Rence 5. kötet

  
Szerző/Cím    Oldal    
Boros Emil, Tóth Viktor & Vörös Lajos
A Fertő limnológiai állapota, természetvédelmi helyzete és élőhely-fejlesztési lehetőségei
Limnological status and suggestion for nature conservation management of Lake Neusiedl (Fertő)
Limnologischer Status, Stand des Naturschutzes und Möglichkeiten der Lebensrau-mentwicklung am Neusiedler See
11-37
Ludányi Mercédesz, Kiss Béla, Mihaliczku Erika, Szabó Tamás, Polyák László, Olajos Péter, Müller Zoltán
A Nyirkai-Hany és Osli-Hany vizes élőhely rekonstrukciók makrogerinctelen fajegyüttesei
The aquatic macroinvertebrate fauna of wetland reconstruction of the Nyirkai-Hany and Osli-Hany
Die Makroinvertebratenfauna der Feuchtgebietsrekonstruktionen Nyirkai-Hany und Osli-Hany
38-58
Olajos Péter, Ködöböcz Viktor, Ludányi Mercédesz, Mihaliczku Erika, Müller Zoltán, Polyák László, Szabó Tamás, Kiss Béla
Makroszkopikus vízi gerinctelen faunisztikai adatok a Soproni-hegység és az Ikva vízrendszerből
Faunistical data on the aquatic macro-invertebrate species from the waters of the Sopron hills and Ikva water system
Faunistische Daten von aquatischen Makroinvertebraten aus dem Ödenburger Gebirge und dem Wassersystem der Ikva
59-90
Rita Schrattenecker-Travnitzky
Basiserhebung zum Vorkommen der Schmalen Windelschnecke Vertigo angustior
Survey on the current distribution of the Narrow-mouthed Whorl Snail Vertigo angustior
Alapfelmérés a harántfogú törpecsiga Vertigo angustior elterjedésével kapcsolatban
91-107
Dankovics Róbert
Herpetológiai felmérések a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság határ menti Natura 2000 területein
Survey of amphibian and reptile fauna in SCI-s of Fertő–Hanság National Park along the Austrian–Hungarian border
Erhebung der Amphibien- und Reptilienfauna in FFH-Gebieten des Nationalparks Fertő–Hanság entlang der österreich–ungarischen Grenze
108-132
Katrin Teubner & Werner Lazowski
Umweltinformationssystem Neusiedler See-Gebiet: Die Erfassung und Nutzung alter und neuer ökologischer Daten
Organising ecosystem knowledge at Neusiedlersee: The use and reuse of ecological data resources
A Fertő-táj környezeti információs rendszere: régi és új ökológiai adatok felvétele és hasznosítása
133-141
Rudolf Eis
Die Wiederentdeckung eines verloren geglaubten Falters – Steppenfrostspanner im Burgenländischen Seewinkel
The rediscovery of a lost moth (Chondrosoma fiduciaria Anker, 1854)
A magyar ősziaraszoló (Chondrosoma fiduciaria Anker, 1854) újrafelfedezése a burgenlandi Fertőzugban
142-157
Estók Péter, Kugler Péter, Halmai Zalán
A denevérfauna vizsgálata a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság határmenti Natura 2000 területein
Survey of the bat fauna on SCI-s of the Fertő-Hanság National Park along the border
Erhebung der Fledermausfauna in FFH-Gebieten des Nationalparks Fertő-Hanság entlang der Grenze
158-193
Pellinger Attila & Hadarics Tibor
Bütykös hattyúk (Cygnus olor) telelése mezőgazdasági területeken a Fertőnél 2017/2018 és 2019/2020 között
Wintering of mute swans (Cygnus olor) on agricultural areas at Lake Fertő between 2017/2018 and 2019/2020
Überwinterung von Höckerschwänen (Cygnus olor) auf landwirt-schaftlichen Flächen am Neusiedler See zwischen 2017/2018 und 2019/2020
194-210
Harald Grabenhofer & Benjamin Knes
GPS-Besenderung von Graugänsen (Anser anser) in Österreich
GPS-marking of Greylag Geese (Anser anser) in Austria
A nyári lúd (Anser anser) vizsgálata Ausztriában műholdas nyomkövetővel
211-223
Váczi Miklós
Barna rétihéja (Circus aeruginosus) vonulásának, és terület-használatának vizsgálata műholdas jeladóval
Survey of the migration and habitat use of the western marsh harrier (Circus aeruginosus) with satellite transmitter
Untersuchung des Zugverhaltens und der Habitatnutzung von der Rohrweihe mit Satellitensendern
224-241
Pellinger Attila & Hadarics Tibor
Vízimadár-számlálások a mekszikópusztai elárasztások területén 2017–2019 között
Waterbird monitoring on the habitat reconstruction area at Mekszikópuszta between 2017 and 2019
Wasservogelzählungen in den Überschwemmungsgebieten bei Mekszikópuszta 2017-2019
242-275
Barna Csilla, Király Gergely & Takács Gábor
Natura 2000 területek (Fertőmelléki-dombsor és Határmenti-erdők) élőhelytérképezésének főbb eredményei
Main results of habitat mapping of SCI-s (Fertőmelléki-dombsor and Határmenti-erdők)
Die wichtigsten Ergebnisse der Lebensraumkartierung von FFH-Gebieten (Fertőmelléki-dombsor und Határmenti-erdők)
276-303
Villányi Péter, Németh Ákos & Bodor Ádám
Nádi madárfajok felmérése a Fertőn, különös tekintettel a fülemülesitkére (Acrocephalus melanopogon)
Survey of reed related birds in Lake Fertő with special focus on Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon)
Erhebung von Schilfvogelarten am Neusiedler See, mit besonderer Hinsicht auf den Mariskensänger (Acrocephalus melanopogon)
304-315
Tatai Sándor
A haris (Crex crex) hansági fészkelő állománynagyságának vizsgálata 2001-2020 között és a faj műhold-telemetriás vizsgálatának első hansági eredményei
Research of the breeding population size of the corncrake (Crex crex) in the Hanság 2001-2020 and the first results of its satellite tracking
Untersuchung der Brutpopulation des Wachtelkönigs (Crex crex) im Hanság 2001-2020 und erste Ergebnisse der Satelliten-Telemetrie der Art im Hanság
316-337
Tatai Sándor, Pellinger Attila, Bodor Ádám & Győrig Előd
A Hanság vizes élőhelyein átvonuló-, telelő- és átnyaraló vízimadár közösségek tér- és időbeli mintázatának vizsgálata
The survey of spatial and periodic pattern of waterfowl migrating through, wintering or spending the summer in the wetlands of the Hanság
Untersuchung der Verteilung von durchziehenden, überwinternden und übersommernden Wasservögelgemeinschaften in den Feuchtgebieten des Hanság in Raum und Zeit
338-365
Barbara Kofler & Flora Bittermann
Wissenschaftliche Vogelberingung im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel
Mist netting and scientific bird ringing in the National Park Neusiedler See-Seewinkel
Tudományos célú madárgyűrűzés a Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel területén
366-378
Pellinger Attila & Hadarics Tibor
Vízimadarak vonulásának kutatása egyedi jelölésekkel Mekszikópusztán
Research on the migration pattern of waterbirds, using individual banding, in Mekszikópuszta
Forschung des Zugverhaltens von Wasservögeln in Mekszikópuszta mit individueller Markierung
379-404
Rövid közlemények
Short announcements
 
Helmut Höttinger: Kartierung ausgewählter Schmetterlings- und Libellenarten der FFH-Richtlinie im Rahmen des Interreg-Projektes „Vogelwarte Madárvárta 2” im Burgenland, östliches Österreich (Insecta: Lepidoptera, Odonata) / Mapping of selected butterflies and dragonflies of the Habitats Directive in the context of the Interreg-project „Vogelwarte Madárvárta 2” in Burgenland, eastern Austria (Insecta: Lepidoptera, Odonata) /
Kiválasztott Natura 2000 lepke- és szitakötőfajok térképezése a „Vogelwarte Madárvárta 2” Interreg projekt
keretében Burgenlandban, Kelet-Ausztria (Insecta: Lepidoptera, Odonata)
405-408
Zsófia Horváth, Robert Ptacnik, Csaba F. Vad, Jonathan M Chase: Biodiversity loss in the disappearing soda pans of Seewinkel / Biodiverzitás-csökkenés a Fertőzug eltűnő szikes tavaiban / Biodiversitätsverlust in den verschwindenden Sodalacken des Seewinkels
409-411
Dunja Lukić, Robert Ptacnik, Csaba F. Vad, Zsófia Horváth: Fairy shrimp Branchinecta (Anostraca; Crustacea) in the soda pans of the Neusiedlersee – Seewinkel National Park / Branchinecta tócsarákok (Anostraca; Crustacea) a Neusiedlersee – Seewinkel Nemzeti Parkban / Branchinecta Feenkrebse (Anostraca; Crustcea) in den Salzlaken des Nationalparks Neusiedler See - Seewinkel
412-415