A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése

A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése
 
A projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00059
 
Az élőhelyfejlesztési projekt fő célja a Fertő-tájon található védett területek, illetve Natura 2000 élőhelyek természetességének javítása, az ökológiai folyamatok nyomon követése, a területkezelési infrastruktúra bővítése, valamint hatékonyságának a növelése. A rekonstrukcióval érintett, jelenleg elszigetelt gyepfoltok helyreállításával, összenyitásával és a vízellátás javításával jelentősen javul a Natura 2000 terület ökológiai állapota.
 
A projekt keretében megvalósuló beruházások:
Gyepek helyreállítása és állapotjavítása;
Vízkormányzó műtárgyak építése, cseréje, vagy helyreállítása és az ökológiai vízigény kielégítéséhez szükséges árkok, csatornák rehabilitációja, vízelvezetés megszüntetése;
Özönnövény állományok felszámolása
Illegális hulladéklerakók felszámolása, használaton kívüli épületek bontása
Fajmegőrzési intézkedések megvalósítása
A természetvédelmi kezeléshez szükséges mezőgazdasági géppark fejlesztése
Természetvédelmi kezeléshez szükséges földutak felújítása
Állattartási infrastruktúra fejlesztése (Hídi major felújítása és a legeltetési infrastruktúra fejlesztése) 
A projekt céljai a természetes és természetközeli élőhelyek kiterjedésének növelésével, illetve a veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentésével valósítható meg. A meglévő, funkciójukat vesztett vízgazdálkodási létesítmények átalakítása és új vízszabályozó műtárgyak építése tervezett a természetvédelmi céloknak megfelelően. Megtörténik továbbá az élőhelyek természetességét növelő beavatkozások során a fás- és lágyszárú özönfajok irtása, a cserjésedett gyepek helyreállítása. A Nemzeti Park kiemelt figyelmet szentel az illegális hulladéklerakók, továbbá a természetes szukcessziót és kezelést akadályozó mesterséges létesítmények felszámolására.
 
A Fertő medrében csatornák kotrásával a környező nádasok vízellátásának javítása tervezett. A gyepek közötti egykori belvízelvezető árkok, funkciójukat vesztett vízgazdálkodási létesítmények átalakítása és új vízszabályozó műtárgyak építése történik a természetvédelmi céloknak megfelelően. A szikes élőhelyrekonstrukciók és gyepek vízellátását biztosító árok és csatornarendszeren átereszek és vízvisszatartó műtárgyak cseréjével és újak létesítésével jobban szabályozhatóvá válik a vízellátás. A Hidegség melletti láprétek, illetve a tervezett lápi póc nevelő élőhely vízellátásának biztosítása érdekében vízvisszatartó műtárgyak létesítésre kerül sor.
A nemzeti park a területen előforduló közösségi jelentőségű, illetve védett fajok állományait elsősorban élőhelyük jobbá tételével kívánja erősíteni, de néhány faj esetében kiemelt fajmegőrzési intézkedéseket is tervezettek. Lápi póc (Umbra krameri) tenyésztő állomás kialakítására kerül sor a Hidegségi tőzegtónál, ahonnan jövőben mind a Fertőre, mind a hansági kisvizekbe visszatelepíthető lesz a faj. A törpeszender (Proserpinus proserpina) állományai a tápnövény előfordulási hálózatának sűrűbbé tételével erősíthetők. Megtörténik továbbá az eltűnt vagy megritkult mocsárréti karakterfajok telepítése a korábbi intenzív használat (műtrágyázás, felülvetés) miatt jellegtelen üde gyepekbe, javítva a gyepek természetességét. A projekt keretében mindemellett megkísérlik visszatelepíteni a hazánkból kipusztult karcsú pásztorbotmohát (Hamatocaulis vernicuosus) a Kistómalomi láprétre.
A Nemzeti Park mindennapi vagyonkezelési és természetvédelmi kezelési feladatainak ellátásához szükséges földutak is felújításra kerülnek, és ezzel egy időben az állattartás infrastrukturális fejlesztése is megtörténik. Mindez magában foglalja a Hídi major felújítását és a legeltetési infrastruktúra fejlesztését, illetve a természetvédelmi kezeléshez szükséges mezőgazdasági géppark fejlesztését, melynek részeként csaknem 20 mezőgazdasági eszköz és gépjármű beszerzése tervezett.
 
A projekt adatai:
A kedvezményezett neve:                      Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
A projekt neve:                                     A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztése
A projekt azonosító száma:                    KEHOP 4.1.0-15-2016-00059
A projekt támogatás összege:                 875 732 416 Ft
A támogatás mértéke:                            100 %
A támogatási alap:                                 Európai Regionális Fejlesztési Alap
A projekt tervezett befejezési dátuma:  2023. január 31.
 
További információ:
Vincze-Minya Mária projektmenedzser
+36 30/100-9251, vincze.minya.maria@fhnp.hu
Takács Gábor természetmegőrzési szakreferens
+36 99/537-624, takacs.gabor@fhnp.hu