kiszállítással*:

Haydn Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kft, Fertőd, Madách sétány,
Kapcsolattartó: Horváth Hajnalka,mo: +3620 548 3183

*​A kiszállítás a megrendelt menü szálláshelyre történő kivitelét jelenti. Az asztalok megterítését, leszedését, az étel kiosztását, a mosogatást a csoportoknak kell megoldani. A terítéket (tányér, evőeszköz, pohár, stb.) a nemzeti park biztosítja.

Étkezési lehetőségek helyben (étteremben) fogyasztással:
Mekszikópusztai Betérő, Fertőújlak, Takács Krisztián, mo: +36 20 956 3183, e-mail: taextop@gmail.com (csak április végéig lehetséges csoportoknak előre egyeztetés után)
Gránátos Étterem, Fertőd,  Csiszár Krisztián, mo: +36 20/338-8526, e-mail: granatos@vipmail.hu
Grácia Étterem és Pizzéria 9431 Fertőd, Béke utca 15. Telefon:+36-99/372-019
Pince Pizzéria és PUB, 9431 Fertőd, Fő u. 20.  Telefon:+36-99/357-508

Közlekedés a természetiskolai hét során:

A szálláshelytől messzebb fekvő területek meglátogatása rendszerint autóbusszal történik (Hanság, Nyirkai-Hany, Vízi Rence Tanösvény, Fertőrákos), de lehetőség van kerékpáros közlekedésre is.

Buszbérlési lehetőségek:
Gyurácz Busz (Petőháza) 30/957-53-28,
Miko-Busz Kft (Nagylózs) 99-363-509, 30/901-0715
Gál-Busz Kft (Kapuvár) 30/937-06-55,
Kiss-Trans 2000 Kft (Kapuvár) 96/595-008,
Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.( információ a Volánbusz oldalán érhető el)

Balfig, ill. Fertőbozig a menetrendszerinti távolsági autóbuszt is igénybe szoktuk venni

A közelben található területeket kerékpárral közelítjük meg.


Mit hozzunk magunkkal?
 • kényelmes terepi öltözet (túrázáshoz, kenuzáshoz, kerékpározáshoz)
 • esőkabát, meleg ruházat, vízhatlan lábbeli vagy gumicsizma, bakancs
 • növény-, és állathatározó könyvek
 • jegyzetfüzet a hét során a programokon is vezetett naplóhoz
 • szúnyog-/ kullancsriasztó szer
 • egészségügyi csomag
 • távcső, nagyító
 • gyűjtődoboz (gyufásdoboz, teás doboz, tojástartó)
 • íróeszköz, színes ceruza
 

A következő évi természetiskola tervezése előtt kérjük, hogy a Környezetei Nevelési Csoport munkatársainál szíveskedjenek érdeklődni a szabad szálláshelyek és időpontok egyeztetése miatt!
A végleges árakról adott év januárjában olvashatnak a T. Pedagógus kollégák.

A természetiskolás napok időtervének összeállítása során természetesen figyelembe vesszük az egyéni igényeket: pl. látogatás az Esterházy kastélyban, a Fertőszéplaki Tájházakban, a Sarródi Tájházban, soproni városlátogatás, nagycenki kastélylátogatás stb.

Segédletek:
Letölthető szállásmegrendelő
Letölthető költségtáblázat (a költségek összesítéséhez)
Letölthető erdei iskolai programterv-összesítő (a programok összeállításához)

 

 
További kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal:

Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály
Környezeti Nevelési Csoport

Csapody István Természetiskola, Fertőújlak
Tel: +36 99 537 520  +36 30 166 0950  
Levelezési cím: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf. 4.
e-mail: info@fhnp.hu