Nagycenki hársfasor - Tulajdonosi viszonyok

A tervezési terület teljes egészében állami tulajdonban és a soproni székhelyű Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. kezelésében van.

 
Szektor Terület (ha) %
A tervezési terület tulajdonosi/kezelői összetétele
állami erdő-, és vadgazdaságok 8,2346 74
állami erdő-, és vadgazdaságok 2,8583 26
Összesen: 11,0929 100