Az ökológiai monitoring tevékenység határon átnyúló összehangolása a Fertő tó és a Hanság NATURA 2000 területein

Vogelwarte Madárvárta 2Leírás

A projektpartnerek az elmúlt évtizedek során hatékony együttműködést alakítottak ki egymással a Fertő táj védett területeinek határon átnyúló kezelése és az ökoturisztikai kínálat közös fejlesztése terén, azonban az ökológiai monitoring terén inkább csak eseti jelleggel, intézményesített kooperáció nélkül működtek együtt. A projekt alapvető célja ezért a biodiverzitás megőrzését elősegítő természetvédelmi intézkedések - köztük főként az ökológiai monitoring - határon átnyúló összehangolása, azaz egy olyan új megközelítés alkalmazása, amely egységes módszertanon alapul, és koordinált módon kerül előkészítésre és megvalósításra.

A fentiek érdekében a projekt előkészítésekor a partnerek szakértői kölcsönösen ismertették egymással a futó természetvédelmi monitoring programjaikat, majd közösen kijelölték azokat a célfajokat és élőhelyeket, amelyeket a projektben összehangolt módon kívánnak megvizsgálni. Az így meghatározott közös kutatások köre a madármonitoring mellett további védett célfajok és élőhelyek faunisztikai és botanikai kutatásaira, ill. a Fertő-táj és a Hanság limnológiai és hidrobiológiai kutatásaira terjed ki. Emellett kisebb élőhely-rehabilitációs intézkedések, ill. a madármegfigyelő infrastruktúra határon átnyúló továbbfejlesztése tervezett a látogatók fészkelőhelyekre gyakorolt zavaró hatásának minimalizálása érdekében.

A partnerek célja, hogy a kutatások eredményei a szakértő közönségen túl a szélesebb nyilvánossághoz is eljussanak, ezért a tudatosságot növelő tevékenységek megvalósítását is tervezik (pl. közösségi adatgyűjtések), lehetővé téve a helyi lakosság aktív bevonását. A jó példák kölcsönös megosztása céljából határon átnyúló szakmai konferenciák megvalósítása tervezett. Az összehangolt monitoring programok, élőhely-rehabilitációs mintaprojektek megalapozzák a Fertő-táj Natura 2000 területeinek határon átnyúló kezelését, hozzájárulva a természetvédelmi besorolásának megőrzéséhez.

Projekt kódja: ATHU2

Projekt kezdete: 2016. július 1.

Projekt zárása: 2020. december 31.

Konstrukció: AT-HU Interreg

Státusz: Lezárt

Kategória: Természetmegőrzés

Projekt kapcsolattartó neve és elérhetősége:

Dorogman Csilla

pályázatkezelési osztályvezető

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

H-9435 Sarród, Rév-Kócsagvár

Mobil: +3630/382-8746

E-mail: dorogman.csilla@fhnp.hu


Teljes költségvetés: 2 227 905,40 EUR

EU támogatás aránya: 85 %

FHNPI összköltségvetése: 1 230 530,40 EUR

Részfeladatok


A projekt során létrejövő kötetek, publikációk:

 

 

A projekt során megszervezésre kerülő ismétlődő közönségrendezvények:

 


Kutatási jelentések:

 

 • Vadludak területhasználata a Fertő tájon (FHNPI, BSI, NPNSSW) és a Hanságban (FHNPI)
 • Hattyúk területhasználata a Fertő-tájon és a Hanságban (FHNPI)
 • A haris területhasználata a Hanságban (FHNPI)
 • Vízimadár-monitoring (FHNPI, BSI)
 • Barna rétihéja és rétisas területhasználatának kutatása (FHNPI)
 • Nádasok madárökológiájának határon átnyúló felmérése: sitke állományok vonulás és populációdinamikai vizsgálata (FHNPI, BSI)
 • A vízimadarak és a szikes tavak közötti kölcsönhatások felmérése (FHNPI, BSI, WCL)
 • A Fertő tó nádas területeinek kezelését megalapozó limnológiai kutatások (FHNPI)
 • A Nyirkai-Hany vizes élőhelyeinek kezelését megalapozó hidrobiológiai állapotfelmérés (FHNPI)
 • Kétéltű- és hüllőfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken (FHNPI)
 • Denevér fauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken (FHNPI)
 • Az Ikva és a Soproni-hagység kisvízfolyásainak és állóvizeinek vízi makrogerinctelen faunájának felmérése (FHNPI)
 • Xylofág rovarok feltérképezése és értékelése a határ menti Natura 2000 erdőterületeken, a Rábaközben és a Hanságban (FHNPI)
 • Natura 2000 lepkefajok általános faunisztikai felmérése nappali felvételekkel és fénycsapdás mintavételezéssel (FHNPI, BSI)
 • Natura 2000 szitakötőfajok általános faunisztikai felmérése (FHNPI, BSI)
 • A harántfogú törpecsiga felmérése a határtérségben (BSI)
 • A Határmenti-erdők, a Fertőmelléki-dombsor és a Soproni-hegység élőhelytérképének elkészítése (FHNPI)

Megvalósítás

Lezárt projekt. Lásd: Projekt eredmények.

Projekt eredmények

Angewandte ornithologische Forschung Teil 4 Datenauswertung rezenter ornithologischer Daten aus dem Jahr 2017 Angewandte ornithologische Forschung Teil 4 Datenauswertung rezenter ornithologischer Daten aus dem Jahr 2017 Aktivität T1.4 Erforschung der Verbindung zwischen Wasservögel und Salzlacken Aktivität T1.4 Erforschung der Verbindung zwischen Wasservögel und Salzlacken Interreg-Projekt „Vogelwarte Madárvárta 2” Schmetterlinge und Libellen Interreg-Projekt „Vogelwarte Madárvárta 2” Schmetterlinge und Libellen Faunistische Forschung zur Basiserhebung Chondrosoma fiduciaria und Lignyoptera fumidaria im Rahmen des Interregprojektes VOGELWARTE II Faunistische Forschung zur Basiserhebung Chondrosoma fiduciaria und Lignyoptera fumidaria im Rahmen des Interregprojektes VOGELWARTE II Basiserhebung zum Vorkommen der Schmalen Windelschnecke Vertigo angustior Basiserhebung zum Vorkommen der Schmalen Windelschnecke Vertigo angustior Angewandte ornithologische Forschung Teil 3 Wasservogel- und Limikolenzählung Angewandte ornithologische Forschung Teil 3 Wasservogel- und Limikolenzählung Angewandte ornithologische Forschung Teil 1 Graugans-Untersuchungen Angewandte ornithologische Forschung Teil 1 Graugans-Untersuchungen Zusammenführung von bereits vorliegenden Umweltdaten Zusammenführung von bereits vorliegenden Umweltdaten Angewandte ornithologische Forschung Teil 2 Erhebung von Bestandsdaten schilfbewohnender Vögel Angewandte ornithologische Forschung Teil 2 Erhebung von Bestandsdaten schilfbewohnender Vögel Sammlung und Aufbereitung der online-Daten aus dem neu errichteten Messstellennetz Sammlung und Aufbereitung der online-Daten aus dem neu errichteten Messstellennetz Vogelzugforschung und Vogelberingung Vogelzugforschung und Vogelberingung Az Ikva és a Soproni-hegység kisvízfolyásainak és állóvizeinek vízi makroszkopikus gerinctelen faunájának felmérése Az Ikva és a Soproni-hegység kisvízfolyásainak és állóvizeinek vízi makroszkopikus gerinctelen faunájának felmérése Sitke állományok vonulás és populációdinamikai vizsgálata Sitke állományok vonulás és populációdinamikai vizsgálata Ritka, védett és közösségi jelentőségű xilofág és szaproxilofág bogárfajok kutatása a határmenti Natura 2000 területeken, a Rábaközben és a Soproni-hegységben Ritka, védett és közösségi jelentőségű xilofág és szaproxilofág bogárfajok kutatása a határmenti Natura 2000 területeken, a Rábaközben és a Soproni-hegységben Madártani kutatások a Fertőn Madártani kutatások a Fertőn A Fertő tó nádas területeinek kezelését megalapozó limnológiai kutatások A Fertő tó nádas területeinek kezelését megalapozó limnológiai kutatások Madártani kutatások a Hanságban Madártani kutatások a Hanságban Nádasban telepesen fészkelő gémfajok állományfelmérése Nádasban telepesen fészkelő gémfajok állományfelmérése Közösségi jelentőségű lepkefajok általános faunisztikai felmérése nappali felvételekkel és fénycsapdás mintavételezéssel Közösségi jelentőségű lepkefajok általános faunisztikai felmérése nappali felvételekkel és fénycsapdás mintavételezéssel A Nyirkai-Hany és az Osli-Hany vizes élőhely rekonstrukciók vízkémiai, üledék, algológiai és makrozoobenton kutatása A Nyirkai-Hany és az Osli-Hany vizes élőhely rekonstrukciók vízkémiai, üledék, algológiai és makrozoobenton kutatása A Soproni-hegység kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület élőhelytérképezése A Soproni-hegység kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület élőhelytérképezése A vízimadarak és a szikes tavak közötti kölcsönhatások felmérése A vízimadarak és a szikes tavak közötti kölcsönhatások felmérése A kétéltű- és hüllőfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken A kétéltű- és hüllőfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken Denevérfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken Denevérfauna vizsgálata a határmenti Natura 2000 területeken A Fertőmelléki-dombsor kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület élőhelytérképezése A Fertőmelléki-dombsor kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület élőhelytérképezése A Határ-menti-erdők kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület élőhelytérképezése A Határ-menti-erdők kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület élőhelytérképezése

A projekttel kapcsolatban folyamatosan frissülő hírekről olvashatsz annak facebook oldalán:

https://www.facebook.com/Mad%C3%A1rv%C3%A1rta-2-Vogelwarte-2-Project-1795948794014539/?epa=SEARCH_BOX