Természeti értékeink - Állatvilág

Tartalom:

GERINCESEK


EMLŐSÖK

 

MADARAK

 


KÉTÉLTŰEK és HÜLLŐK

HALAK


 

GERINCTELENEK


 


EMLŐSÖK

 

Magyarország mai területén 87 olyan emlős faj van, amely az utóbbi 20 évben bizonyítottan előfordult (háziasított emlősök és hobbiállatként behozott fajok nélkül). Az emlősfajok közül, a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet alapján, 55 faj élvez védelmet, 41 faj védettnek, 14 faj pedig fokozottan védettnek minősül. Az hazai jogszabályokon alapuló védelem mellett számos emlősfaj élvez nemzetközi szintű védelmet (Élőhelyvédelmi Irányelv, Berni Egyezmény, Bonni Egyezmény, EUROBATS, CITES, stb.). 

Az emlősfajok faunisztikai kutatottsága működési területünkön meglehetősen erősen változó, egyes emlős rendek (denevérek, cickányalkatúak, egyes rágcsáló alrendek) kutatottsága kielégítő míg más rendek előfordulásáról csak szórvány adatokkal rendelkezünk. Az állományok időbeli változását vizsgáló monitorozásokra pedig az északi pockon kívül szinte nincs is példa. 

A 14 fokozottan védett emlősfaj közül 6 faj, a 41 védett faj közül pedig 38 faj fordul elő biztosan a működési területünkön. Természetesen számos nem védett emlősfaj (28 faj) is megtalálható, ezek természetvédelmi jelentősége (pl. védett faj táplálékállata vagy éppen károkozó) eltérő. A Magyarországra behurcolt fajok közül a pézsmapocok (Ondatra zibethicus), az észak-amerikai mosómedve (Procyon lotor), a nyestkutya (Nyctereutes procyonoides) és a muflon (Ovis aries) fordult elő a területünkön, de természetvédelmi problémát ezek jelenleg nem okoznak. 
Magyarországon és az Igazgatóság területén előforduló emlősfajok száma
 
A 18 fokozottan védett emlősfaj közül 9 faj fordul elő működési területünkön. Ezek közül kiemelt jelentőségűnek számít az északi pocok (Microtus oeconomus), mely a Szigetközön, a Töközön, a Hanságon, valamint a Fertőn (2018-as kutatások során került elő) kívül csak a Kis-Balaton mellett fordul elő hazánkban. A vidra (Lutra lutra) működési területünkön nem tekinthető ritkának. A négy fokozottan védett denevérfaj védelme szempontjából nagy jelentősége van az állományok felmérésének, de ezen a téren még sok teendő van.
 
Magyar névTudományos névÉlőhely és előfordulás Információ a fajról

Elterjedési térkép

(FHNPI)

Védettségi kategória (Természetvédelmi érték (Ft))
Nyugati piszedenevérBarbastella barbastellusŐshonos fafajokból álló, idős – szinte összeroskadó – erdők. Szálláshelye: faodúkban, leváló kéreg alatt, farepedésekben, ritkábban sziklahasadékokban. A lakott és mezőgazdasági területeket elkerüli.Infómap

Fokozottan védett/

100 000 Ft

VadmacskaFelis silvestrisSűrű, takarást biztosító bozótosokat, erdőket kedveli, melyek mellett mindig van nyílt terület, ahol vadászhatnak.Infó Fokozottan védett/
250 000 Ft
Közönséges vidraLutra lutraMinden olyan víztest közelében előfordul, ahol megtalálja táplálkozó-, búvó- és szaporodóhelyét: folyókon, tavakon, halastavakon, csatornákon.InfómapFokozottan védett/
250 000 Ft
Északi pocokMicrotus oeconomusJó vízellátottságú, magassásos társulások, zsombékosok.InfómapFokozottan védett/
500 000 Ft
Nagyfülű denevérMyotis bechsteiniŐshonos fafajokból álló, idős erdők. Szálláshelyeit odúkban alakítja ki.InfómapFokozottan védett/
100 000 Ft
Csonkafülű denevérMyotis emarginatusSzülőkolóniáit – amelyek akár több száz egyedet is számlálhatnak – általában templomok, kastélyok padlásán alakítja ki. Télen többnyire barlangokba húzódik.InfómapFokozottan védett/
100 000 Ft
Kereknyergű patkósdenevérRhinolophus euryale Nyári és téli szálláshelye egyarán tipikusan barlanghoz köti, de épületekben és bányavágatokban is előfordulhat, társaság kedvalő faj gyakran csonkafülű denevérekkel osztozik szálláselyén. Kizárólag akusztikus megfigyelés alapján valószínűsítjük a faj lelenlétét.Infó Fokozottan védett/
250 000 Ft
ÜrgeSpermophilus citellusRövidfüvű, kevésbé kötött talajú pusztákon, gyepeken él.InfómapFokozottan védett/
250 000 Ft
Tavi denevérMyotis dasycnemeVízhez kötődő faj, előfordulását a Duna-menti ártéri erdőkben észleltük. Nagy távolságokra vonul folyók-patakok mentén, melyek elérik 150-200 km-t.InfómapFokozottan védett/
100 000 Ft

 

Az 41 védett hazai emlősfaj közül 38 faj fordul elő biztosan a működési területünkön.

 
NÉVÉLŐHELYE

Védettségi kategória

(természetvédelmi érték)

keleti sün
(Erinaceus roumanicus)
Általánosan elterjedt, szinte mindenhol előforduló faj.
Ritkás erdők, cserjések, kertek, parkok.
védett/ 25 000 Ft
mezei cickány
(Crocidura leucodon)
Nyílt füves területek gyakori lakója.védett/ 25 000 Ft
keleti cickány
(Crocidura suaveolens)
Mozaikos vegetációjú területeken, bozótosokban, kertekben, településeken
megtalálható.Az összefüggő erdőket és a száraz élőhelyfoltokat kerüli.
védett/ 25 000 Ft
erdei cickány
(Sorex araneus)
Dús vegetációjú hűvös és nedves élőhelyeket preferálja,
de a szárazabb erdőrészeken is előfordul.
védett/ 25 000 Ft
törpecickány
(Sorex minutus)
Nedvesebb, üdébb rétek lakója.
Zárt erdőket kerüli.
védett/ 25 000 Ft
Miller-vízicickány
(Neomys anomalus)
Eutróf vizek, kisebb patakok, tavak, mocsarak lakója.védett/ 50 000 Ft
közönséges vízicickány
(Neomys fodiens)
Elsősorban a nyílt vizes élőhelyeken fordul elő,
de időszakos vízborítású égeres láperdőkben is megjelenik.
védett/ 50 000 Ft
közönséges vakond
(Talpa europaea)
Általánosan elterjedt, szinte mindenhol előforduló faj.védett/ 25 000 Ft
kis patkósdenevér
(Rhinolophus hipposideros)
Nyári szálláshelye meleg, sötét padlásokon, illetve kiegyenlített
klímájú föld alatti búvóhelyeken lehet.
Télen föld alatti szálláshelyhez kötődik, pincékbe, bányákba, barlangokba
húzódik. Kedveli a mozaikos élőhelyeket, gyümölcsösöket.
védett/ 50 000 Ft
közönséges késeidenevér
(Eptesicus serotinus)
A lakott területek tipikus denevérfaja. Szálláshelyeit, szülőkolóniáit épületekben padlásokon, templomtornyokban alakítja ki. Legtöbbször
a telet is épületekben tölti, de barlangokba, régi bányavágatokba is behúzódhat.
Táplálékát a települések menti fasorokban, kertekben keresi.
védett/ 25 000 Ft
fehérszélű törpedenevér
(Pipistrellus kuhlii)
Kultúrakövető faj, szinte kizárólag épületek zugaiban, gerendák között, zsalugáter mögött stb. telepszik meg, és telelni is épületekbe húzódik.védett/ 50 000 Ft
durvavitorlájú törpedenevér
(Pipistrellus nathusii)
Fákkal, bokrokkal tarkított mocsarak, lápok és ezekkel szomszédos mozaikos területei, hullámterek, árterek adnak otthont neki. Szálláshelyét többnyire odúban találjuk de ártéri épületek zugaiban is megjelenhet.védett/ 25 000 Ft
 közönséges törpedenevér
(Pipistrellus pipistrellus)
Gyakorlatilag mindenhol megtalálható, ahol erdők vagy települések vannak. Szálláshelyeit, szülőkolóniáit odúkban,
épületek zugaiban (panelépületek)vagy akár templomtornyokban is kialakíthatja. Általában télen is faodúkba, ritkábban barlangokba húzódik.
védett/ 25 000 Ft
szoprán törpedenevér
(Pipistrellus pigmeus)
A közönséges törpedenevérhez kinézetében és igényeiben elterjedésében hasonló faj, megyénkben többször megfigyeltük közös jelenlétüket. A két faj elkülönítése kézben nehézkes, fogazati jegyek és kiadott ultrahang alapján lehetséges.védett/ 25 000 Ft
alpesi denevér
(Hypsugo savii)
Hegyvidéki előfordulású faj, táplálékát ligetes erdőkben, parkokban keresi, szálláshelyét épületekben találjuk. Életmódjáról nagyon keveset tudunk. védett/ 50 000 Ft
szőröskarú koraidenevér
(Nyctalus leisleri)
Erdőlakó denevérfaj. Kedveli az idősebb, odvakban gazdag lomboserdőket, síkvidéki területen elsősorban tölgy-kőris-szil ligetekben jellemző.
Szálláshelyeit, szülőkolóniáit faodúkban alakítja ki, a téli időszakot is mindig ezekben tölti.
védett/ 50 000 Ft
rőt koraidenevér
(Nyctalus noctula)
Egyik leggyakoribb denevérfajunk. Településeken, erdőkben gyakorta megtalálható. Nyári búvóhelye és telelőhelye egyaránt a fák odvaiban, kéregrepedéseiben van, de tömeges lehet a panelépületekben is.védett/ 25 000 Ft
szürke hosszúfülű-denevér 
(Plecotus austriacus)
Mindenütt elterjedt faj, de sehol sem alkot nagy kolóniákat. Ideális élőhelye a kertes, ligetes, parkos településeken van. Nyári szállása templomok padlásán és tornyában, kisebb épületek padlásán van. Télre, ha teheti föld alatti búvóhelyet keres.védett/ 50 000 Ft
barna hosszúfülű-denevér
(Plecotus auritus)
Erdőlakó denevérfaj. Elsősorban hegyvidéken, odvakban gazdag öreg lomboserdőkben jellemző, de nálunk több esetben megfigyelték alföldi, idős ligeterdőkben.védett/ 50 000 Ft
fehértorkú denevér 
(Vespertilio murinus) 
Ritka, szórványos előfordulású faj, általában csak magányos egyedei kerültek megfigyelésre. Elsősorban épületekben és sziklarepedésekben üt tanyát.védett/ 50 000 Ft
Brandt-denevér
(Myotis brandtii)
Kizárólag hegyvidéken előforduló, erdőlakó denevérfaj. Kedveli a víz közelségét, így hegyvidéki kis tavak környékén, égeressel kísért patakvölgyekben jellemző.
Nyáron faodvakban telepszik meg, a telet is elsősorban ezekben, néha bányavágatokban, barlangokban tölti.
védett/ 50 000 Ft
vízi denevér
(Myotis daubentonii)
Hazánkban elterjedt, vizes élőhelyekhez kötődő faj. Folyók árterén, tavak, csatornák partján telepszik meg. Nyári szálláshelye faodvakban, ritkábban padálásokon van, a telet többnyire barlangokban tölti.védett/ 50 000 Ft
közönséges denevér
(Myotis myotis) 
Tipikus épületlakó, egykor közönségesnek tekintett de mára már nem gyakori faj. A nyarat nagyméretű padlásokon, templomtornyokban tölti, telelni bányákba, barlangokba húzódik. Táplálkozóterülete öreg nyílt erdőkben, fasorok mentén, öreg gyümölcsösökben van. Alacsony reptű, gyakran fogyasztja a földön mozgó futóbogarakat.védett/ 50 000 Ft
hegyesorrú denevér
(Myotis blythii)
A közönséges denevérrel közösen de annál lényegesen kisebb számban előforduló faj. Megjelenésében csak kisebb mérete és fülfedőjének színe különbözteti meg a közönséges denevértől. védett/ 50 000 Ft
bajuszos denevér
(Myotis mystacinus) 
Erdőlakó denevérfaj, patakvölgyek égeresek tipikus faja.
Általában hegyvidéki, de néhány alföldi előfordulása is ismert idős ligeterdőkből.
Nyáron faodvakban él, télre barlangokba, felhagyott bányavágatokba vonul.
védett/ 50 000 Ft
nimfa denevér
(Myotis alcathoe)
Erdőlakó denevérfaj, szálláshelyét és vadászterületét többnyire völgyekben, erdei patakok mentén leljük meg. A bajszos denevértől nehezen megkülönböztethető, sokáig 
egy fajként kezelték őket.
védett/ 50 000 Ft
horgasszőrű denevér
(Myotis nattereri) 
Összefüggő erdőkben élő faj.
Kedveli az idős tölgyeseket és vegyes állományú erdőket, ahol sok odú található. Mind a telet, mind a nyarat faodvakban tölti, de télen elszórtan barlangok, bányák falán is találkozhatunk vele.
védett/ 50 000 Ft
vörös mókus
(Sciurus vulgaris) 
Magyarországon erdős területein, parkokban, gyakran fasorokban közönséges faj.védett/ 25 000 Ft
mogyorós pele 
(Muscardinus avellanarius)
Hegyes-dombos vidékek gazdag cserjeszintű erdeiben, cserjés erdőszegélyeiben jellemző rágcsálófaj. Sokszor nedves élőhelyeken, nádasok szegélyezte füzesekben, ligeterdőkben is megtelepszik.védett/ 50 000 Ft
nagy pele
(Glis glis) 
Elsősorban hegy- és dombvidéki erdőkben jellemző. Dús cserjeszintű gyertyános-tölgyesek, cseres-tölgyesek, elegyes bükkösök, szegélycserjések, erősen bokrosodott, felhagyott gyümölcsösök az élőhelyei. Néha erdőközeli házak padálásán is felbukkan.védett/ 25 000 Ft
eurázsiai hód
(Castor fiber) 
Élőhelye elsősorban a fás vízpartokhoz köthető.védett/ 50 000 Ft
csalitjáró pocok
(Microtus agrestis) 
Nedves és dús növényzetű területek, mint mocsárrétek, láprétek, patakpartok jellemző pocokfaja.védett/ 25 000 Ft
hermelin
(Mustela erminea) 
Leggyakrabban időszakosan többletvízhatásnak kitett alföldi füves pusztákon, tavak, patakok, csatornák mentén találkozhatunk vele.védett/ 50 000 Ft
molnárgörény
(Mustela eversmannii)
Sztyeppi faj, elterjedésének nyugati határa, a Mosoni-sík. A közönséges görénytől világosabb szímű bundája és szem küröli maszkja különíti el. Az embert és a településeket kerüli.védett/ 50 000 Ft
nyuszt
(Martes martes) 
Főleg középhegységi és dombvidéki erdőkben fordul elő. Élőhelyet elsősorban erdők jelentik. Az erdőállomány kora az odúképződés miatt meghatározó a faj szempontjából, kedveli a dús aljnövényzetű, rágcsálókban gazdag erdőfoltokat. védett/ 50 000 Ft
A hazánkban nem védett fajok közül 28 emlősfaj fordul elő működési területünkön. Az alábbi három faj nem védett Magyarországon, de szerepelnek az Élőhelvédelmi Irányelv V. függelékén, így kicsit részletesebben ismertetjük őket.

 
NÉVÉLŐHELYE
mezei hörcsög
(Cricetus cricetus)
Napjainkban egyértelműen mezőgazdasági területekhez, néha gymölcsösökhöz kötődik.
Kedveli a lucernatáblákat, amelyeket évekig nem szántanak fel.
Leggyakrabban búza-, kukorica-, cukorrépaföldeken, illetve gyomos szegélyekben
találhatók kotorékai.
aranysakál
(Canis aureus)
A sztyeppék, fákkal tarkított puszták, bokorerdők és az aljnövényzettel
dúsan benőtt vagy elnádasodott nedves területek lakója.
Területünkön nagyon ritka.
házi görény
(Mustela putorius)
Élőhelyválasztásában generalista, az ember közelségét is kereső
ragadozó. A zárt erdőterületeket és a nagy kiterjedésű homogén
élőhelyeket kerüli.

Egyes emlősfajok állománya, részben a természeti viszonyok megváltozása, részben emberi hatásokra, az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett. A megnövekedett állomány a természetes élőhelyeken és egyes védett fajok állományaiban komoly természetvédelmi problémákat okozhatnak. Működési területünkön ilyen faj elsősorban a vörös róka és a vaddisznó, de meg lehet említeni az őzet és a szarvast is, amelyek nagy száma az erdők természetes felújítását erősen hátráltathatja.

 
NÉVÉLŐHELYE
vörös róka
 (Vulpes vulpes)
Hazánk egyik legelterjedtebb ragadozója, gyakorlatilag mindenhol megtalálható.
Földön fészkelő védett madarak egyik legkomolyabb károsítója.
vaddisznó
(Sus scrofa)
Változatos élőhelyeken megtelepszik, csak a teljesen nyílt, füves pusztákat és
a hideg, hosszú ideig hóval borított területeket kerülni.

Csak felsorolásszerűen ismertetjük a működési területünkön előforduló további emlősfajokat:
 • mezei nyúl (Lepus europaeus)
 • mezei pocok (Microtus arvalis)
 • földi pocok (Microtus subterraneus)
 • közönséges kószapocok (Arvicola amphibius)
 • vöröshátú erdeipocok (Myodes glareolus) 
 • pézsmapocok (Ondatra zibethicus)
 • pirók erdeiegér (Apodemus agrarius)
 • sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis) 
 • közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus) 
 • kislábú erdeiegér (Apodemus uralensis)
 • törpeegér (Micromys minutus)
 • házi egér (Mus musculus) 
 • güzüegér (Mus spicilegus) 
 • vándorpatkány (Rattus norvegicus) 
 • házi patkány (Rattus rattus)
 • nyestkutya (Nyctereutes procyonoides) 
 • eurázsiai menyét (Mustela nivalis) 
 • nyest (Martes foina) 
 • európai borz (Meles meles) 
 • észak-amerikai mosómedve (Procyon lotor)
 • európai őz (Capreolus capreolus) 
 • gímszarvas (Cervus elaphus) 
 • dámszarvas (Dama dama)
 • muflon (Ovis aries)

Irodalom

Bihari Z., Csorba G. & Heltai M. (szerk.) 2007. Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó, Budapest

 

Korabeli leírások és ábrázolások szerint a Fertő lecsapolás előtti állapotában a mai Balatonra emlékeztetett: nagy, összefüggő víztükör, a part mentén helyenként keskeny nádszegéllyel, néhány kisebb nádszigettel. Ma az ausztriai tórészen van nagy nyílt vízfelület, de a part mentén már kiterjedt a nádszegély, a magyarországi részen pedig a meder túlnyomó része nádas, az egykori öblözetek kisebb, a nádtól körbenőtt maradványaival, amelyeket belső tavaknak hívunk (MÁRKUS, 2000). A nádasban mintegy 240 km össz-hosszúságú csatornahálózatot alakítottak ki az 1958-59 években (BOGNÁR 1966), ma ezek főcsatornái kötik össze a partvonalat a nyílt vízzel, illetve a belső tavakkal.
 
Magyar névTudományos névVédettségi kategória
(Természetvédelmi érték)
nyári lúdAnser ansernem védett
nagy lilikAnser albifronsnem védett
vetési lúdAnser fabalisnem védett
dankasirályLarus ridubundusVédett/ 50 000 Ft
viharsirályLarus canusVédett/ 25 000 Ft
sárgalábú sirályLarus cachinnansAz Európai Közösségben term.véd-i szempontból jelentős faj
küszvágó csérSterna hirundoFokozottan védett/ 100 000 Ft
sarki csérSterna paradiseaVédett/ 25 000 Ft
nagy halfarkasStercorarius skuaVédett/ 25 000 Ft
rózsás gödényPelecanus onocrotalusFokozottan védett/ 250 000 Ft
búbos vöcsökPodiceps cristatusVédett/ 50 000 Ft
vörösnyakú vöcsökPodiceps griseigenaFokozottan védett/ 250 000 Ft
sarki búvárGavia arcticaVédett/ 25 000 Ft
északi búvárGavia stellataVédett/ 25 000 Ft
bütykös hattyúCygnus olorAz Európai Közösségben term.véd-i szempontból jelentős faj
tőkés réceAnas platyrhynchosnem védett
szárcsaFulica atranem védett
nagy kárókatonaPhalacrocorax carbonem védett
rétisasHaliaeetus albicillaFokozottan védett/
1 000 000 Ft
csörgő réceAnas creccaVédett/ 50 000 Ft
üstökös réceNetta rufinaVédett/ 50 000 Ft
kanalas réceAnas clypeataVédett/ 50 000 Ft
barátréceAythya ferinaVédett/ 50 000 Ft
cigányréceAythya nyrocaFokozottan védett/ 500 000 Ft
daruGrus grusVédett/ 50 000 Ft
kanalasgémPlatalea leucorodiaFokozottan védett/ 500 000 Ft
nagy kócsagEgretta albaFokozottan védett/ 100 000 Ft
szürke gémArdea cinereaVédett/ 50 000 Ft
sárszalonkaGallinago gallinagoFokozottan védett/ 100 000 Ft
bíbicVanellus vanellusVédett/ 50 000 Ft
réti cankóTringa glareolaVédett/ 25 000 Ft
kis lileCharadrius dubiusVédett/ 50 000 Ft
havasi partfutóCalidris alpinaVédett/ 25 000 Ft
kormos szerkőChlidonias nigerFokozottan védett/ 250 000 Ft

Irodalom:

Márkus I. (2000): Fertő tavi Nemzeti Park biotóp térképe. Magyar Vízivad Közlemények., 6: 113-155.

Bognár D. (1966): A fertői nádgazdálkodás. Soproni Szemle, 20.2 :97-109.
 


A tófelület magyar részének 84 %-a, az egész tónak 55 %-a nádas (MÁRKUS, 2003), ezzel a Fertő-táj madárvilágának meghatározó élőhelye. A fertői nádasok nem tekinthetők homogénnek, öblözetekkel és belső tavakkal tagoltak, sűrűségük és egészségi állapotuk erősen változó, helyenként nagy területeken télisással (Cladium mariscus), keskenylevelű gyékénnyel (Typha angustifolia), zsiókával (Bolboschoenus maritimus) kevertek. A partról egyöntetűen sűrűnek látszó nádas állományokban kiritkuló „babásodó” foltok, sőt nádpusztulással többé-kevéssbé erősen érintett részek vannak (Márkus, 2000). A sűrű, erős nádasok inkább a nyílt víz felőli részeken vannak, ahol az oxigénben dús víz beáramlik, illetve a part mentén, ahol a feltöltődési folyamatok előrehaladottabbak. A nyílt víztől és a parttól egyaránt távol eső nádasokra jellemző a kiritkulás, ami a fertői nádasok területének nagyobb hányadát érinti. A kiritkulás a gépi nádaratásra is visszavezethető, mivel a gépek taposása a rizómákat erősen károsítja (STAÁR, 1962; KÁRPÁTI, 1983; DINKA, 1997).

A nádas óriási tömegű biomasszáját gerinctelen állatfajok sokasága fogyasztja ami a nádasban költő, táplálkozó madárfajok populációit tartja el. Ugyancsak jelentős táplálékforrást jelentenek a nádassal benőtt vízben szaporodó halak és kétéltűek is. A madarak egy része számára a nád ugyanakkor a fészkeket tartja és biztonságos rejtekhelyet nyújt a ragadozók elől.
A nádasban zajló feltöltődési folyamatok és a részben erre visszavezethető kiritkulás, a belső tavak, öblözetek és a szerteágazó csatornahálózat mikro-élőhelyei változatos mintázatot alkotnak amely a vízszint változásainak dinamikája szerint időben is változó táplálkozási lehetőséget jelentenek a különböző ökológiai igényű madárfajok számára.
Meg kell jegyezni, hogy a Fertő – Közép-Európában legkiterjedtebb – nádasaiban a legtöbb fészkelő faj állományának megbízható pontosságú felmérése rendkívül nehéz feladat elé állítja a kutatókat. A változatos, tagolt de mindenütt nehezen járható terepen ennek a munkának egyrészt fizikai korlátai vannak, másrészt rendkívüli élőmunka igénye és a repülőgépes felmérésre fordítható erősen korlátozott költségek miatt csak részben végezhetőek el az állománybecsléshez szükséges munkák.
 
Magyar névTudományos névVédettségi kategória
(Természetvédelmi érték)
nagy kócsagEgretta albaFokozottan védett/ 100 000 Ft
vörös gémArdea purpureaFokozottan védett/ 250 000 Ft
kanalasgémPlatalea leucorodiaFokozottan védett/ 500 000 Ft
kis kócsagEgretta garzettaFokozottan védett/ 250 000 Ft
bakcsóNycticorax nycticoraxFokozottan védett/ 100 000 Ft
szürke gémArdea cinereaVédett/ 50 000 Ft
bölömbikaBotaurus stellarisFokozottan védett/ 100 000 Ft
pocgémIxobrychus minutusFokozottan védett/ 100 000 Ft
barna rétihéjaCircus aeruginosusVédett/ 50 000 Ft
bütykös hattyúCygnus olorAz Európai Közösségben term.véd-i szempontból jelentős faj
nyári lúdAnser ansernem védett
kendermagos réceAnas streperaVédett/ 50 000 Ft
böjti réceAnas querquedulaFokozottan védett/ 100 000 Ft
kontyos réceAythya fuligulaVédett/ 50 000 Ft
szárcsaFulica atranem védett
vízityúkGallinula chloropusVédett/ 25 000 Ft
kis vízicsibePorzana parvaVédett/ 50 000 Ft
piroslábú cankóTringa totanusFokozottan védett/ 250 000 Ft
gólyatöcsHimantopus himantopusFokozottan védett/ 250 000 Ft
nádirigóAcrocephalus arundinaceusVédett/ 25 000 Ft
cserregő nádiposzátaAcrocephalus scirpaceusVédett/ 25 000 Ft
foltos nádiposzátaAcrocephalus schoenobaenusVédett/ 25 000 Ft
küszvágó csérSterna hirundoFokozottan védett/ 100 000 Ft
dankasirályLarus ridubundusVédett/ 50 000 Ft
Kis lileCharadrius dubiusVédett/ 50 000 Ft
nádisármányEmberiza schoeniclusVédett/ 25 000 Ft
fülemülesitkeAcrocephalus melanopogonVédett/ 50 000 Ft
nádi tücsökmadárLocustella luscinioidesVédett/ 50 000 Ft
kékbegyLuscinia svecicaVédett/ 50 000 Ft
barkóscinegePanurus biarmicusVédett/ 50 000 Ft
Irodalom:

Márkus I. (2000): Fertő tavi Nemzeti Park biotóp térképe. Magyar Vízivad Közlemények., 6: 113-155.
 
Márkus I. (2003): A fertői nádasok biológiai és használati állapotának jellemzése. Összefoglaló tanulmány a 1982-2002. időszakban végzett Fertő tavi nádasvizsgálatokról. Kézirat. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron.

 Staár L.(1962): A Fertő tó nádkitermelésével kapcsolatos kutatási kérdések és eredmények. Hidrológiai Tájékoztató 2.3.: 161-162.

Kárpáti L. (1983): Die Schilfernte und die Vogelwelt. Forum Pannonicum Rer. Nat. I.:23-25

Dinka M. (1997): Nádasok egészségi állapotának, fejlődésének vizsgálata a Fertőn. Kutatási jelentés, MTA ÖBKI, Vácrátót.

 

Az elárasztások fészkelő madárállományai és az átvonuló fajok mennyiségi viszonyai a nádasokhoz viszonyítva sokkal pontosabban ismertek. Elsősorban a szikes élőhelyekhez kötődő és a telepesen költő fajok állományai kerültek felmérésre az elmúlt 20 évben (PELLINGER, 2003). Az élőhelyrekonstrukciós terület kialakítása során kiemelten fontos szempont volt a fészkelési lehetőségek biztosítása (KÁRPÁTI, 1993). Ennek érdekében fészkelő szigetek készültek, amelyek elsősorban a telepekben fészkelő vízimadár-fajok számára jelentenek költésre alkalmas helyeket. 
Magyar névTudományos névVédettségi kategória
(Természetvédelmi érték)
dankasirályLarus ridubundusVédett/ 50 000 Ft
szerecsensirályLarus melanocephalusFokozottan védett/ 100 000 Ft
küszvágó csérSterna hirundoFokozottan védett/ 100 000 Ft
sárgalábú sirályLarus michahellisAz Európai Közösségben term.véd-i szempontból jelentős faj
Tőkés réceAnas platyrhynchosnem védett
üstökös réceNetta rufinaVédett/ 50 000 Ft
kendermagos réceAnas streperaVédett/ 50 000 Ft
CigányréceAythya nyrocaFokozottan védett/ 500 000 Ft
kanalas réceAnas clypeataVédett/ 50 000 Ft
böjti réceAnas querquedulaFokozottan védett/ 100 000 Ft
csörgő réceAnas creccaVédett/ 50 000 Ft
nyílfarkú réceAnas acutaVédett/ 50 000 Ft
bütykös ásólúdTadorna tadornaVédett/ 50 000 Ft
gólyatöcsHimantopus himantopusFokozottan védett/ 250 000 Ft
gulipánRecurvirostra avosettaFokozottan védett/ 250 000 Ft
széki lileCharadrius alexandrinusFokozottan védett/
1 000 000 Ft
bíbicVanellus vanellusVédett/ 50 000 Ft
piroslábú cankóTringa totanusFokozottan védett/ 250 000 Ft
nagy godaLimosa limosaFokozottan védett/ 500 000 Ft
sárszalonkaGallinago gallinagoFokozottan védett/ 100 000 Ft
pettyes vízicsibePorzana porzanaVédett/ 50 000 Ft
harisCrex crexFokozottan védett/ 500 000 Ft
vörösnyakú vöcsökPodiceps griseigenaFokozottan védett/ 250 000 Ft
feketenyakú vöcsökPodiceps nigricollisFokozottan védett/ 100 000 Ft
fattyúszerkőChlidonias hybridusFokozottan védett/ 100 000 Ft
Irodalom

Kárpáti L. (1993): Élőhely-rekonstrukció a Fertő-menti szikeseken. Mad. Táj., 1993: 11-15.

Pellinger A. (2003): Waterbird-monitoring in the reconstruction habitats in the Lake Fertő, North-west Hungary. Orn. Hun. 12-13. 1-2: 263-265.

 

A nemzeti parkunk kétéltű és hüllőfaunája országos és európai szinten is nagy természeti érték, amelynek megőrzése kiemelten fontos feladatunk. Általánosságban elmondható, hogy csökkenő egyedszám jellemző rájuk, aminek visszafordítása az aktív természetvédelmi intézkedésekkel érhető csak el. Védelmük nem csak önmagában fontos, hiszen a nagy egyedszámban előforduló kétéltűek és hüllők bonyolult fajok közötti kapcsolatrendszerek részei, ezért kiemelten fontosak a helyi ökoszisztémák fenntartásában.

A veszélyeztető tényezők zöme az emberi tevékenységekre vezethető vissza: élőhelyek megsemmisítése, átalakítása és feldarabolódása, az idegenhonos fajok betelepítése, klimatikus változások, a populációk genetikai leromlása, betegségek és paraziták felszaporodása. 
Magyar névTudományos névVédettségi kategória
(Természetvédelmi érték)
KÉTÉLTŰEK
dunai tarajosgőteTriturus dobrogicusVédett/ 50 000 Ft
pettyes gőteTriturus vulgarisVédett/ 10 000 Ft
vöröshasú unkaBombina bombinaVédett/ 10 000 Ft
barna ásóbékaPelobates fuscusVédett/ 10 000 Ft
barna varangyBufo bufoVédett/ 10 000 Ft
zöld varangyBufo viridisVédett/ 10 000 Ft
zöld levelibékaHyla arboreaVédett/ 10 000 Ft
mocsári békaRana arvalisVédett/ 50 000 Ft
erdei békaRana dalmatinaVédett/ 10 000 Ft
gyepi békaRana temporariaVédett/ 50 000 Ft
kecskebékaRana esculentaVédett/ 10 000 Ft
kis tavibékaRana lessonaeVédett/ 10 000 Ft
tavibékaRana ridibundaVédett/ 10 000 Ft
HÜLLŐK
mocsári teknősEmys orbicularisVédett/ 50 000 Ft
lábatlan gyíkAnguis fragilisVédett/ 25 000 Ft
fali gyíkPodarcis muralisVédett/ 25 000 Ft
homoki gyíkPodarcis tauricaVédett/ 50 000 Ft
fürge gyíkLacerta agilisVédett/ 25 000 Ft
zöld gyíkLacerta viridisVédett/ 25 000 Ft
elevenszülő gyíkZootoca viviparaFokozottan védett/ 100 000 Ft
vízisiklóNatrix natrixVédett/ 25 000 Ft
rézsiklóCoronella austriacaVédett/ 50 000 Ft
erdei siklóElaphe longissimaVédett/ 50 000 Ft
rákosi viperaVipera ursinii rakosiensisFokozottan védett/
1 000 000 Ft
 

 
A gerinctelenek védelme nemzeti parkunk egyik kiemelt feladatának tekinthető, mivel komoly természeti gazdagságra utal népes jelenlétük. A rovarvilágból a lepkék mindig a középpontban áltak, így mi is nagy figyelmet fordítottunk kutatásukra.

A fontosabb élőhelyek közé tartoznak:

- Fertői nádasok, vízprti növényzet, láp- és mocsárrétek, láperdők fajai
- Láprétek és láperdők a Hanságban
- Szikesek, sziklagyepek és xeroterm gyepek
- Száraz és üde lombos erdők
- Cserjés területek
- Kisalföldi homokpuszták
- Soproni-hegység.

A nemzeti park  átfogó ismeretei alapján az alábbi lepkék fordulnak elő a működési területen. 

magyar névtudományos név

Védettségi kategória
(Természetvédelmi érték)

Elterjedés
mocsári tűzmolyOstrinia palustralisvédett/ 5000 FT 
tarkaszövőEndromis versicoloravédett/ 5000 FTmap
galajszenderHyles galiivédett/ 5000 FTmap
t-betűs pávaszemAglia tauvédett/ 5000 FTmap
vörhenyes nappaliaraszolóArchiearis nothavédett/ 5000 FTmap
kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló)Archiearis puellavédett/ 5000 FTmap
hullámvonalas araszolóRheumaptera undulata (Hydria undulata)védett/ 5000 FT 
magyar faaraszolóParaboarmia viertliivédett/ 5000 FTmap
szilfa-púposszövőDicranura ulmivédett/ 5000 FTmap
apáca-púposszövőFurcula bicuspisvédett/ 5000 FTmap
nyírfa-púposszövőPheosia gnomavédett/ 5000 FTmap
sárgafoltú kuszabagolyIdia calvariavédett/ 5000 FTmap
láperdei karcsúbagolyPolypogon gryphalisvédett/ 5000 FT 
csíkos medvelepkeEuplagia quadripunctariavédett/ 5000 FTmap
jakabfű-lepkeTyria jacobaeaevédett/ 5000 FTmap
kék övesbagolyCatocala fraxinivédett/ 5000 FTmap
tavaszigörvélyfű-csuklyásbagolyShargacucullia prenanthisvédett/ 5000 FTmap
székfű-csuklyásbagolyCucullia chamomillaevédett/ 5000 FTmap
vonalkás csuklyásbagolyCucullia tanacetivédett/ 5000 FTmap
nyúlparéj-nappalibagolySchinia cognatavédett/ 5000 FT 
gyászbagolyMormo mauravédett/ 5000 FTmap
buckabagolyStaurophora celsiavédett/ 5000 FTmap
Tallós-dudvabagolyApamea syriaca védett/ 5000 FTmap
óriás-télibagolyOrbona fragariaevédett/ 5000 FTmap
sötét őszibagolyScotochrosta pullavédett/ 5000 FTmap
hálózatos sóskabagolyNaenia typicavédett/ 5000 FT 
citromlepkeGonepteryx rhamnivédett/ 5000 FTmap
tölgyfalepkeNeozephyrus quercusvédett/ 5000 FTmap
nyírfa-csücsköslepkeThecla betulaevédett/ 5000 FTmap
szilvafa-csücsköslepkeSatyrium prunivédett/ 5000 FTmap
palakék boglárka Cupido alcetas (Everes alcetas)védett/ 5000 FTmap
fakó boglárka Cupido decolorata (Everes decolorata)védett/ 5000 FT 
nagyszemes boglárkaGlaucopsyche alexis védett/ 5000 FTmap
szerecsenboglárkaAricia agestisvédett/ 5000 FTmap
csőröslepkeLibythea celtisvédett/ 5000 FTmap
nagy gyöngyházlepkeArgynnis paphia védett/ 5000 FTmap
zöldes gyöngyházlepkeArgynnis pandoravédett/ 5000 FTmap
málna-gyöngyházlepkeBrenthis daphnevédett/ 5000 FTmap
rozsdaszínű gyöngyházlepkeBrenthis hecate védett/ 5000 FT 
árvácska-gyöngyházlepkeBoloria euphrosynevédett/ 5000 FTmap
kis tarkalepkeMelitaea triviavédett/ 5000 FTmap
nappali pávaszemNymphalis io (Inachis io)védett/ 5000 FTmap
c-betűs lepkeNymphalis c-album (Polygonia c-album)védett/ 5000 FTmap
atalantalepkeVanessa atalantavédett/ 5000 FTmap
tavaszi szerecsenlepkeErebia medusavédett/ 5000 FTmap
közönséges szemeslepkeArethusana arethusa védett/ 5000 FTmap
tavaszi gyapjasszövőEriogaster lanestrisvédett/ 10 000 Ftmap
vörhenyes gyapjasszövőEriogaster rimicolavédett/ 10 000 Ftmap
sávos pohókLemonia dumivédett/ 10 000 Ftmap
halálfejes lepkeAcherontia atroposvédett/ 10 000 Ftmap
tölgyfaszenderMarumba quercusvédett/ 10 000 Ft 
pöszörszenderHemaris tityusvédett/ 10 000 Ftmap
kis pávaszemSaturnia pavoniavédett/ 10 000 Ftmap
nagy nappaliaraszolóArchiearis partheniasvédett/ 10 000 Ftmap
szürke hegyiaraszolóEntephria caesiatavédett/ 10 000 Ft 
szürkés zanótaraszolóChesias legatellavédett/ 10 000 Ft 
fekete araszolóOdezia atratavédett/ 10 000 Ft 
szilfaaraszolóDiscoloxia blomerivédett/ 10 000 Ft 
pompás lápiaraszoló (lápi tarkaaraszoló)Chariaspilates formosariusvédett/ 10 000 Ftmap
fehérszárnyú aranyaraszolóPerconia strigillariavédett/ 10 000 Ftmap
aranyfoltos púposszövőLeucodonta bicoloriavédett/ 10 000 Ftmap
hegyi púposszövőDrymonia velitarisvédett/ 10 000 Ft 
barátka-púposszövőOdontosia carmelitavédett/ 10 000 Ftmap
rőt gyapjaslepkeOcneria rubeavédett/ 10 000 Ft 
i-betűs aranybagolyAutographa jotavédett/ 10 000 Ftmap
aranyfoltú aranybagolyAutographa bracteavédett/ 10 000 Ftmap
Gozmány-csuklyásbagolyShargacucullia gozmanyi védett/ 10 000 Ftmap
ezüstfoltos csuklyásbagolyCucullia argenteavédett/ 10 000 Ft 
vasvirág-csuklyásbagolyCucullia xeranthemivédett/ 10 000 Ftmap
szalmasárga búzabagolyOria musculosavédett/ 10 000 Ft 
szigonyos földibagolyDichagyris candelisequavédett/ 10 000 Ft 
selymes földibagolyEuxoa decoravédett/ 10 000 Ft 
porfírbagolyLycophotia porphyreavédett/ 10 000 Ft 
hatcsíkú földibagolyXestia sexstrigatavédett/ 10 000 Ftmap
tükrös busalepkeHeteropterus morpheusvédett/ 10 000 Ftmap
lápi busalepke (nyugati törpebusalepke)Spialia sertoriusvédett/ 10 000 Ftmap
kardoslepkeIphiclides podaliriusvédett/ 10 000 Ftmap
fecskefarkú lepkePapilio machaonvédett/ 10 000 Ftmap
kis tűzlepkeLycaena thersamonvédett/ 10 000 Ftmap
szilfa-csücsköslepkeSatyrium w-albumvédett/ 10 000 Ftmap
kökény-csücsköslepkeSatyrium spinivédett/ 10 000 Ftmap
tölgyfa-csücsköslepkeSatyrium ilicisvédett/ 10 000 Ftmap
kis lonclepkeLimenitis camillavédett/ 10 000 Ft 
nagy fehérsávoslepkeNeptis rivularisvédett/ 10 000 Ftmap
kis fehérsávoslepkeNeptis sapphovédett/ 10 000 Ftmap
fakó gyöngyházlepkeBoloria selenevédett/ 10 000 Ftmap
kis színjátszólepkeApatura iliavédett/ 10 000 Ftmap
kockás tarkalepkeMelitaea diaminavédett/ 10 000 Ftmap
recés tarkalepkeMelitaea aureliavédett/ 10 000 Ftmap
barnás tarkalepkeMelitaea britomartis védett/ 10 000 Ft 
nagy rókalepkeNymphalis polychlorosvédett/ 10 000 Ftmap
barna szemeslepkeHipparchia semelevédett/ 10 000 Ftmap
sárga gyapjasszövőEriogaster cataxvédett/ 50 000 Ftmap
törpeszenderProserpinus proserpinavédett/ 50 000 Ftmap
nagy pávaszemSaturnia pyrivédett/ 50 000 Ftmap
nagyfoltú aranybagolyDiachrysia chrysonvédett/ 50 000 Ftmap
vérfű-aranybagoly (nemes aranybagoly)Diachrysia zosimivédett/ 50 000 Ftmap
c-betűs aranybagolyLamprotes c-aureumvédett/ 50 000 Ftmap
lángszínű nádibagolyPhragmatiphila nexavédett/ 50 000 Ft 
farkasalmalepkeZerynthia polyxenavédett/ 50 000 Ftmap
kis apollólepkeParnassius mnemosynevédett/ 50 000 Ftmap
keleti mustárlepkeLeptidea morseivédett/ 50 000 Ft 
nagy tűzlepkeLycaena disparvédett/ 50 000 Ftmap
havasi tűzlepkeLycaena hippothoevédett/ 50 000 Ft 
szürkés hangyaboglárka 4 Maculinea alcon (Phengaris alcon)védett/ 50 000 Ftmap
sötét hangyaboglárka (zanótboglárka)Maculinea nausithous (Phengaris nausithous)védett/ 50 000 Ftmap
vérfű-hangyaboglárka Maculinea teleius (Phengaris teleius)védett/ 50 000 Ftmap
nagy színjátszólepkeApatura irisvédett/ 50 000 Ftmap
díszes tarkalepkeEuphydryas maturnavédett/ 50 000 Ftmap
kis rókalepkeNymphalis urticae (Aglais urticae)védett/ 50 000 Ftmap
gyászlepkeNymphalis antiopavédett/ 50 000 Ftmap
magyar ősziaraszolóChondrosoma fiduciarium

fokozottan védett/

100 000 Ft

 
nagy nyárfalepkeLimenitis populi

fokozottan védett/

100 000 Ft

map
sápadt szemeslepkeLopinga achine

fokozottan védett/

100 000 Ft

 
ezüstsávos szénalepkeCoenonympha oedippus 

fokozottan védett/

250 000 Ft

map
vörös csüngőlepkeZygaena laeta

fokozottan védett/

100 000 FT

map

SZITAKÖTŐK


Feltöltés alatt...
 
A hazánkban előforduló 64 szitakötő fajból a 66/2015. (X.26.) FM rendelet alapján 22  természetvédelmi oltalom alatt áll (5 fokozottan védett, 17 védett). A rendeletben felsorolt fajok közül Igazgatóságunk területén 4 fokozottan védett, valamint 15 védett szitakötő faj tenyészik.

Összeállította: Szita Renáta (2018), Ellenőrizte: dr. Ambrus András
Magyar névTudományos névÉlőhely és előfordulás Információ a fajrólVédettségi kategória (Természetvédelmi érték)
Kolokán-karcsúacsaAeshna viridisMezotróf és mérsékelten eutróf lápok, mocsarak, holtágak, csatornák. A faj jelenléte a kolokán (Stratiotes aloides) előfordulásához kötött.InfóFV (100 000 Ft)
Sötét hegyiszitakötőCordulegaster bidentataHegyvidéki patakok forrásvidékei és forrás közeli szakaszai. Lassú áramlású, finom alzatú teknőkben tenyészik lárvája.InfóFV (100 000 Ft)
Balkáni hegyiszitakötőCordulegaster herosFinom sóderes-homokos üledékű medencékkel tagolt hegyvidéki patakokhoz köthető.InfóFV (100 000 Ft)
Lápi álarcos-szitakötőLeucorrhinia pectoralisSekély, lápi-mocsári jellegű vizekben, tőzeges alzatú, huminanyagokban gazdag vizekben tenyészik.InfóFV (100 000 Ft)
Zöldszemű karcsúacsaAeshna isocelesNövényzetben gazdag mocsaras, lápos, felmelegedő állovizekben, lassan áramló csatornákban.InfóV (5 000 Ft)
Kisasszony-szitakötőCalopteryx virgo Részben árnyékolt, gyors folyású, hűvös és oldott oxigénben gazdag vizű hegyi- és dombvidéki patakokban.InfóV (5 000 Ft)
Díszes légivadászCoenagrion ornatumÁrnyékolatlan, tiszta vizű és oxigéndús csermelyekben, erekben.InfóV (10 000 Ft)
Mediterrán légivadászCoenagrion scitulumJól felmelegedő, dús hínárvegetációjú (tócsagaz, süllőhínár, rence), mezo- és eutotróf jellegű sekélyebb állóvizekben.InfóV (5 000 Ft)
Kétfoltos sárkányszitakötőEpitheca bimaculataNagyobb vízfelületű, növényzetben dús tavakban; nagyobb folyók holtmedreiben.InfóV (5 000 Ft)
Sárgalábú folyami-szitakötőGomphus flavipesLárvája a finomabb frakciójú alzatokat kedveli; nagyobb folyók alsóbb szakaszain, síkvidéki, meanderező részein fordul elő.InfóV (50 000 Ft)
Feketelábú folyami-szitakötőGomphus vulgatissimusElsősorban nagyobb és közepes méretű vízfolyásokban, de szinte minden állandó áramlású vízfolyásban megtalálható.InfóV (5 000 Ft)
Réti rablószitakötőLestes dryasSekély, jól fölmelegedő, dús növényzetű többnyire időszakos vizekben.InfóV (5 000 Ft)
Nagyfoltos rablószitakötőLestes macrostigmaSekély, erősen felmelegedő, fehér vizű szikes tavak szegélyzónáiban.InfóV (10 000 Ft)
Kisfoltos laposacsaLibellula fulvaNövényzettel sűrűn benőtt kis- és közepes vízfolyásokban, csatornákban.InfóV (5 000 Ft)
Gyűrűs folyami-szitakötőOnychogomphus forcipatusLárvája az oxigéndús, kavicsos alzatú, gyors áramlású vízfolyásokat kedveli. Megtalálható kis, közepes és nagyobb vízfolyásokban, patakok alsóbb szakaszain.InfóV (5 000 Ft)
Zöld folyami-szitakötőOphiogomphus ceciliaKözepes és nagyobb folyóvizek gyors áramlású szakaszait kedveli, lárvája a sóder- és durvahomok alzatot preferálja.InfóV (50 000 Ft)
Pataki pásztorszitakötőOrthetrum brunneumÁramló vizeinkben, patakokban, dombvidéki erekben, de a frissen kotort csatornákban is megtelepszik.InfóV (5 000 Ft)
Sárgafoltos smaragdszitakötőSomatochlora flavomaculataSík- és dombvidék lápi jellegű, beárnyékolt, kevéssé felmelegedő állóvizekben, valamint lassú áramlású, hűvös, dús növényzetű kisvízfolyásokban tenyészik.InfóV (5 000 Ft)
Ékfoltos katona-szitakötőSympetrum depressiusculumÉlőhelyigénye nem tisztázott, de főként a később kiszáradó, jól felmelegedő, dús növényzetű időszakos vizeket részesíti előnyben.InfóV (5 000 Ft)

Irodalom: Ambrus, A., Danyik, T., Kovács, T., Olajos, P. (2018): Magyarország szitakötőinek kézikönyve. Magyar Természettudományi Múzeum. Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. pp. 290.