Természetvédelmi kutatásokról általánosságban

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 37. § ad) pontjában rögzítettek alapján a nemzeti park igazgatóságok állami alaptevékenysége körében ellátandó feladatok közé tartoznak a természetvédelmi kutatással kapcsolatos feladatok.
A természetvédelmi célú kutatások rendkívül sokrétűek, szorosan kapcsolódnak az ökológiai, botanikai és zoológiai kutatásokhoz, illetve a természeti folyamatokat meghatározó  (pl. meteorológiai, hidrológia, talajtani) vizsgálatokhoz, napjainkban pedig egyre gyakoribb a kutatások társadalmi és gazdasági irányultsága is. A természetvédelmi biológiát vagy konzervációbiológiát ma már önálló interdiszciplináris tudományként kezeli a tudományos világ. A természetvédelmi kutatások legegyszerűbb esetben, két nagy csoportba sorolhatók, megkülönböztetünk alapkutatásokat és alkalmazott kutatásokat. Az alapkutatások közé soroljuk a feltáró jellegű, többnyire megfigyelésen alapuló vizsgálatokat (pl. egyes fajok előfordulásának, elterjedésének vizsgálata, természeti alapállapotfelmérések, történetiség kutatása). Az alkalmazott kutatások általában összetettebb, gyakran kísérleteket (pl. kezelési kísérletek) vagy modelleket (pl. kihalás vizsgálatok) alkalmazó, egy vagy több természetvédelmi problémára megoldást kereső vizsgálatok.
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a szervezésében folyó kutatásokat saját szakemberei, külső szakértők, kutatóintézetek, egyetemek és önkéntesek bevonásával végzi. A kutatások pénzügyi háttere rendkívül vegyes, a hazai és nemzetközi pályázatok mellett jelentős a saját forrásból történő finanszírozás is.
Az adatgyűjtés mellett nagy figyelmet fordítunk a kutatások eredményeinek tudományos publikálására, illetve a nagyközönség felé történő kommunikációjára (pl. Kutatók éjszakája).