Természeti értékeink - Növényvilág

Növényvilág

Fokozottan védett növényfajok
Védett növényfajok
Egyéb fontos növényfajok
Özönnövények

 
Védett és fokozottan védett növényfajok előfordulása
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

 
Összeállította: Takács Gábor
Ellenőrizte és javította: Dr. Király Gergely és Schmidt Dávid
 
Állapot: 2009. szeptember 1.
(kiegészítés: Barna Csilla, 2018)
 
Az igazgatóság működési területén 12, jelenleg fokozottan védett növényfaj mai vagy valamikori előfordulásáról van adatunk. Elsősorban az élőhelyeik elpusztítása (pl. beépítés, lecsapolás, erdőgazdálkodás) miatt az elmúlt 150 év során ezek közül 2 faj (Primula farinosa, Adenophora lilifolia) biztosan kipusztult a teljes működési területről, míg 3 faj (Pinguicula vulgaris és Liparis loeselii a Hanságból és a Fertő-medencéből, a Himantoglossum adriaticum a Fertőmelléki-dombságból) esetében "csak" egy-egy kistáj esetében fordult elő biztos kipusztulás.
 
 
Fokozottan védett növényfajok
 
Magyar névTudományos névÉlőhely Információ a fajrólTermészet-védelmi érték
(Ft)
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia Száraz tölgyesek, füves erdőszegélyek, ligeterdők, hegyi rétek. 250 000
Rigópohár Cypripedium calceolus Bükkösök, elegyes karszterdők, bokorerdők, mészkedvelő tölgyesek.info250 000
Halvány ujjaskosbor Dactylorhiza ochroleuca Üde láprétek.info100 000
Adriai sallangvirág Himantoglossum adriaticum Melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők, sziklagyepek, sztyeprétek, felhagyott gyümölcsösök. 250 000
Tüzes liliom Lilium bulbiferumHegyi rétek, keményfás ligeterdők, erdőszegélyek. 100 000
Hagymaburok Liparis loeselii Üde láprétek, gyékényes-tőzegpáfrányos úszólápok. 250 000
Méhbangó Ophrys apifera Láp- és sztyeprétek, félszáraz gyepek.info250 000
Légybangó Ophrys insectifera Sztyeprétek, kaszálók, sziklagyepek, ligeterdők, gyertyános-tölgyesek. 250 000
Pókbangó  Ophrys sphegodesLáprétek, sztyeprétek, félszáraz irtásrétek.info100 000
Lápi hízóka Pinguicula vulgaris Nedves láprétek, átmeneti lápok.info100 000
Lisztes kankalin Primula farinosaÜde és kiszáradó láprétek. 250 000
Bugás veronika Pseudolysimachion spurium Száraz tölgyesek, cserjések, erdőszegélyek. 100 000
piros betűvel jelölt fajok biztosan kipusztultak a teljes működési területről, míg a lilával jelölt fajok egy vagy több kistáj területéről pusztultak ki, de jelenleg még van ismert előfordulásuk.
 
Az előfordulással rendelkező fokozottan védett növényfajok mindegyike kiemelten veszélyeztetett, egy részük előfordulási helye nem is védett természeti területen található, aktív természetvédelmi beavatkozások szükségesek a fennmaradáshoz. A   ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról.
Védett növényfajok
 
Az igazgatóság működési területén 232, jelenleg védett növényfaj mai vagy valamikori előfordulásáról van adatunk. Ezek közül 17 faj kihalása a teljes működési területen, míg 30 faj esetében egy vagy több kistáj területén vehető biztosra a kipusztulása. Hasonlóan a fokozottan védett fajokhoz, a védett fajok esetében is a természetes élőhelyek pusztulása (lecsapolások, beépítések, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás) okozza a kihalások többségét.
 
Magyar név Tudományos név Élőhely  Információ a fajrólTermészet-védelmi érték
(Ft)
Kálmos Acorus calamusVízpartok, mocsarak, magassásosok. 5 000
Tavaszi hérics Adonis vernalis Sziklagyepek, lösz- és homoki gyepek, bokorerdők, száraz tölgyesek. 5 000
Konkoly Agrostemma githago Kalászos vetések. 5 000
Vékonyszárú palástfű Alchemilla filicaulis Hegyi rétek 5 000
Havasi palástfű Alchemilla glabra  Hegyi rétek, láprétek. 5 000
Hegyi palástfű Alchemilla glaucescens Hegyi rétek, szőrfűgyepek. 10 000
Közönséges palástfű Alchemilla monticola 
Hegyi rétek és kaszálók, szőrfűgyepek, láprétek.
 5 000
Hullámoslevelű palástfű Alchemilla subcrenata Hegyi rétek, láprétek. 5 000
Réti palástfű Alchemilla xanthochlora Láprétek, magaskórósok. 5 000
Szarvas hagyma Allium carinatum Kiszáradó lápréteken. 5 000
Bunkós hagyma Allium sphaerocephalon Sziklagyepek, sztyeprétek, homokpuszták. 5 000
Illatos hagyma Allium suaveolens Láprétek 10 000
Vitézvirág Anacamptis pyramidalis Mészkedvelő, szikla- és pusztafüves lejtők, homoki rétek és legelők, láprétek, száraz tölgyesek, gyesztenyések. 10 000
Erdei szellőrózsa Anemone sylvestris Száraz tölgyesek, erdőszélek, sztyeprétek. 5 000
Kúszó zellerApium repensIszaptársulások (tóparkok, árkok), nedves gyomtársulások. 50 000
Közönséges aranglábAquilegia vulgarisGyetyános-tölgyesek. Erdőszegélyek. Nyirkos, sziklás erdők. Hegyi rétek. 10 000
Hegyi árnikaArnica montanaMészkerülő hegyi rétek. 10 000
Erdei tündérfürtAruncus dioicusPatak menti magaskórósok, égerligetek, szivárgóvizes, sziklás bükkösök. 5 000
Fekete fodorkaAsplenium adiantum-nigrumMészkerülő. Sziklás talajú erdők, kőfejtők, telepített fenyvesek. 5 000
CsillagőszirózsaAster amellusSztyeprétek, félszáraz gyepek, erdőszegélyek. 5 000
Pettyegetett őszirózsaAster sedifoliusSzikesedő sztyeprétek, legelők, erdőszegélyek. 5 000
Érdes csüdfűAstragalus asperSztyeprétek löszön és homokon. 5 000
Szártalan csüdfűAstragalus exscapusHomokpuszták, homoki rétek, löszgyepek. 50 000
Barázdás csüdfűAstragalus sulcatusSzáraz gyepek, gyomtársulások. 50 000
Nagy völgycsillagAstrantia majorBükkelegyes üde erdők. 5 000
Szőrös (Molyhos) nyírBetula pubescensMészkerülő. Pionír, fűz- és nyírlápok, mészkerülő erdők, tőzegmohalápok. 50 000
Kései gyíkpohárBlackstonia acuminataMocsár-, láp- és szikes rétek, nedves homokfelszínek. 5 000
Erdei bordapáfrányBlechum spicantMészkerülő. Bükkösök, erdeifenyvesek, telepített fenyvesek. 10 000
Kis holdrutaBotrychium lunariaHegyi rétek, legelők, homoki gyepek, sziklagyepek. 10 000
Fűzlevelű ökörszemBuphthalmum salicifoliumMészkedvelő. Száraz tölgyesek, erdőszegélyek, sztyeprétek. 5 000
Tarka nádtippanCalamagrostis variaSziklaerdők, bokorerdők. 5 000
Fehér sásCarex albaMészkedvelő. Sziklás bükkösök, gyertyános-tölgyesek, sziklaerdők, molyhos tölgyesek. 5 000
Rostostövű sásCarex appropinquataZsombéklápok. 10 000
PalkasásCarex bohemicaHomokos, iszapos vízpartok, zátonyok. 5 000
Buxbaum-sásCarex buxbaumiiMagassásosok, kékperjés láprétek. 10 000
Lápi sásCarex davallianaÜde láprétek. 10 000
Töviskés sásCarex echinataMészkerülő. Tőzegmohás átmeneti lápok, néha égelápok. 5 000
Bugás sásCarex paniculataZsombékosok, égerligetek. 5 000
Kúszó sásCarex repensKeményfás ligeterdők. 10 000
Borostás sásCarex strigosaLigeterdők, néha gyertyános-tölgyesek, bükkösök, égerlápok. 5 000
Árnyéki sásCarex umbrosaNyíltabb üde és mészkerülő erdők, nedves rétek. 10 000
Szártalan bábakalácsCarlina acaulisHegyi rétek, félszáraz gyepek. 5 000
Kardos madársisakCephalantera longifoliaNyirkos és sziklás erdők, ligeterdők, telepített nyarasok. 10 000
Fehér madársisakCephalanthera damasoniumNyirkos és sziklás erdők, ligeterdők, telepített nyarasok. 10 000
Piros madársisakCephalanthera rubraNyirkos és sziklás erdők, cseres tölgyesek, homoki nyarasok. 10 000
Vízparti deréceChamaenerion dodoneiPionír. Folyózátonyok, sziklafolyások, kavicsbányák, külszíni fejtések. 5 000
Kisfészkű aszatCirsium brachycephalumMocsárrétek, magassásosok, nedves gyomtársulások. 5 000
Enyves aszatCirsium erisithalesSzikla- és szurdokerdők, gesztenyések. 5 000
CsermelyaszatCirsium rivulareMagaskórósok, üde láprétek. 5 000
Réti iszalagClematis integrifoliaMocsár- és láprétek, ligeterdők széle. 5 000
Inas gyíkvirágCnidium dubiumLáp- és mocsárrétek, ligeterdők. 10 000
Erdei korallgyökérCorallorhiza trifidaBükkösök, sziklai bükkösök, elegyes karszterdők. 10 000
Fényes poloskamag 
 
Corispermum nitidumNyílt homoki gyepek, homokpuszták, zavart homokfelszínek. 5 000
Sárga koronafürt Coronilla coronata Mészkedvelő tölgyesek, bokorerdők, sztyeprétek. 5 000
Illír sáfrány Crocus tommasinianus Gyertyános-tölgyesek. 50 000
Erdei ciklámen Cyclamen purpurancens Bükkösök, gyertyános-tölgyesek, mészkerülő erdők. 10 000
Erdei ujjaskosbor Dactylorhiza fuchsii Hegyi és láprétek, bükkösök. 10 000
Hússzínű ujjaskosbor Dactylorhiza incarnata  Láp- és mocsárrétek, magassásosok; nedves pionír élőhelyek. 10 000
Lapp ujjaskosbor Dactylorhiza lapponica Üde láprétek, forráslápok. 10 000
Széleslevelű ujjaskosbor Dactylorhiza majalis Láprétek, mocsárrétek, magaskórósok. 10 000
Bodzaszagú ujjaskosbor Dactylorhiza sambucina Hegyi rétek, száraz gyepek, száraz tölgyesek. 10 000
Henyeboroszlán Daphne cneorum Homoki gyepek. 50 000
Farkasboroszlán Daphne mezereum Üde lomberdők, égerligetek. 10 000
Balti szegfű Dianthus arenarius subsp. borussicus Mészkerülő homokpusztagyepek.
Dianthus arenarius 
 5 000
Réti szegfű Dianthus deltoides Mészkerülő. Hegyi rétek, szőrfűgyepek, erdőszegélyek. 5 000
Kései szegfű Dianthus serotinus Mészkedvelő homokpusztagyepek. 5 000
Buglyos szegfű Dianthus superbus Lápréteken, láp- és ligeterdők, ritkán füves tölgyesek, gesztenyések. 5 000
Nagy ezerjófű Dictamnus albus Mészkedvelő. Bokorerdők, melegkedvelő tölgyesek. 5 000
Magyar zergevirág Doronicum hungaricum Száraz, nyílt tölgyesek, erdőszegélyek, néha gyertyános tölgyesek. 50 000
Szálkás pajzsika Dryopteris carthusiana Liget- és láperdők, üde lomberdők, telepített fenyvesek. 5 000
Széles pajzsika Dryopteris dilatata Liget- és láperdők, üde lomberdők, telepített fenyvesek. 5 000
Hegyi pajzsika Dryopteris expansaLiget- és láperdők, üde lomberdők, telepített fenyvesek. 5 000
Pocsolyalátonya Elatine alsinastrumMészkerülő, sótűrő. Mocsarak, folyópartok iszaptársulásaiban, nedves szántókon. 5 000
Gyérvirágú csetkáka Eleocharis quinqueflora Üde láprétek, enyhén sós rétek. 10 000
Egypelyvás csetkáka Eleocharis uniglumis Mészkedvelő. Üde láprétek, mocsárrétek, magassásosok, nedves szieksek. 5 000
Vörösbarna nőszőfű Epipactis atrorubens Bokorerdők, sziklás bükkösök, homokpuszták, homoki erdők. 10 000
Széleslevelű nőszőfű Epipactis helleborineÜde és szárazabb erdők és gyepek. 5 000
Kislevelű nőszőfű Epipactis microphylla Nyirkos, sziklás és száraz erdők. 10 000
Mocsári nőszőfű Epipactis palustrisÜde és kiszáradó láprétek, nedves pionír felszínek. 10 000
Ibolyás nőszőfű Epipactis purpurata Gyetyános-tölgyesek, bükkösök, telepített fenyvesek. 10 000
Tallós-nőszőfű Epipcatis tallosii Ligeterdők, nemes nyarasok, nyílt vízparti élőhelyek. 10 000
Téli zsurló Equisetum hiemaleLiget- és láperdők, üde lomberdők. 5 000
Erdei zsurló Equisetum sylvaticumÉgerligetek, szivárgóvizes üde lomberdők, magaskórósok. 10 000
Tarka zsurló Equisetum variegatum Mészkedvelő. Kiszáradó láprétek, nedves homoki pionír társulások. 5 000
Téltemető Eranthis hiemalis Üde lomberdők, ligeterdők, akácosok. 5 000
Keskenylevelű gyapjúsás Eriophorum angustifolium Tápanyagban szegény, tőzeges talajok, üde láprétek, tőzegmohás lápok. 10 000
Széleslevelű gyapjúsás Eriophorum latifoliumTápanyagban szegény, tőzeges talajok, üde láprétek. 10 000
Magyar repcsény Erysimum odoratum Száraz gyepek, tölgyesek. 5 000
Cseh tyúktaréj Gagea bohemica Sziklagyepek 5 000
Szent László-tárnics Gentiana cruciataHegyi rétek, szőrfűgyepek, legelők, kékperjés láprétek, cserjések. 10 000
Kornistárnics Gentiana pneumonantheKiszáradó láprétek, hegyi rétek, mocsárrétek. 10 000
Hegyi tárnicskaGentianella austriacaHegyi rétek, kaszálók, kiszáradó láprétek. 10 000
Kései prémestárnicsGentianopsis ciliataHegyi rétek, sziklagyepek, mészkedvelő tölgyesek. 10 000
Szívlevelű gubóvirágGlobularia cordifoliaMészkő sziklagyepek. 10 000
AvarvirágGoodyera repensErdeifenyvesek, lucosok, telepített fenyvesek. 10 000
Szúnyoglábú bibircsvirágGymnadenia conopseaKiszáradó láprétek, hegyi rétek, félszáraz gyepek, száraz tölgyesek, bokorerdők. 10 000
Illatos bibircsvirágGymnadenia odoratissimaKiszáradó láprétek, hegyi rétek, félszáraz gyepek, sziklagyepek. 50 000
Közönséges tölgyespáfrányGymnocarpium dryopterisÜde lomberdők, égerligetek, telepített fenyvesek. 5 000
Mirigyes hármaslevelűpáfrányGymnocarpium robertianumMészkedvelő. Sziklás, törmelékes talajú erdők, rakott kőfalak. 5 000
Homoki fátyolvirágGypsophila arenariaHomokpuszták, mészkő és dolomit sziklagyepek. 5 000
Homoki szalmagyopárHelichrysum arenariumHomoki gyepek. 5 000
VízilófarkHippuris vulgarisÁllóvizek, mocsarak. 10 000
Mocsári békaliliomHottonia palustrisMészben szegény, mezotróf vizek, magassásosok, nádasok. 5 000
RészegkorpafűHuperzia selagoMészkerülő erdők, fenyérek. 10 000
Pettyes orbáncfűHypericum maculatum ssp. obtusiusculumMészkerülő erdők, hegyi rétek, magaskórósok. 5 000
Hengeresfészkű peremizsInula germanicaSzáraz gyepek, cserjések. 5 000
ÖrménygyökérInula heleniumNedves erdőszegélyek, magaskórósok, ártéri gyomtársulások. 5 000
Selymes peremizsInula oculus-christiSztyeprétek, sziklagyepek, erdőszegélyek. 5 000
Homoki nősziromIris arenariaHomokpuszták, homoki tölgyesek, sziklagyepek, sztyeprétek. 10 000
Pázsitos nősziromIris gramineaSzáraz tölgyesek, erdőszegélye. 10 000
Apró nősziromIris pumilaSztyeprétek, sziklagyepek. 5 000
Szibériai nősziromIris sibiricaMocsár- és láprétek, ritkán láp- és ligeterdők. 10 000
Fátyolos nőszirom Iris spuriaLáp- és mocsárrétek, szikes rétek. 10 000
Tarka nősziromIris variegataSzáraz tölgyesek, erdőszegélyek, sztyeprétek. 5 000
Festő csüllengIsatis tinctoriaSzáraz gyepek, olykor gyomtársulások. 5 000
Tengeri szittyóJuncus maritimusGyengén sós rétek, mocsarak, télisásosok. 5 000
Kisfészkű hangyabogáncsJurinea mollisMészkő- és dolomitsziklagyepek, ritkán homoki és löszgyepek. 5 000
Kacstalan lednekLathyrus nissoliaÜde és száraz gyepek, vetések, vágások. 5 000
Mocsári lednekLathyrus palustrisNádasok, magassásosok, láprétek. 10 000
Magyar lednekLathyrus pannonicusLáprétek. 10 000
Szőke oroszlánfogLeontodon incanusMészkő- és dolomitsziklagyepek. 10 000
Nyári tőzikeLeucojum aestivumPuhafás ligeterdők, láperdők, nedves rétek. 10 000
Tavaszi tőzikeLeucojum verumLigeterdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök. 5 000
TurbánliliomLilium martagonGyertyámos-tölgyesek, bükkösök, hegyi rétek. 10 000
GérbicsLimodorum abortivumSzáraz tölgyesek, bokorerdők, ritkán gyertyános-tölgyesek, bükkösök. 10 000
Heverő iszapfűLindernia procumbensIszaptársulások, nedves szántók. 5 000
Sárga lenLinum flavumMészkedvelő. Sziklagyepek, sztyeprétek, bokorerdők, erdőszegélyek. 10 000
Borzas lenLinum hirsutumSztyeprétek, erdőszegélyek, homokpuszták. 5 000
Árlevelű lenLinum tenuifoliumMészkedvelő. Sziklagyepek, sztyeprétek, homoki gyepek. 5 000
BékakontyListera ovataBükkösök, gyertyános-tölgyesek, ligeterdők, láprétek. 10 000
Jerikói loncLonicera caprifoliumÜde és száraz lomberdők. 5 000
Borbás-kerepLotus borbasiiSziklagyepek, bokorerdők. 5 000
Kapcsos korpafűLycopodium clavatumMészkerülő erdők, fenyérek, telepített fenyvesek. 10 000
Berki lizinkaLysimachia nemorumÉgerligetek. 10 000
StruccpáfrányMatteuccia struthiopterisÉgerligetek, patakmenti magaskórósok. 50 000
Hármaslevelű vidrafűMenyanthes trifoliaÁtmeneti lápok, nedves láprétek, zsombékosok. 10 000
Egyvirágú kiskörtikeMoneses unifloraTermészetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők. 5 000
ForrásfűMontia fontana ssp. arvensisIszaptársulások, nedves szántók. 5 000
Gyepes nefelejcsMyosotis caespitosaMocsarak, magasásosok, láprétek, iszaptársulások. 5 000
Közönséges madárfészekNeottia nidus-avisLigeterdők, üde lomberdők, száraz tölgyesek. 5 000
Fehér tündérrózsaNymphaea albaHoltágak, lassan folyó vizek. 5 000
TündérfátyolNymphoides peltataÁlló és nagyon lassan folyó vizek. 5 000
Erdei békaszemOmphalodes scorpioidesLigeterdők, üde lomberdők, szurdokerdők. 5 000
Homoki vértőOnosma arenariaSztyeprétek, sziklagyepek. 5 000
KígyónyelvOphioglossum vulgatumÜde lomberdők, liget- és láperdők, láprétek, hegyi rétek. 5 000
Poloskaszagú kosborAnacamptis coriophoraKiszáradó láprétek, homoki rétek és legelők. 50 000
VitézkosborOrchis militarisSzáraz tölgyesek, sztyeprétek, kiszáradó láprétek, homoki gyepek, homokbányák. 10 000
AgárkosborAnacamptis morioHegyi, homoki és láprétek, félszáraz gyepek, cserjések. 10 000
Mocsári kosborAnacamptis palustrisMocsár- és láprétek, magassásosok, szikes rétek. 10 000
Bíboros kosborOrchis purpureaSzáraz tölgyesek, bokorerdők, félszáraz gyepek, felhagyott szőlők, ritkán üde erdők és gyepek. 10 000
Tarka kosborNeotinea tridentataSziklagyepek, homoki és sztyeprétek, bokorerdők. 10 000
Sömörös kosborNeotinea ustulataSziklagyepek, sztyeprétek, láp- és hegyi rétek. 10 000
Tölcséres hegyipáfrányOreopteris limbospermaÜde lomberdők, erdeifenyvesek, égerligetek, magaskórósok. 10 000
Nyúlánk sármaOrnithogalum brevistylumSzáraz gyepek, sztyeprétek, rézsük. 5 000
Üstökös sármaOrnithogalum pannonicumSztyeprétek 5 000
Csilláros sármaOrnithogalum refractumGyomtársulások, sztyeprétek, szántók. 5 000
Gömböstermésű sármaOrnithogalum sphaerocarpumÜde és száraz lomberdők, erdőszélek, üde rétek, sztyeprétek. 5 000
Bókoló gyöngyvirágoskörtikeOrthilia secundaTermészetes és telepített fenyvesek, bükkösök, nyíresek. 5 000
borzas csajkavirágOxytropis pilosaSziklagyepek, homoki és löszgyepek. 50 000
FehérmájvirágParnassia palustrisLáprétek, forráslápok, átmeneti lápok. 10 000
Posvány kakastaréjPedicularis palustrisLáprétek, átmeneti lápok. 50 000
Fehér acsalapuPetasites albusSzivárgóvizes bükkösök, égerligetek. 5 000
Homoki kocsordPeucedanum arenariumHomokpuszták, homoki tölgyesek, sziklagyepek. 10 000
Sziki kocsordPeucedanum officinaleSziki tölgyesek tisztásai, sziki magaskórósok, sztyeprétek. 5 000
Mocsári kocsordPeucedanum palustreNádasok, zsombékosok, láprétek, láperdők. 5 000
Bükkös buglyospáfrányPhegopteris connectilisSzivárgóvizes, árnyas üde lomberdők, égerligetek, néha telepített fenyvesek. 5 000
MacskaherePhlomis tuberosaSzáraz tölgyesek, cserjések, sziklagyepek, sztyeprétek. 5 000
Gombos varjúkörömPhyteuma orbiculareMészkő- és dolomitsziklagyepek, bokoerdők, sziklaerdők. 5 000
Erdei varjúkörömPhyteuma spicatumBükkösök, gyertyános-tölgyesek, szelídgesztenyések és széleik 5 000
Kétlevelű sarkvirágPlathantera bifoliaÜde lomberdők, ligeterdők, mészkerülő erdők, hegyi és láprétek. 5 000
Osztrák borzamagPleurospermum austriacumBükkösök, szurdok- és ligeterdők, égerligetek. 50 000
Kisvirágú pacsirtafűPolygala amarellaLáprétek, sovány gyepek. 10 000
Nagy pacsirtafűPolygala majorMészkedvelő. Sztyeprétek, sziklagyepek. 5 000
Karéjos vesepáfrányPolystichum aculeatumÜde lomberdők, szurdokerdők, keményfás ligeterdők. 5 000
Díszes vesepáfrányPolystichum setiferumÜde lomberdők, szurdokerdők, ligeterdők. 5 000
Színes békaszőlőPotamogeton coloratusTiszta, oligotrofikus álló v. nagyon lassan folyó vizek. 50 000
Kövi pimpóPotentilla rupestrisMészkerülő. Száraz erdők és szegélyeik. Hegyi rétek. 5 000
Szártalan kankalinPrimula vulgarisÜde erdők, ligeterdők, erdőszélek, irtásgyepek. 5 000
Nagyvirágú gyíkfűPrunella grandifloraSzáraz gyepek, erdőszegélyek. 5 000
Hosszúlevelű fürtösveronikaPseudolysimachion longifoliumNedves rétek, magaskórósok, ligeterdők. 5 000
Fertő-tavi mézpázsitPuccinellia peisonisSótűrő. Szikes rétek, szikfok. 5 000
Keskenylevelű tüdőfűPulmonaria angustifoliaCseres tölgyesek, gesztenyések, hegyi rétek. 50 000
LeánykökörcsinPulsatilla grandisSziklagyepek, lejtősztyepek, bokorerdők, lösz- és homoki gyepek. 10 000
Fekete kökörcsinPulsatilla pratensis ssp. nigricansSziklagyepek, lejtősztyepek, bokorerdők, lösz- és homoki gyepek. 10 000
Zöldes körtikePyrola chloranthaTermészetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők. 50 000
Kis körtikePyrola minorTermészetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők. 5 000
Kereklevelű körtikePyrola rotundifoliaTermészetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők, pionír szegélyek. 5 000
Selymes boglárkaRanunculus illyricusSzáraz lejtők, homok- és löszpuszták, legelők, erdőszegélyek. 5 000
Sziki boglárkaRanunculus lateriflorusIszapos partok, szikes laposok, tócsák. 5 000
Nádi boglárkaRanunculus linguaNádasok, magassásosok, mocsarak, fűzlápok, árkok. 10 000
Sziklai bengeRhamnus saxatilisMészkedvelő. Száraz tölgyesek, sziklagyepek, erdőszegélyek, sztyeprétek. 10 000
Fekete ribiszke Ribes nigrumLigeterdők, láperdők. 10 000
Füles fűzSalix auritaFűzlápok, láposodó erdeifenyvesek, láprétek. 50 000
Parti fűzSalix elaeagnosMészkedvelő. Hordalékcserjések, bokorfüzesek. 10 000
BabérfűzSalix pentandraMészkerülő, láperdők, lápcserjések. 10 000
RucaörömSalvinia natansLassú folyású- v. állóvizek, a lebegő hínárnövényzet tagja. 5 000
ÁrokvirágSamolus valerandiiEnyhén sótűrő, nedves (gyakran lápos) rétek, vízpartok, szikesek. 5 000
Szürkés ördögszemScabiosa canescensMészkedvelő. Sztyeprétek. 5 000
Kormos csátéSchoenus nigricansMészkedvelő üde láprétek. 5 000
Nyugati csillagvirágScilla drunensisKeményfás ligeterdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök. 5 000
Ligeti csillagvirágScilla vindobonensisKeményfás ligeterdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök. 5 000
Piros pozdorScorzonera purpureaSziklagyepek, sztyeprétek, száraz tölgyesek. 5 000
Bársonyos görvélyfűScrophularia scopoliiÜde lomberdők, ligeterdők, vágások, üde gyomtársulások. 5 000
Bozontos csukókaScutellaria columnaeÜde lomberdők, szikla- és törmeléklejtő-erdők, cseres-tölgyesek. 5 000
Vízi aggófűSenecio aquaticusLáprétek. 5 000
Mocsári aggófűSenecio paludosusNedves rétek, nádasok. 10 000
Lápi nyúlfarkfűSesleria caeruleaÜde láprétek, ritkán száraz gyepek. 5 000
Karcsú zsomborSisymbrium polymorphumSzáraz, löszös gyepek. 50 000
Mocsári csorbókaSonchus palustrisNádasok, nedves magaskórósok. 5 000
Lisztes berkenyeSorbus ariaSzikla- és szurdokerdők, sziklás bükkösök. 10 000
Kerti berkenyeSorbus domesticaSzáraz tölgyesek. 10 000
Nyári füzértekercsSpiranthes aestivalisÜde láprétek, nedves pionír felszínek. 10 000
Őszi füzértekercsSpiranthes spiralisIrtásrétek, legelők, száraz gyepek, láprétek. 10 000
Pusztai árvalányhajStipa pennataSztyeprétek. 5 000
Csinos árvalányhajStipa pulcherrimaMeszes alapkőzetű styeprétek. 5 000
PiritógyökérTamus communisSzáraz tölgyesek, üde és nedves láperdők. 5 000
Kései pitypangTaraxacum serotinumSzáraz gyepek, sztyeprétek, főleg löszön. 5 000
Teleki-virágTelekia speciosaBükkösök, üde magaskórósok. 10 000
Narancsszínű aggófűTephroseris aurantiacaSzáraz tölgyesek, hegyi rétek. 50 000
Hosszúlevelű aggóvirágTephroseris longifoliaÜde lomberdők, erdei fenyvesek, hegyi rétek. 50 000
Kékes borkóró Thalictrum pseudominusDolomit és mészkősziklagyepek, bokorerdők. 5 000
TőzegpáfrányThelypteris palustrisÉger és fűzlápok, láprétek, úszólápok, nádasok. 5 000
SulyomTrapa natansHullámzástól és áramlástól védett állóvizek. 5 000
Mocsári kígyófűTriglochin palustreLáprétek, forráslápok, szikes mocsarak, nedves legelők. 5 000
ZergeboglárTrollius europeusLáprétek, magaskórósok, láperdők, keményfás ligeterdők, égerligetek. 50 000
Kúszó csalánUrtica kioviensisZavartalan mocsarak, holtágak, láperdők. 5 000
Fehér zászpaVeratrum albumNedves rétek, magaskórósok, láp- és ligeterdők, szivárgóvizes üde erdők. 5 000
Fogaslevelű bükkönyVicia narbonensisErdőszegélyek, száraz gyepek. 5 000
Pilisi bükkönyVicia sparsifloraInkább mészkedvelő. Száraz tölgyesek, tisztások, erdőszélek. 5 000
Pusztai meténgVinca herbaceaSziklagyepek, sztyeprétek, száraz erdőszegélyek. 5 000
Lápi ibolyaViola stagninaLáp- és mocsárrétek, fűzlápok, magasásosok, zsombékosok. 10 000
Ligeti szőlőVitis sylvestrisKeményfás ligeterdők, égerligetek, gyertyános-tölgyesek, bükkösök. 50 000
piros betűvel jelölt fajok biztosan vagy nagy valószínűséggel kipusztultak a teljes működési területről, míg a lilával jelölt fajok egy vagy több kistáj területéről pusztultak ki, de jelenleg még van ismert előfordulásuk.
 
A   ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról. A oldalak feltöltése folyamatosan történik, türelmét kérjük.
 
Nem védett, de természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok előfordulása
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
 
Összeállította: Takács Gábor és dr. Ambrus András
 
Állapot: 2009. szeptember 1.

A nem védett, de természetvédelmi szempontból jelentős fajok listájának összeállításakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe:Kötödik-e hozzá speciálisan valamilyen védett állatfaj? (Ezen állatfajok esetében a védelem egyik, de talán a legfontosabb lehetősége pl. a tápnövény védelme.)
Helyi szinten veszélyeztetett vagy ritka növényfaj.
 
Magyar névTudományos névÉlőhely
Őszi vérfűSanguisorba officinalisMocsár- és láprétek.
RezgőnyárPopulus tremulaPionír. Mészkerülő erdők, vágások, erodált területek, ritkábban liget- és láperdők.
FarkasalmaAristolochia clematitisLigeterdők, cserjések, száraz gyepek, útszélek.
A   ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról.
 
Özönnövények előfordulása
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
 
 Összeállította: Takács Gábor
Állapot: 2009. szeptember 1.
 
(kiegészítés: Barna Csilla, 2018)
 
Az alábbiakban bemutatjuk azokat a nem őshonos növényfajokat, amelyek terjedése jelentősen veszélyezteti a hazai természeti értékeket. A működési területünkön előforduló neofitonok tekintetében a lista nem tekinthető teljesnek.
 
Magyar névTudományos névÉlőhely

Sárga selyemmályva

Abutilon theophrasti
Nyílt szabad felszíneken, szórókon, parlagon tömegesen jelenik meg.
Zöld juharAcer negundo

Ligeterdők, kultúrerdők, települések környéke.

Gyakori, főleg a nagyobb folyók mentén.

BálványfaAilanthus altissimaRoncsolt területek, települések és környékük, erdősávok.
GyalogakácAmorpha fruticosaSövénynek, talajkötőnek ültették, ártereken tömeges.
SelyemkóróAsclepias syriacaHomokterületeken, régen dísz- és mézelő növényként ültették.
Észak-amerikai őszirózsák
Aster novi-belgii agg.
Természetes, féltermészetes bolygatott élőhelyei: ligeterdők, szegélytársulások, vízfolyások magaskórós parti társulásai.

Feketéllő farkasfog

Bidens frondosa
Mocsári és hordalék gyomtársulásokban, iszaptársulásokban vízpartokon, vízfolyások mentén, kiszáradó-zavart égerligetekben.

Nyugati ostorfa

Celtis occidentalis
Kultúrerdei szökevény. Főleg ártereken és a homokvidékeken vadult el.
SüntökEchinocystis lobataÁrtéri erdők szegélyei, gyomtársulásai. Folyók mentén általában mindenhol előfordul.
EzüstfaElaeagnus angustifolia

Telepítették, elvadul. Néhol özönszerűen terjed.

Erdősávok, erdőszegélyek, szikfásítások, roncsolt területek.

Kanadai átokhínárElodea canadensisÁlló- és folyóvizek, csatornák. Elterjedt akváriumi növény.
Cingár átokhínárElodea nuttalliiÁlló- és folyóvizek, csatornák. Elterjedt akváriumi növény.

Amerikai keresztlapu

Erechtites hieraciifolia
Vágások, lékek özönfaja.
DíszárpaHordeum jubatum

Díszfű, elvadul.

Gyomtársulások, szikes gyepek.

Bíbor nebáncsvirágImpatiens glanduliferaLigeterdők, vízparti magaskórósok.
Kisvirágú nebáncsvirágImpatiens parvifloraÜde lomberdők, ligeterdők.

Szemcsés békalencse
Lemna minutaFelmelegedő eutróf vizekben, parti zónában fordul elő.

Közönséges ördögcérna

Lycium barbarum
Élőhelye iránt igénytelen, vegetatív úton erőteljesen szaporodó özönfaj. Főleg kerítések mentén, mezsgyék szélén, kezeletlen területeken szegélyhelyzetben fordul elő.
Kései meggyPadus serotinaFőleg homoktalajon, vagy bolygatott erdőkben szaporodik el tömegesen.
Császárfa fajok, fajták, hibridekPaulownia spp.Ültetvényről kiszabaduló, potenciálisan inváziós faj.
Alkörmös fajok
Phytolacca americana, P. esculenta
 
Elvadult dísznövény
JapánkeserűfűReynoutria japonicaRuderális gyomtársulások, árnyas-nyirkos szegélytársulások.
AkácRobinia pseudo-acaciaSzinte bármilyen élőhelyen megjelenhet.
Magas kúpvirágRudbeckia laciniataCsatornák mentén tömeges lehet.
Aranyvessző fajokSolidago gigantea, S. canadensisÁrterek, liget- és láperdők, vágásterületek.

A   ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról.
 
 
A listákat az aktuális kutatások és megfigyelések adatai alapján folyamatosan fogjuk javítani. Észrevételeit, javaslatait Takács Gábor felé jelezheti.