Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület


ADATLAP
 
 
Törzskönyvi szám: 169/TT/78
Védetté nyilvánítás éve: 1978
Védetté nyilvánító jogszabály (ok): 15/1978 OKTH határozat
160/2007. (XII. 27.) KvVM r. (megerősítés)
Kiterjedése: 17,2064 ha
Ebből fokozottan védett: 0 ha
Érintett települések: Sopron
Elsőfokú természetvédelmi hatóság: Győr-Moson-Megyei Kormányhivatal,
Győri Járási Hivatal,
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály,
Természetvédelmi Osztály

 
A botanikus kert alapjai már a Soproni Botanikus Kert alsó kertjének helyén 1897-től működő katonai reáliskola alapításakor kialakultak. A kert kialakítását ekkor elsősorban a katonai kiképzés és az esztétikai igények határozták meg. Ekkor kerültek elültetésre a mai idős platánok, vadgesztenyék és juharok. A I. világháborút követően, 1922 szeptemberében az üresen álló épületekbe a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia költözött, amelynek már Selmecbányán európai hírű, tudományos igényességgel kialakított arborétuma volt. A 17,2 kataszteri hold nagyságú területen 1923 tavaszán, Kövessi Ferenc vezetésével, indultak meg a botanikus kertté alakítás munkái. A botanikus kert kialakításának célja elsősorban az oktatás segítése volt a magyar erdőflóra bemutatásával, de nagy hangsúlyt helyeztek az élettani és származástani kutatásokra, illetve a nemesítési feladatokra (Kocsó 2008).
A kert kialakításához használt szaporítóanyag részben Selmecbányáról származott, de folyamatosan gyűjtötték a fajokat Magyarország és Európa erdős területeiről. A II. világháború előtt a botanikus kert már csaknem ötszáz fa- és több, mint ezer lágyszárú fajjal büszkélkedhetett a kert, amelyek  egy részének üvegházakban biztosították a teleltetést. A háborús rombolások után megkezdődött a kert újjáépítése Tuskó Ferenc vezetésével. 1958-ban a botanikus kert területét a városi tanács támogatásával 4 hektárral, majd 1965-ben újabb 4,5 hektárral növelték meg. Az 1960-as években indult meg a kert tematikus átalakítása is, ekkor kerültek kialakításra a sétautak, a Panoráma út felőli alpinétum és az egyes földrészek fajait bemutató részterületek. A kert örökzöld gyűjteménye Európa szerte híres. A látogató mintegy két tucat jegenyefenyő fajt, harmincnál több lucfenyőfélét, több mint harminc borókafajt, borbolyákat és több száz lombhullató fafajt és cserjét láthat. A Botanikus Kertet ma a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara gondozza.
 
 
Látogatás
 
A Botanikus Kert egész évben ingyenesen látogatható.

Látogatási idõ:
Nyári idõszakban   (május 1-tõl szeptember 30-ig):     8.00-20.00 -ig      
Téli idõszakban     (október 1-tõl április 30-ig):           8.00-16.30 -ig

 
A területtel kapcsolatos további információk
 
A területre vonatkozó fontosabb irodalmak
 
Kocsó, M. (2008): A Soproni Botanikus Kert története 1897-tól 1953-ig
Kocsó, M. (2008): A Soproni Botanikus Kert története 1953-tól 1974-ig