Várbalogi héricses TT - Tulajdonosi viszonyok

A tervezési terület mintegy négyötöde a Magyar Állam tulajdonában és a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében van. Viszonylag kis terület van önkormányzati tulajdonban, míg magánszemélyek birtokában a terület 21%-a van.
 
A tervezési terület tulajdonosi/kezelői összetétele
Szektor Terület (ha) %
Központi költségvetési szervek 38,7517 77,19
Önkormányzatok 0,7202 1,44
Magántulajdon 10,5361  21,07