Az ökológiai monitoring tevékenység határon átnyúló összehangolása a Fertő tó és a Hanság NATURA 2000 területein

Vogelwarte Madárvárta 2Leírás

A projektpartnerek az elmúlt évtizedek során hatékony együttműködést alakítottak ki egymással a Fertő táj védett területeinek határon átnyúló kezelése és az ökoturisztikai kínálat közös fejlesztése terén, azonban az ökológiai monitoring terén inkább csak eseti jelleggel, intézményesített kooperáció nélkül működtek együtt. A projekt alapvető célja ezért a biodiverzitás megőrzését elősegítő természetvédelmi intézkedések - köztük főként az ökológiai monitoring - határon átnyúló összehangolása, azaz egy olyan új megközelítés alkalmazása, amely egységes módszertanon alapul, és koordinált módon kerül előkészítésre és megvalósításra.

A fentiek érdekében a projekt előkészítésekor a partnerek szakértői kölcsönösen ismertették egymással a futó természetvédelmi monitoring programjaikat, majd közösen kijelölték azokat a célfajokat és élőhelyeket, amelyeket a projektben összehangolt módon kívánnak megvizsgálni. Az így meghatározott közös kutatások köre a madármonitoring mellett további védett célfajok és élőhelyek faunisztikai és botanikai kutatásaira, ill. a Fertő-táj és a Hanság limnológiai és hidrobiológiai kutatásaira terjed ki. Emellett kisebb élőhely-rehabilitációs intézkedések, ill. a madármegfigyelő infrastruktúra határon átnyúló továbbfejlesztése tervezett a látogatók fészkelőhelyekre gyakorolt zavaró hatásának minimalizálása érdekében.

A partnerek célja, hogy a kutatások eredményei a szakértő közönségen túl a szélesebb nyilvánossághoz is eljussanak, ezért a tudatosságot növelő tevékenységek megvalósítását is tervezik (pl. közösségi adatgyűjtések), lehetővé téve a helyi lakosság aktív bevonását. A jó példák kölcsönös megosztása céljából határon átnyúló szakmai konferenciák megvalósítása tervezett. Az összehangolt monitoring programok, élőhely-rehabilitációs mintaprojektek megalapozzák a Fertő-táj Natura 2000 területeinek határon átnyúló kezelését, hozzájárulva a természetvédelmi besorolásának megőrzéséhez.

Projekt kódja: ATHU2

Projekt kezdete: 2016. július 1.

Projekt zárása: 2020. június 30.

Konstrukció: AT-HU Interreg

Státusz: Megvalósítás alatt

Kategória: Természetmegőrzés

Projekt kapcsolattartó neve és elérhetősége:

Dorogman Csilla

pályázati ügyintéző/projektmenedzser

 


Teljes költségvetés: 2 227 905,40 EUR

EU támogatás aránya: 85 %

FHNPI összköltségvetése: 1 230 530,40 EUR

Részfeladatok


A projekt során létrejövő kötetek, publikációk:

 

 • A Fertő tó flóraműve (FHNPI)
 • Védett lepkék atlasza (FHNPI)
 • A projekt kutatási eredményeit tartalmazó konferenciakötet (FHNPI)
 • A Fertő-táj madárvilága (BSI)
 • A madármegfigyelés lehetőségei a Fertő-tájon (NPNSSW)
 • A Fertő-táj madarai – fajlista (2018, 2020 – NPNSSW)

 

A projekt során megszervezésre kerülő ismétlődő közönségrendezvények:

 


Kutatási témák:

 

 • Vadludak területhasználata a Fertő tájon (FHNPI, BSI, NPNSSW) és a Hanságban (FHNPI)
 • Hattyúk területhasználata a Fertő-tájon és a Hanságban (FHNPI)
 • A haris területhasználata a Hanságban (FHNPI)
 • Vízimadár-monitoring (FHNPI, BSI)
 • Barna rétihéja és rétisas területhasználatának kutatása (FHNPI)
 • Nádasok madárökológiájának határon átnyúló felmérése: sitke állományok vonulás és populációdinamikai vizsgálata (FHNPI, BSI)
 • A vízimadarak és a szikes tavak közötti kölcsönhatások felmérése (FHNPI, BSI, WCL)
 • A Fertő tó nádas területeinek kezelését megalapozó limnológiai kutatások (FHNPI)
 • A Nyirkai-Hany vizes élőhelyeinek kezelését megalapozó hidrobiológiai állapotfelmérés (FHNPI)
 • Kétéltű- és hüllőfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken (FHNPI)
 • Denevér fauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken (FHNPI)
 • Az Ikva és a Soproni-hagység kisvízfolyásainak és állóvizeinek vízi makrogerinctelen faunájának felmérése (FHNPI)
 • Xylofág rovarok feltérképezése és értékelése a határ menti Natura 2000 erdőterületeken, a Rábaközben és a Hanságban (FHNPI)
 • Natura 2000 lepkefajok általános faunisztikai felmérése nappali felvételekkel és fénycsapdás mintavételezéssel (FHNPI, BSI)
 • Natura 2000 szitakötőfajok általános faunisztikai felmérése (FHNPI, BSI)
 • A harántfogú törpecsiga felmérése a határtérségben (BSI)
 • A Határmenti-erdők, a Fertőmelléki-dombsor és a Soproni-hegység élőhelytérképének elkészítése (FHNPI)

Megvalósítás

A projekttel kapcsolatban folyamatosan frissülő hírekről olvashatsz annak facebook oldalán:

https://www.facebook.com/Mad%C3%A1rv%C3%A1rta-2-Vogelwarte-2-Project-1795948794014539/?epa=SEARCH_BOX