Liget-patak menti TT - Természetvédelmi kezelési terv

Melléklet a 8/2006. (II. 8.) KvVM rendelethez
A Liget-patak menti Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi gyakorlati célkitűzések

 • Őrizze meg a Liget-patak öntésterületén található üde réteket, lápréteket és kiszáradó lápréteket.
 • Biztosítsa a területen található védett természeti értékek hosszú távú fennmaradását.
 • Biztosítson lehetőséget a terület további állattani és növénytani értékeinek feltárására, valamint az ismert természeti értékek részletes vizsgálatát célzó kutatásoknak.

2. Természetvédelmi stratégiák

 • A területen átfolyó, a területről vizet elvezető csatornák, árkok működésének szabályozása.
 • A természetvédelmi szempontból értékes fajok élőhelyeinek rovására terjeszkedő fa- és cserjefajok, valamint a nád visszaszorítása, terjeszkedésük megakadályozása.
 • A terület rendszeres kaszálásának biztosítása.
 • Az illegális hulladéklerakás megakadályozása.
 • A természetvédelmi kutatások feltételeinek biztosítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Fajok védelme

 • A szibériai nőszirom (Iris sibirica) előfordulási helyein a termés éréséig tilos kaszálni. Amennyiben az első kaszálás egyeztetett időpontja a termések beérése előtti időszakra esik, a szibériai nőszirom termőhelyén az első kaszálást el kell hagyni.

3.1.2. Terület- és földhasználat

 • A gyep művelési ág megváltoztatása tilos.
 • A tervezési területen a láprét fennmaradásához szükséges ökológiai vízmennyiséget, azaz a tavaszi, időszakos, sekély vízborítást biztosítani kell, illetve a láprét teljes kiszáradását meg kell akadályozni.
 • A területen etetők, szórók, sózók elhelyezése, vadtenyésztés, vadkibocsátás és zárttéri vadtartás, valamint vadföld létesítése, művelése tilos.
 • A területre gépkocsival behajtani csak természetvédelmi (és vízügyi) kezelési tevékenység keretében szabad.

3.2. Művelési ághoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Gyepek kezelése

 • A terület évi kétszeri kaszálását biztosítani kell. A tavaszi kaszálást május végén vagy júniusban, az őszi kaszálást szeptember és október folyamán kell elvégezni. A kaszálások során a terület 10%-át éves váltásban érintetlenül kell hagyni.
 • A kaszálás időpontját a nemzeti park igazgatósággal előzetesen egyeztetni kell. A kaszálást az elsőfokú természetvédelmi hatóság időszakosan korlátozhatja.
 • A gyepen megtelepedett cserjéket a vízelvezető árok menti cserjés sáv kivételével el kell távolítani. A cserjesáv terjeszkedését meg kell akadályozni.
 • Tilos a gyepek felülvetése, lazítása, műtrágyázása, szántása.
 • A lekaszált és bebálázott szénát a kaszálás időpontját követő 1 hónapon belül le kell hordani a területről.
 • A tervezési területen a legelőgazdálkodás tilos.

3.2.2. Kivett területek kezelése

 • A területen meglévő vagy létesítendő vízkormányzó berendezésekkel biztosítani kell a terület ökológiai vízigényét.

Megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv letöltése ITT.