Természetvédelmi Őrszolgálat - Általános ismertetés

Természetvédelmi őr (angol nyelven ranger) Magyarországon jogszabályi alapon több mint 30 éve létezik, jogállása, feladatai, jogosultságai és kötelezettségei azonban az utóbbi évtizedben jelentősen megváltoztak. A természetvédelmi őr 1993 óta köztisztviselő, jogosultságait és kötelességeit pedig az 1997. évi CLIX törvény II. fejezete jelentősen kibővítette. A feladatellátásuk részletes szabályait miniszteri rendeletként 2000-ben kiadott Szolgálati Szabályzat állapítja meg.

2013. január 1. lépett hatályba az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, valamint megjelentek annak végrehajtási rendeletei is. Az új jogszabályok megalkotásának az volt a célja, hogy egységes szabályozás és követelményrendszer jöjjön létre a Magyarország területén tevékenykedő azon szervezetek és személyek vonatkozásában, amelyek rendészeti jellegű tevékenységet is ellátnak és ennek során kényszerítő eszközök és intézkedések alkalmazására jogosultak. A Természetvédelmi Őrszolgálat esetében megmaradtak a különböző hatósági jogosultságok, de azok szabályozása részletesebb lett.
 
A hatályos új jogszabályok alapján a természeti és a védett természeti területek és értékek megóvása, őrzése, károsításának megelőzése érdekében egyenruhával, szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel, szolgálati maroklőfegyverrel és más technikai eszközökkel ellátott tagokból álló Természetvédelmi Őrszolgálat működik valamennyi nemzeti park igazgatóság szervezetében. Emellett az önkormányzatoknak is lehetőségük van a helyi jelentőségű védett természeti területek őrzésére önkormányzati természetvédelmi őrt alkalmazni. Jelenleg ezzel a lehetőséggel csak a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága él.
 
A természetvédelmi őrzés önkéntes segítői a polgári természetőrök, akik a nemzeti park igazgatósággal kötött írásos megállapodás alapján, természetvédelmi őri irányítás és felügyelet mellett díjazás nélküli segítik az állami természetvédelmi őrzést.
 
Hazánkban 10 nemzeti park igazgatóság van, amelyek az állami természetvédelem területi szervei; elnevezésüket a működési területükön levő nemzeti parkról kapták. Működési hatáskörük kiterjed a teljes közigazgatási területükre, amely magában foglalja:
 - a nemzeti parkot, a tájvédelmi körzeteket és a természetvédelmi területeket,
 - Natura 2000 területeket,
 - a nem védett természeti területeket is, ahol a természeti és a védett természeti értékek megóvása szükséges.
  
A nemzeti park igazgatóságok a természetvédelmi szabálysértések ellenőrzésére, továbbá a Természetvédelmi Őrszolgálat működtetésére közhatalmi jogkörrel rendelkeznek.
 
Az állami természetvédelmi őr a nemzeti park igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja, intézkedésre jogosult, egyenruhával és megfelelő szolgálati eszközökkel felszerelt hatósági személy. Alapvető feladata a természeti értékek és területek, kiemelten a védett természeti értékek és a védett természeti területek hatósági őrzése. Sokrétű feladatkörük magában foglalja:
 - a természetvédelmi hatósági őrzést,
 - a nemzeti park igazgatóság szabálysértési feladatait,
 - továbbá a nemzeti park igazgatóság védett természeti területek és értékek természetvédelmi kezelésével kapcsolatos területi feladatainak ellátását is, azaz a védett természeti értékek és a védett természeti területek felmérése, nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása érdekében végzett tevékenységek (a nemzeti park igazgatóságok legtöbb terepi természetvédelmi feladatának ellátása).
 
Az állami természetvédelmi őr a természet védelme érdekében jogosult és köteles többek között:
 - a természetvédelmi előírások betartásának ellenőrzésére,
 - a természetvédelmi érdekeket sértő, a természeti és a védett természeti értékeket és területeket veszélyeztető vagy károsító cselekmény esetén személy és jármű feltartóztatására, személy igazoltatásra, csomag és jármű átvizsgálására,
 - vadászok és horgászok teljes körű ellenőrzésére,
 - természeti érték és a veszélyeztetéséhez használt eszköz visszatartására,
 - természetkárosítás bűncselekménye elkövetésének tettenérése vagy az intézkedésének ellenszegülése esetén személyt elfogni, visszatartani vagy előállítani,
 - jogszerű intézkedésével szembeni ellenszegülés esetén annak megszüntetésére kényszerítő eszközt (testi kényszer, bilincs, rendőrségi vegyi sokkoló, szolgálati kutya) alkalmazni (szolgálati maroklőfegyverük önvédelmi célú),
 - szabálysértési, államigazgatási és büntető eljárást kezdeményezni, valamint helyszíni bírságot kiszabni.
  
A nemzeti park igazgatóságok szervezetében jelenleg összesen 250 fő állami természetvédelmi őr dolgozik. Egy fő természetvédelmi őrre így átlagosan 372 km2 működési terület, azon belül pedig 3400 ha országos jelentőségű védett természeti terület és 4600 ha országos jelentőségű védett természeti területen kívüli Natura 2000 terület, továbbá 150 régészeti lelőhely jut. Egy fő természetvédelmi őr tehát 8000 hektáron lát el konkrét őrzési feladatokat. A helyben lakó természetvédelmi őrök jelentik a valódi, kézzel fogható kapcsolódási pontot a nemzeti park igazgatóságok és a helyi lakosok, gazdálkodók között.
 
A Természetvédelmi Őrszolgálatra háruló feladatok folyamatosan növekednek. Szembe kell nézni a természetvédelmi őrzés új kihívásaival is, ilyen például a védett természeti területeket érintő illegális hulladéklerakás, a gyújtogatás, a védett állatok pusztítása mérgezéssel, a védett növények engedély nélküli gyűjtése és kereskedelme, az illegális terepmotorozás és quadozás, az engedély nélküli fakitermelések, illetve az erdei falopások. Rendkívüli kötelezettséget jelent a majdnem 2 millió hektár Natura 2000 terület megóvása is, amit az Európai Unió is számon kér hazánkon.
 
A Természetvédelmi Őrszolgálat írásos megállapodások alapján szoros együttműködésben dolgozik a rendőrséggel. Jellemzőek a közös járőrözések, területbejárások, helyszínelések, eltűnt személyek keresése. Az Őrszolgálat elsősorban helyismeretével, technikai eszközeivel segíti a rendőrség munkáját. Sok olyan külterületekhez köthető bűnelkövetési forma van, amelyek esetében kölcsönösen tudják segíteni egymás munkáját. Ilyenek például az falopás, orvhalászat, orvvadászat, természetkárosítás. A külterületeken rendészeti feladatot ellátó személyekkel (vadőr, halőr, erdőőr, mezőőr stb.) szintén napi szintű a közös feladatellátás, egymás munkájának segítése.
 
A Természetvédelmi Őrszolgálat országos szakmai irányítását és felügyeletét a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért felelős Helyettes Államtitkársága látja el.
 
Az állami természetvédelmi őr szolgálati egyenruházata jogszabályban meghatározott zöld színű és fazonkialakítású. A szolgálati egyenruha jelzései: a karjelvény,a nemzeti park igazgatósági állományjelző,a szolgálati beosztásjelzés, igazgatósági karjelvény, sapkajelvény,szolgálatban a szolgálati igazolvány és jelvény.
Karjelvény
Igazgatósági állományjelző
Szolgálati beosztásjelzés
Igazgatósági karjelvény
Szolgálati jelvény
Szolgálati igazolvány