A Fertő-táj természetes élőhelyeinek komplex helyreállítása és fejlesztéseLeírás

Az élőhelyfejlesztési projekt fő célja a Fertő-tájon található védett területek, illetve Natura 2000 élőhelyek természetességének javítása, az ökológiai folyamatok nyomon követése, a területkezelési infrastruktúra bővítése, valamint hatékonyságának a növelése. A rekonstrukcióval érintett, jelenleg elszigetelt gyepfoltok helyreállításával, összenyitásával és a vízellátás javításával jelentősen javul a Natura 2000 terület ökológiai állapota.
 A projekt céljai a természetes és természetközeli élőhelyek kiterjedésének növelésével, illetve a veszélyeztető tényezők hatásainak csökkentésével valósítható meg. A meglévő, funkciójukat vesztett vízgazdálkodási létesítmények átalakítása és új vízszabályozó műtárgyak építése tervezett a természetvédelmi céloknak megfelelően. Megtörténik továbbá az élőhelyek természetességét növelő beavatkozások során a fás- és lágyszárú özönfajok irtása, a cserjésedett gyepek helyreállítása. A Nemzeti Park kiemelt figyelmet szentel az illegális hulladéklerakók, továbbá a természetes szukcessziót és kezelést akadályozó mesterséges létesítmények felszámolására.
 
A Fertő medrében csatornák kotrásával a környező nádasok vízellátásának javítása tervezett. A gyepek közötti egykori belvízelvezető árkok, funkciójukat vesztett vízgazdálkodási létesítmények átalakítása és új vízszabályozó műtárgyak építése történik a természetvédelmi céloknak megfelelően. A szikes élőhelyrekonstrukciók és gyepek vízellátását biztosító árok és csatornarendszeren átereszek és vízvisszatartó műtárgyak cseréjével és újak létesítésével jobban szabályozhatóvá válik a vízellátás. A Hidegség melletti láprétek, illetve a tervezett lápi póc nevelő élőhely vízellátásának biztosítása érdekében vízvisszatartó műtárgyak létesítésre kerül sor.
A nemzeti park a területen előforduló közösségi jelentőségű, illetve védett fajok állományait elsősorban élőhelyük jobbá tételével kívánja erősíteni, de néhány faj esetében kiemelt fajmegőrzési intézkedéseket is tervezettek. Lápi póc (Umbra krameri) tenyésztő állomás kialakítására kerül sor a Hidegségi tőzegtónál, ahonnan jövőben mind a Fertőre, mind a hansági kisvizekbe visszatelepíthető lesz a faj. A törpeszender (Proserpinus proserpina) állományai a tápnövény előfordulási hálózatának sűrűbbé tételével erősíthetők. Megtörténik továbbá az eltűnt vagy megritkult mocsárréti karakterfajok telepítése a korábbi intenzív használat (műtrágyázás, felülvetés) miatt jellegtelen üde gyepekbe, javítva a gyepek természetességét. A projekt keretében mindemellett megkísérlik visszatelepíteni a hazánkból kipusztult karcsú pásztorbotmohát (Hamatocaulis vernicuosus) a Kistómalomi láprétre.
A Nemzeti Park mindennapi vagyonkezelési és természetvédelmi kezelési feladatainak ellátásához szükséges földutak is felújításra kerülnek, és ezzel egy időben az állattartás infrastrukturális fejlesztése is megtörténik. Mindez magában foglalja a Hídi major felújítását és a legeltetési infrastruktúra fejlesztését, illetve a természetvédelmi kezeléshez szükséges mezőgazdasági géppark fejlesztését, melynek részeként csaknem 20 mezőgazdasági eszköz és gépjármű beszerzése tervezett.

Projekt kódja: KEHOP 4.1.0-15-2016-00059

Projekt kezdete: 2016. december 1.

Projekt zárása: 2023. november 30.

Konstrukció: KEHOP

Státusz: Megvalósítás alatt

Kategória: Több területet átfogó

Projekt kapcsolattartó neve és elérhetősége:

Dorogman Csilla

pályázatkezelési osztályvezető

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

H-9435 Sarród, Rév-Kócsagvár

Mobil: +3630/382-8746

E-mail: dorogman.csilla@fhnp.hu

Teljes költségvetés: 875 732 416 Ft

EU támogatás aránya: 100 %

FHNPI összköltségvetése: 875 732 416 Ft

Részfeladatok


A projekt keretében megvalósuló beruházások:

 

 • Gyepek helyreállítása és állapotjavítása;
 • Vízkormányzó műtárgyak építése, cseréje, vagy helyreállítása és az ökológiai vízigény kielégítéséhez szükséges árkok, csatornák rehabilitációja, vízelvezetés megszüntetése;
 • Özönnövény állományok felszámolása
 • Illegális hulladéklerakók felszámolása, használaton kívüli épületek bontása
 • Fajmegőrzési intézkedések megvalósítása
 • A természetvédelmi kezeléshez szükséges mezőgazdasági géppark fejlesztése
 • Természetvédelmi kezeléshez szükséges földutak felújítása
 • Állattartási infrastruktúra fejlesztése (Hídi major felújítása és a legeltetési infrastruktúra fejlesztése) 

Megvalósítás

2017.11.01.

Elindult a projekt szakmai előkészítése

A projekt keretein belül megkezdődött a szakmai tervezés, melynek során elkészültek a víztermelő kút, az itató kutak és a monitoring kutak vízjogi létesítési engedélyezéshez szükséges tervek. Megtörtént továbbá a projektben felújítandó mezőgazdasági utak tervezése, illetve többek közt elindultak a szakmai fejlesztéshez kapcsolódó alapkutatások (ritka karakterfajok felmérése degradált gyepeken, LIDAR alapú felszínmodell-készítés beszerzése, Magyar-tarsza - Isophya costata – vizsgálata).

 

2018.05.23.

Elkészült a projekt Megvalósíthatósági tanulmánya

 

2019. október 10.

Megkezdődött a Hídi major épületének felújítása és a karámrendszer kiépítése

 

2019. november 27.

Beszerzésre kerültek a monitoring eszközök

 

2020. január

Elkészültek a LIDAR légi felvételek alapján készült fotók

 

2021. április 21.

Elkezdődött a kutak kivitelezése és aláírta a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a kivitelező a projekt során új beruházásként megjelenő kutak létesítéséről szóló, közbeszerzéshez kapcsolódó vállalkozási szerződést. A munkálatok a területátadást követően azonnal megkezdődtek.

 

2022. január 15.

Megkezdődtek az élőhely-rekonstrukciók a Fertő-tájegységben

 

2023. november

A projekt valamennyi tevékenysége lezárult, beleértve az alábbi eredmények elérését:

- vizes élőhelyek kezelése:

 • keleti parti szikes élőhelyrekonstruciók és szikes élőhelyek vízellátásának javítása;
 • Hidegségi-tó és a kapcsolódó árkok vízellátásának javítása;
 • balfi rétek vízellátásnak javítása;
 • a fertői nádasok vízellátásának biztosítása;

- illegális hulladék összegyűjtése: 489, 25 m3;

- gyeprekonstrukciók:

 • cserjék és özönnövények eltávolítása mechanikai módszerekkel, gyepek kaszálhatóvá/legeltethetővé tétele (268 ha);
 • sztyeprétek állapotának javítása (2,36 ha);
 • őshonos fafajú facsoportok és cserjék állapotának javítása (32,82 ha);
 • gyepek közötti utak és csatornák szegélyének állapot javítása (13,65 ha);
 • gyepek hidrológiai állapotának javítása (6 km kotrás, 16 műtárgy, vízvisszatartás biztosítása, szabályozás lehetősége)
 • felülvetés helyben gyűjtött magkeverékkel;

- japánkeserűfű irtása 19 foltban, 3 150 m2 területen kombinált mechanikai és vegyszeres irtással;
- fajmegőrzési beavatkozások:

 • lápi póc ex situ védelme (szaporító és nevelő telep kialakítása Hidegségen, sikeres szaporítás esetén kibocsátás az alkalmas víztestekben;
 • törpeszender fajmegőrzése (tápnövény, pl. deréce, füzike fajok elterjedésének növelése);
 • karcsú pásztorbotmoha visszatelepítése (kipusztult Magyarországról, visszatelepítés a Kistómalom területén);
 • magyar tarsza in situ védelme (speciális gyepkezelés);

- kutatási infrastruktúra fejlesztése:

 • meteorológiai állomás (Hidegség);
 • talajvízmérő kutak (6 db – meglévő vízügyes hálózat kiegészítése);
 • vízminőséget vizsgáló műszerek (2 db - Hidegség);
 • monitoringhoz szükséges eszközök beszerzése;

- távérzékelés alkalmazása:

 • iRGB ortofotó;
 • Lidar (16 pont/m2);
 • élőhelytérképezés;
 • növényzet tömegének becslése mintavágásokkal;

- ökológiai hatások vizsgálata:

 • élőhelyek kiterjedésének és természetességének vizsgálata;
 • özönnövények elterjedésének vizsgálata;
 • lápi póc tenyészet vizsgálata;
 • magyar tarsza vizsgálata;
 • északi pocok vizsgálata;
 • törpeszender vizsgálata;
 • karakterfajok telepítésének vizsgálata;
 • fészkelő énekesmadarak és denevérek vizsgálata a cserjeirtással érintett területeken;

- Natura 2000 fenntartási terv:

 • HUFH20002 Fertő KjTT és HUFH10001 Fertő KMT;
 • a projekt keretében végzett alapállapot felmérések és az elmúlt 20 év egyéb kutatásai alapján;

- Hídi-major felújítása:

 • tető cseréje;
 • villany és vízhálózat felújítása;
 • karámok cseréje;
 • oltófolyosó kialakítása;
 • itatóhely felújítása és kialakítása;

- legelőinfrastruktúra fejlesztése:

 • villanypásztorok építése és cseréje mindösszesen 35 881 méteren;
 • itatókutak létesítése (6 db);

- kezeléshez szükséges mezőgazdasági utak felújítása mindösszesen 3 472 méteren (Balfon és Sarródon);

- mezőgazdasági gépek beszerzése (8 db eszköz: szárzúzó, kasza, bálázó, rendterítő, bálaszállító, rakodógépek).

Projekt eredmények

projekt bemutató prezentáció.pdf projekt bemutató prezentáció.pdf balfieperfoldek_mogotti_ezustfas_2_20211109_1hzq.jpg balfieperfoldek_mogotti_ezustfas_2_20211109_1hzq.jpg terepszemle_1_20211109_bryg.jpg terepszemle_1_20211109_bryg.jpg img_20190222_094302_q6gh.jpg img_20190222_094302_q6gh.jpg img_20190529_101732_p1_z.jpg img_20190529_101732_p1_z.jpg ndsm_2017_ferto_szinezett_aff0.jpg ndsm_2017_ferto_szinezett_aff0.jpg dtm_2017_ferto_szinezett_z171.jpg dtm_2017_ferto_szinezett_z171.jpg dsm_2017_ferto_szinezett_keel.jpg dsm_2017_ferto_szinezett_keel.jpg dtm_2017_ferto_8hxe.jpg dtm_2017_ferto_8hxe.jpg dsm_2017_ferto_ca30.jpg dsm_2017_ferto_ca30.jpg img_20200602_110543_o1ni.jpg img_20200602_110543_o1ni.jpg img_20200629_120812_kaef.jpg img_20200629_120812_kaef.jpg 20201026_hidegsegtozegto_pz38.jpg 20201026_hidegsegtozegto_pz38.jpg img_20190627_114117_ykmz.jpg img_20190627_114117_ykmz.jpg 142402494_441317860550340_5015428584214703058_n_91bs.png 142402494_441317860550340_5015428584214703058_n_91bs.png 20211005_155327_h2g0.jpg 20211005_155327_h2g0.jpg 20211005_155035_e7av.jpg 20211005_155035_e7av.jpg 20211005_154531_3gu0.jpg 20211005_154531_3gu0.jpg 20211005_153907_1r6q.jpg 20211005_153907_1r6q.jpg 20211005_151852_rvgc.jpg 20211005_151852_rvgc.jpg 20211005_151942_h4k9.jpg 20211005_151942_h4k9.jpg img_1720_m5ex.jpg img_1720_m5ex.jpg img_1692_014s.jpg img_1692_014s.jpg img_1591_1arg.jpg img_1591_1arg.jpg img_1683_dc5q.jpg img_1683_dc5q.jpg img_1581_p817.jpg img_1581_p817.jpg img_1557_0zoh.jpg img_1557_0zoh.jpg img_1547_2jq4.jpg img_1547_2jq4.jpg img_1429.jpg_tld4.jpg img_1429.jpg_tld4.jpg img_1406_mjbe.jpg img_1406_mjbe.jpg img_1365_wqrd.jpg img_1365_wqrd.jpg ujjaeledo-fertotaj_82t_.pdf ujjaeledo-fertotaj_82t_.pdf 00_kehop_4.1.0-15-2016-00059_mt_20210920_e_17.pdf 00_kehop_4.1.0-15-2016-00059_mt_20210920_e_17.pdf dscf4312.jpg_pa31.jpg dscf4312.jpg_pa31.jpg sajtokozlemeny_takijav_fhnpi_kehop_ferto-1_2022_js_f.docx sajtokozlemeny_takijav_fhnpi_kehop_ferto-1_2022_js_f.docx meghivo_fhnpi_kehop_ferto_w1bz.pdf meghivo_fhnpi_kehop_ferto_w1bz.pdf dscf4303_f7yd.jpg dscf4303_f7yd.jpg dscf4227.jpg_bv8n.jpg dscf4227.jpg_bv8n.jpg dscf4224.jpg_qm42.jpg dscf4224.jpg_qm42.jpg