Várbalogi héricses TT- Művelési ágak

A tervezési terület fele gyep, fele pedig erdő művelési ágban van.
Művelési ágak szerinti megoszlás
Művelési ág ha %
gyep (rét) 24,6300 49,25
erdő 23,8626 47,72
kivett 1,5154 3,03
összesen 50,0080 100,00