Nagycenki hársfasor TT - Művelési ágak

Művelési ág NHTT FHNPI Összesen
A tervezési terület művelési ág szerinti megoszlása
gyep (rét) 1,3253   1,3253
gyep (legelő) 2,2026 1,3228 3,5254
erdő   1,3218 1,3218
kivett 4,7067 0,2137 4,9204
Összesen 8,2346 2,8583 11,0929