Összehangolt határon átnyúló természetvédelmi tevékenységek a magyar-szlovák Duna-szakasz mentén

Összehangolt határon átnyúló természetvédelmi tevékenységek a magyar-szlovák Duna-szakasz mentén

Projekt rövid címe: NAT-NET DUNA/DUNAJ
Projekt időtartama: 2012. szeptember – 2014. szeptember
 
Projekt célok
 
A projekt átfogó célja a természeti értékek védelmének fejlesztése a Szigetközben és a Csallóközben. Specifikus célok:a Szigetköz és a Csallóköz határmenti természetvédelmi területein a látogatókat kiszolgáló eszközpark fejlesztése a természeti értékek bemutatása céljából oly módon, hogy az ne károsítsa a védett területek élővilágát;
a határtérség védett növény- és állatfajait számba vevő közös jegyzék létrehozása összehangolt megközelítéssel, amely egyrészt a korábbi kutatási eredmények kiegészítéséül szolgál, másrészt lehetővé teszi a természeti védelem alatt álló területek körének további növelését a határ mindkét oldalán;
a helyi lakosság természetvédelmi tudatosságának növelése a határmenti térség természeti értékeinek védelme vonatkozásában;
magyarországi és szlovákiai természetvédelmi és egyéb szervezetek kapcsolatainak fejlesztése, hálózatépítése, együttműködésének erősítése. 
 
Projekt tevékenységek 

A projekt részeként a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság két szolárhajó beszerzését tervezi, amelyek segítségével lehetőség nyílik a Szigetköz és a Mosoni-Duna vizes élőhelyeinek, és természeti értékeinek bemutatására a térségi diákok és tanáraik számára.
A Szigetköz és Csallóköz természeti értékeinek megismertetése céljából a Somorjai Régiófejlesztési Ügynökség, illetve a Pisztráng Kör Egyesület egyaránt egy-egy öko-mobil flotta beszerzését valósítja meg. Az öko-mobil flotta három részből áll: 30 db terepen és országúton egyaránt használható strapabíró kerékpárból, 8 db kenuból és egy személyautó által vontatható trélerből (melyen egy speciális felépítmény révén 30 kerékpár vagy 8 kenu egyaránt elhelyezhető). A flotta a projekt részeként diákprogramok, illetve a Duna mente természeti értékeit ismertető workshop keretében kerül hasznosításra. A Somorjai Régiófejlesztési Ügynökség mindemellett egy a diákok számára, és a diákok közreműködésével készített mobil interaktív természetvédelmi kiállítás létesítését is tervezi a Duna-ártér természeti értékeiről.
 
A Szlovák Állami Természetvédelem és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság kutatói a Szigetköz és a Csallóköz védett növény- és állatfajait tartalmazó közös, kétnyelvű jegyzék létrehozására is sort kerítenek.
 
A fentieken kívül a projekt részeként hagyományteremtési szándékkal a szlovák oldalon 70, a magyar oldalon 20 geoláda kerül kihelyezésre az összes partner közreműködésével a napjainkban egyre népszerűbb geocaching (azaz a GPS-berendezésekkel folytatott geoláda keresés) népszerűsítése céljából.
 
Projektpartnerek
 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (Vezető Partner)
Somorjai Régiófejlesztési Ügynökség
Szlovák Állami Természetvédelem
Pisztráng Kör Waldorf és Természetjáró Egyesület
 
Költségvetés

 Költségvetés HU 351.240.- €
Költségvetés SK 240.594.- €
Teljes költségvetés 591.834,- € 
 
A projekt várható eredményei, hatásai
 
A fejlesztések várhatóan 2014 szeptemberig valósulnak meg. Ezeknek köszönhetően javulnak a Szigetköz és a Csallóköz természeti értékeinek látogathatósági feltételei, nő a helyi lakosság természetvédelmi tudatossága, továbbá lehetővé válik a magyarországi és szlovákiai természetvédelmi és egyéb szervezetek kapcsolatainak fejlesztése, hálózatépítése, együttműködésének erősítése.
 
A projekt eredményei

Kutatási zárójelentés a NAT‐NET‐DUNA/DUNAJ projekt keretében Magyarországon végzett zoológiai és botanikai vizsgálatokról
 magyarul   slovenčina 
Kutatási zárójelentés a HUSK/1101/2.2.1./0133 projektum keretében Szlovákiában végzett zoológiai és botanikai vizsgálatokról
magyarul   slovenčina 
A Szigetközben és a Csallóközben előforduló védett növény és állatfajok közös listája (Letöltés)
  
További információ
 
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Fersch Attila
Cím: 9435 Sarród, Rév-Kócsagvár
E-mail: fersch@fhnp.kvvm.hu