Világörökség - Fertő / Neusiedlersee kultúrtáj


 

"Titokzatos sós tó, mocsár, lápvilág és nádrengeteg,

ezerarcú romantikus vidék" 

A FERTŐ / NEUSIEDLERSEE KULTÚRTÁJ világörökségi terület teljes kiterjedése 74 716 hektár, amelyből a magterület 68 369 hektár. Magában foglalja a Fertő–Hanság Nemzeti Park Fertő-táji teljes területét, továbbá Fertőrákos települést a műemléki jelentőségű területként védelem alatt álló településmaggal együtt, a Páneurópai Piknik emlékhelyhez vezető útig, – valamint a nagycenki volt Széchenyi-kastély védett műemléki környezetét – beleértve a kastélytól Széchenyi Béla és Erdődy Hanna síremlékéig vezető védett hársfasort (“Nagy allé”) is – Fertőd belterületét a fertődi Esterházy-kastély védett műemléki környezetét, Fertőd tó felé eső területét a Pamhagenbe vezető útig, továbbá Sarródot és Fertőbozt, valamint Fertőszéplak, Hegykő, Fertőhomok, Hidegség, Balf (Sopron) települések beépített és tó felé eső területeit. A pufferzónát Nagycenk, Hidegség, Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak közigazgatási területei alkotják.

A Fertőtáj kiemelkedő értékei a következőek
 • Eurázsia legnyugatibb sztyepptavát magában foglaló terület
 • Állat- és növényföldrajzi határok találkozási helye
 • Kiemelkedő gazdagságú növény- és állatvilággal rendelkező, ember uralta táj, génbank
 • Ember és bioszféra rezervátum harmonikus együttese
 • Változatos etnikai összetételű lakosság által létrehozott kultúrtáj
 • Nemzeti határokon átívelő évszázados társadalmi-gazdasági, kulturális egység
 • Földhasználati formák több évszázados folytonossága
 • Egymást követő civilizációk gazdag régészeti öröksége
 • Geológiai, bányászati és esztétikai különlegességek
 • A földhasználathoz kapcsolódó gazdag településépítészeti hagyományok
 • Gazdag és értékes műemlékállomány
 • Különösen értékes néprajzi örökség