Üstökösréce

Üstökösréce
(Netta rufina) – Kolbenente

Az egyik legszínesebb vadrécénk. Terjeszkedő faj, hazánkban a Fertőn fészkelt először 1983-ban. Azóta a Tisza vonaláig megtelepedett, de az ország keleti részén még ma is viszonylag ritka. Jelentősebb állóvizeinknél költ, a Hanságban is, a Nyirkai-Hany elárasztásain.
A gácsér élénkpiros csőre, rozsdavörös – kissé búbos – feje és fekete begye  igen feltűnővé teszi az üstökösrécét, de a tojó mintázatlan, tejeskávészínű tollazata és világos pofája is jelentősen különbözik a legtöbb récefaj tojójától. Tavaszi vonulása májusban a legintenzívebb, Mekszikópusztán több száz, olykor több mint ezer üstökösréce is megfigyelhető ilyenkor. Ősszel inkább a tó öblözeteiben, a nádas nagyobb tisztásain gyülekezik. Fészkeit a többi vadrécéhez hasonlóan kisebb-nagyobb szigetekre, csatornatöltésekre építi. Gyakran fészkel sirálytelepen is. A récetojók gyakran
csempésznek egy-egy tojást idegen fészkekbe, ezért előfordul, hogy üstökösréce fiókák más fajú tojót követnek és viszont. Állománya lassan növekszik. Védett madár.