Pannonhalmi Arborétum Természetvédelmi Terület

ADATLAP
 
Törzskönyvi szám: 81/TT/63
Védetté nyilvánítás éve: 1963
Védetté nyilvánító jogszabály (ok): 69/1963. OTVH rendelkezés
154/2007. (XII.27.) KvVM rendelet (megerősítés) 
Kiterjedése: 25,6133 ha
Ebből fokozottan védett: 0 ha
Érintett települések: Pannonhalma
Elsőfokú természetvédelmi hatóság: Győr-Moson-Megyei Kormányhivatal,
Győri Járási Hivatal,
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály,
Természetvédelmi Osztály
 
 
A jelenlegi arborétum elődjének az eredeti kolostorkertet tekinthetjük, bár semmiféle információnk nincs róla, hogy ebben a kertben milyen növények voltak. Az első magyar kert, ami az országépítés hajnalán bukkan elő történelmünkben, a pannonhalmi bencés szerzetesek kertje. Szent László oklevelében, amelyben összeírja az apátság birtokait, az első birtoknak mondja. „Primum predium est Pannonia, ubi monasterium est.” 1786-ban a rend eltörlésekor elveszett a kert is. A visszaállítás után, 1802-ben Novák Krizosztom főapát visszavásárolta és 1804. április 19.-én az egész konventtel megtekintette a megváltott és a szerzetesek szolgálatára, szórakozására való kertet. Szeder Fábián naplójából pontosan tudható, hogy 1830-ban milyen fajok voltak  a kertben, leírásai alapján közel 80 fa és cserjefaj volt található a területén. Az 1840-es években az ő vezetésével alaították ki a kolostorkert angolkert jellegét. Ebben az időben területe kibővült a Rimely Mihály főapát által megvásárolt területeknek köszönhetően. A világháborúk komoly veszteségeket okoznak a pannonhalmi kertben is, nagyon sok értéke elpusztul, és gondozatlanná válik. Ennek ellenére 1959-ben már 22 fenyő és 130 lombos fafajt írtak össze a területről. Természetvédelmi oltalom alá helyezését Dr. Jávorka Sándor akadémikus javaslatára a Pannonhalmi Főapátság kezdeményezte 1963-ban. 
Az arborétum rendezése, tervszerű fejlesztése csak a legújabb időkben kezdődött el. A fejlesztésekre a Pannonhalmi Főapátság "A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsági Arborétumának dendrobotanikai rehabilitációja" címen KEOP pályázatot nyert.


A területtel kapcsolatos további információk

A terület áttekintő térképe
A terület helyrajzi számai
A terület tulajdonosi viszonyai
A terület művelési ág szerinti megoszlása
Természetvédelmi kezelési tervA területre vonatkozó fontosabb irodalmak

PILISI ÁLLAMI PARKERDŐGAZDASÁG ZÖLDÖVEZETTERVEZŐ IRODA (1984): A Pannonhalmi Arborétum Kezelési-Fejlesztési terve
Varga, G. (1969): A Pannonhalmi Szt. Benedekrendi Főapátság arborétumának leírása és fejlesztési javaslata
Rakonczay, Z. (1996): Szigetköztől az Őrségig. A Nyugat-Dunántúl védett természeti értékei – Mezőgazda