Természetvédelmi kutatások - Szakdolgozati témajavaslatok

ÁLTALÁNOS TERMÉSZETVÉDELEM


Nem védett természeti területek állapotfelmérése
 
A védett természeti területeken kívül sok jó állapotú, természetvédelmi szempontból értékes terület maradt fenn, amelyekről általában rendkívül csekély ismeretanyag áll rendelkezésre. Ezen területek állapotának és értékeinek felmérése a természetvédelem kiemelkedő feladata.
A téma keretében javasoljuk egy-egy kistáj (Csornai-sík, Fertő-medence, Fertőmelléki-dombság, Győr-Tatai-teraszvidék, Hanság, Igmánd-Kisbéri-medence, Ikva-sík, Kapuvári-sík, Mosoni-sík, Pannonhalmi-dombság, Pápa-Devecseri sík, Répce-sík, Soproni-hegység, Sopron-medence, Szigetköz) teljes felmérését, amelynek keretében elkészül az egyes területek lehatárolása, általános leírása (élőhelyek jellemzése, megfigyelt védett fajok stb.), élőhely-térképe, a területet veszélyeztető tényezők és az esetlegesen szükséges beavatkozások ismertetése.
A felmérésekhez jó térinformatikai tudás, az élőhelyek és a védett fajok minél alaposabb ismerete szükséges. A téma  időigényes, a kistáj „használtságától” és természetvédelmi helyzetétől függően 20-30 terepnap szükséges a felmérésekhez, illetve legalább ugyanennyi munkát igényel az adatok feldolgozása és értékelése. A feladat végrehajtásához gépkocsi vagy motorkerékpár használata nélkülözhetetlen (az Igazgatóság a közlekedésben nem tud segíteni). A téma kidolgozásához az Igazgatóság rendelkezésre bocsátja a meglévő adatokat és segítséget nyújt a munka elkezdéséhez, illetve az adatok feldolgozásához.
A téma iránt érdeklődők Takács Gábor természetvédelmi szakreferenst kereshetik további információkért.
 
Egyedi tájértékek felmérése
 
Az egyedi tájértékek felmérése és adatbázisba rendezése 2004-ben kezdődött meg, de a munka ma még gyerekcipőben jár. A szakdolgozók feladata egy vagy több település teljes körű felmérése és a gyűjtött adatok értékelése.
A témát elsősorban TDK dolgzatnak vagy BsC szintű szakdolgozatnak javasoljuk természetvédelmi mérnök, településtervező, földrajz vagy történelem szakos hallgatóknak számára.
A téma iránt érdeklődők Takács Gábor természetvédelmi szakreferenst kereshetik további információkért.
 
A Holt-Rábca helyreállítási lehetőségeinek vizsgálata
 
A Rábca szabályozása során Lébény, Mosonszentmiklós, Börcs határában több holtág keletkezett, amelyek élő folyóvá visszaalakítása komoly vízügyi és természetvédelmi kihívást jelent. A szakdolgozó feladata a szabályozás folyamatának és a jelenleg hatályos vízjogi engedélyek áttekintése után a helyreállítás szükségességének (pl. Milyen káros hatásai voltak a szabályozásnak? A jelenlegi működés megfelel-e a mai követelményeknek?) és lehetőségeinek vizsgálata. A téma kidolgozása során vizsgálni kell a beavatkozásnak a környező területek jelenlegi használatra gyakorolt hatásait. A szakdolgozónak a helyreállításhoz részletes geodéziával alátámasztott elvi vízjogi és természetvédelmi engedélyezésre alkalmas tervet kell készítenie.
 
A téma kidolgozásához elsősorban vízépítő mérnök, illetve természetvédelmi mérnök hallgatók jelentkezését várjuk. A téma összetettsége jó lehetőséget ad a különböző szakterületeken dolgozó hallgatók közös munkájára.
A téma iránt érdeklődők Takács Gábor természetvédelmi szakreferenst kereshetik további információkért.

BOTANIKA


A Kistómalmi láprét állapotváltozásának értékelése az elmúlt évek kezeléseinek ismeretében.
 
A láprét helyreállítása egy 1997-ben elvégzett részletes állapotfelmérést követően 2001-ben indult el. A terület általános állapotának javulása szemmel látható, az előforduló fokozottan védett növényfajok állománya pedig stabilizálódni látszik. A szakdolgozónak az 1997-es felmérést kell megismételnie, értékelnie kell a bekövetkezett változásokat és javaslatokat tenni a jövőbeli kezelésekre.
A téma kidolgozásához nagyon alapos fajismeretre van szükség elsősorban a lápréti és mocsárréti fajok tekintetében. A terepi felmérések a szakdolgozó gyakorlottságától függően 20-30 napot vesznek igénybe. A felmérésekhez legalább egy segítő (jelölések kihelyezése) szükséges. A témához részletes kutatási tervet kell készíteni és a természetvédelmi hatóságtól engedélyt kell kérni a belépéshez és a kutatáshoz (az engedély megszerzése min. 1 hónap).
A téma iránt érdeklődők Takács Gábor természetvédelmi szakreferenst kereshetik további információkért.

TÁJTÖRTÉNET, TÖRTÉNETI FÖLDRAJZ


A Szigetköz felszínborításának és területhasznosításának változása a XVIII. századtól napjainkig.

A Rábaköz (Kapuvári- és Csornai-sík) felszínborításának és területhasznosításának változása a XVIII. századtól napjainkig.

A Rába-mente felszínborításának és területhasznosításának változása a XVIII. századtól napjainkig.

A Pannonhalmi-dombság felszínborításának és területhasznosításának változása a XVIII. századtól napjainkig.

 

A természetvédelmi tervezés (kezelési tervek, élőhely-rekonstrukciók) során a legfontosabb feladat az érintett terület „előtörténetének” minél részletesebb ismerete, hiszen ennek birtokában lehet a megfelelő célokat és leghatékonyabb módszereket kiválasztani.
A téma keretében a történeti térképek (katonai felmérések, légi- és műholdfelvételek) és a korabeli leírások (útinaplók, gazdatiszti jelentések, publikációk) segítségével a szakdolgozó megkísérli rekonstruálni az egyes időszakokban jellemző növényzetet és annak hasznosítási módjait.
A témák kidolgozásához alapos térinformatikai tudás, számítógép és egy jól párnázott szék nélkülözhetetlen. Egy-egy terület feldolgozása átlagosan 50-60 munkanapot igényel. A módszertan elsajátításában és az értékelésben tud az Igazgatóság segíteni, de alapvetően a szakdolgozónak egyedül kell dolgoznia. Az egyes témák kidolgozásához elsősorban földrajz, geográfus, biológia, biológus, erdőmérnök, agrármérnök hallgatók jelentkezését várjuk.
A téma iránt érdeklődők Takács Gábor természetvédelmi szakreferenst kereshetik további információkért.