Természeti értékeink - Növényvilág

Növényvilág

Fokozottan védett növényfajok
Védett növényfajok
Egyéb fontos növényfajok
Özönnövények

 
Védett és fokozottan védett növényfajok előfordulása
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

 
Összeállította: Takács Gábor
Ellenőrizte és javította: Dr. Király Gergely és Schmidt Dávid
 
Állapot: 2009. szeptember 1.
 
 
Az igazgatóság működési területén 12, jelenleg fokozottan védett növényfaj mai vagy valamikori előfordulásáról van adatunk. Elsősorban az élőhelyeik elpusztítása (pl. beépítés, lecsapolás, erdőgazdálkodás) miatt az elmúlt 150 év során ezek közül 2 faj (Primula farinosa, Adenophora lilifolia) biztosan kipusztult a teljes működési területről, míg 3 faj (Pinguicula vulgaris és Liparis loeselii a Hanságból és a Fertő-medencéből, a Himantoglossum adriaticum a Fertőmelléki-dombságból) esetében "csak" egy-egy kistáj esetében fordult elő biztos kipusztulás.
 
 
Fokozottan védett növényfajok
 
Magyar névTudományos névÉlőhely I
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia Száraz tölgyesek, füves erdőszegélyek, ligeterdők, hegyi rétek. 
Rigópohár Cypripedium calceolus Bükkösök, elegyes karszterdők, bokorerdők, mészkedvelő tölgyesek.info
Halvány ujjaskosbor Dactylorhiza ochroleuca Üde láprétek.info
Adriai sallangvirág Himantoglossum adriaticum Melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők, sziklagyepek, sztyeprétek, felhagyott gyümölcsösök. 
Tüzes liliom Lilium bulbiferumHegyi rétek, keményfás ligeterdők, erdőszegélyek. 
Hagymaburok Liparis loeselii Üde láprétek, gyékényes-tőzegpáfrányos úszólápok. 
Méhbangó Ophrys apifera Láp- és sztyeprétek, félszáraz gyepek.info
Légybangó Ophrys insectifera Sztyeprétek, kaszálók, sziklagyepek, ligeterdők, gyertyános-tölgyesek. 
Pókbangó  Ophrys sphegodesLáprétek, sztyeprétek, félszáraz irtásrétek.info
Lápi hízóka Pinguicula vulgaris Nedves láprétek, átmeneti lápok.info
Lisztes kankalin Primula farinosaÜde és kiszáradó láprétek. 
Bugás veronika Pseudolysimachion spurium Száraz tölgyesek, cserjések, erdőszegélyek. 
piros betűvel jelölt fajok biztosan kipusztultak a teljes működési területről, míg a lilával jelölt fajok egy vagy több kistáj területéről pusztultak ki, de jelenleg még van ismert előfordulásuk.
 
Az előfordulással rendelkező fokozottan védett növényfajok mindegyike kiemelten veszélyeztetett, egy részük előfordulási helye nem is védett természeti területen található, aktív természetvédelmi beavatkozások szükségesek a fennmaradáshoz. A   ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról.
Védett növényfajok
 
Az igazgatóság működési területén 232, jelenleg védett növényfaj mai vagy valamikori előfordulásáról van adatunk. Ezek közül 17 faj kihalása a teljes működési területen, míg 30 faj esetében egy vagy több kistáj területén vehető biztosra a kipusztulása. Hasonlóan a fokozottan védett fajokhoz, a védett fajok esetében is a természetes élőhelyek pusztulása (lecsapolások, beépítések, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás) okozza a kihalások többségét.
 
Magyar név Tudományos név Élőhely I
Kálmos Acorus calamusVízpartok, mocsarak, magassásosok. 
Tavaszi hérics Adonis vernalis Sziklagyepek, lösz- és homoki gyepek, bokorerdők, száraz tölgyesek. 
Konkoly Agrostemma githago Kalászos vetések. 
Vékonyszárú palástfű Alchemilla filicaulis Hegyi rétek 
Havasi palástfű Alchemilla glabra  Hegyi rétek, láprétek. 
Hegyi palástfű Alchemilla glaucescens Hegyi rétek, szőrfűgyepek. 
Közönséges palástfű Alchemilla monticola 
Hegyi rétek és kaszálók, szőrfűgyepek, láprétek.
 
Hullámoslevelű palástfű Alchemilla subcrenata Hegyi rétek, láprétek. 
Réti palástfű Alchemilla xanthochlora Láprétek, magaskórósok. 
Szarvas hagyma Allium carinatum Kiszáradó lápréteken. 
Bunkós hagyma Allium sphaerocephalon Sziklagyepek, sztyeprétek, homokpuszták. 
Illatos hagyma Allium suaveolens Láprétek 
Vitézvirág Anacamptis pyramidalis Mészkedvelő, szikla- és pusztafüves lejtők, homoki rétek és legelők, láprétek, száraz tölgyesek, gyesztenyések. 
Erdei szellőrózsa Anemone sylvestris Száraz tölgyesek, erdőszélek, sztyeprétek. 
Kúszó zellerApium repensIszaptársulások (tóparkok, árkok), nedves gyomtársulások. 
HaranglábAquilegia vulgarisGyetyános-tölgyesek. Erdőszegélyek. Nyirkos, sziklás erdők. Hegyi rétek. 
Hegyi árnikaArnica montanaMészkerülő hegyi rétek. 
TündérfürtAruncus dioicusPatak menti magaskórósok, égerligetek, szivárgóvizes, sziklás bükkösök. 
Fekete fodorkaAsplenium adiantum-nigrumMészkerülő. Sziklás talajú erdők, kőfejtők, telepített fenyvesek. 
CsillagőszirózsaAster amellusSztyeprétek, félszáraz gyepek, erdőszegélyek. 
Pettyegetett őszirózsaAster sedifoliusSzikesedő sztyeprétek, legelők, erdőszegélyek. 
Érdes csűdfűAstragalus asperSztyeprétek löszön és homokon. 
Szártalan csűdfűAstragalus exscapusHomokpuszták, homoki rétek, löszgyepek. 
Barázdás csűdfűAstragalus sulcatusSzáraz gyepek, gyomtársulások. 
VölgycsillagAstrantia majorBükkelegyes üde erdők. 
Szőrös (Molyhos) nyírBetula pubescensMészkerülő. Pionír, fűz- és nyírlápok, mészkerülő erdők, tőzegmohalápok. 
GyíkpohárBlackstonia acuminataMocsár-, láp- és szikes rétek, nedves homokfelszínek. 
BordapáfrányBlechum spicantMészkerülő. Bükkösök, erdeifenyvesek, telepített fenyvesek. 
Kis holdrutaBotrychium lunariaHegyi rétek, legelők, homoki gyepek, sziklagyepek. 
ÖkörszemBuphthalmum salicifoliumMészkedvelő. Száraz tölgyesek, erdőszegélyek, sztyeprétek. 
Tarka nádtippanCalamagrostis variaSziklaerdők, bokorerdők. 
Fehér sásCarex albaMészkedvelő. Sziklás bükkösök, gyertyános-tölgyesek, sziklaerdők, molyhos tölgyesek. 
Rostostövű sásCarex appropinquataZsombéklápok. 
PalkasásCarex bohemicaHomokos, iszapos vízpartok, zátonyok. 
Buxbaum-sásCarex buxbaumiiMagassásosok, kékperjés láprétek. 
Lápi sásCarex davallianaÜde láprétek. 
Töviskés sásCarex echinataMészkerülő. Tőzegmohás átmeneti lápok, néha égelápok. 
Bugás sásCarex paniculataZsombékosok, égerligetek. 
Kúszó sásCarex repensKeményfás ligeterdők. 
Borostás sásCarex strigosaLigeterdők, néha gyertyános-tölgyesek, bükkösök, égerlápok. 
Árnyéki sásCarex umbrosaNyíltabb üde és mészkerülő erdők, nedves rétek. 
Szártalan bábakalácsCarlina acaulisHegyi rétek, félszáraz gyepek. 
Kardos madársiskakCephalantera longifoliaNyirkos és sziklás erdők, ligeterdők, telepített nyarasok. 
Fehér madársisakCephalanthera damasoniumNyirkos és sziklás erdők, ligeterdők, telepített nyarasok. 
Piros madársisakCephalanthera rubraNyirkos és sziklás erdők, cseres tölgyesek, homoki nyarasok. 
Vízparti deréceChamaenerion dodoneiPionír. Folyózátonyok, sziklafolyások, kavicsbányák, külszíni fejtések. 
Kisfészkű aszatCirsium brachycephalumMocsárrétek, magassásosok, nedves gyomtársulások. 
Enyves aszatCirsium erisithalesSzikla- és szurdokerdők, gesztenyések. 
CsermelyaszatCirsium rivulareMagaskórósok, üde láprétek. 
Réti iszalagClematis integrifoliaMocsár- és láprétek, ligeterdők széle. 
GyíkvirágCnidium dubiumLáp- és mocsárrétek, ligeterdők. 
KorallgyökérCorallorhiza trifidaBükkösök, sziklai bükkösök, elegyes karszterdők. 
Fényes poloskamag 
 
Corispermum nitidumNyílt homoki gyepek, homokpuszták, zavart homokfelszínek. 
Sárga koronafürt Coronilla coronata Mészkedvelő tölgyesek, bokorerdők, sztyeprétek. 
Illír sáfrány Crocus tommasinianus Gyertyános-tölgyesek. 
Erdei ciklámen Cyclamen purpurancens Bükkösök, gyertyános-tölgyesek, mészkerülő erdők. 
Erdei ujjaskosbor Dactylorhiza fuchsii Hegyi és láprétek, bükkösök. 
Hússzínű ujjaskosbor Dactylorhiza incarnata  Láp- és mocsárrétek, magassásosok; nedves pionír élőhelyek. 
Lapp ujjaskosbor Dactylorhiza lapponica Üde láprétek, forráslápok. 
Széleslevelű ujjaskosbor Dactylorhiza majalis Láprétek, mocsárrétek, magaskórósok. 
Bodzaszagú ujjaskosbor Dactylorhiza sambucina Hegyi rétek, száraz gyepek, száraz tölgyesek. 
Henyeboroszlán Daphne cneorum Homoki gyepek. 
Farkasboroszlán Daphne mezereum Üde lomberdők, égerligetek. 
Balti szegfű Dianthus arenarius subsp. borussicus Mészkerülő homokpusztagyepek.
Dianthus arenarius 
 
Réti szegfű Dianthus deltoides Mészkerülő. Hegyi rétek, szőrfűgyepek, erdőszegélyek. 
Kései szegfű Dianthus serotinus Mészkedvelő homokpusztagyepek. 
Buglyos szegfű Dianthus superbus Lápréteken, láp- és ligeterdők, ritkán füves tölgyesek, gesztenyések. 
Nagy ezerjófű Dictamnus albus Mészkedvelő. Bokorerdők, melegkedvelő tölgyesek. 
Magyar zergevirág Doronicum hungaricum Száraz, nyílt tölgyesek, erdőszegélyek, néha gyertyános tölgyesek. 
Szálkás pajzsika Dryopteris carthusiana Liget- és láperdők, üde lomberdők, telepített fenyvesek. 
Széles pajzsika Dryopteris dilatata Liget- és láperdők, üde lomberdők, telepített fenyvesek. 
Hegyi pajzsika Dryopteris expansaLiget- és láperdők, üde lomberdők, telepített fenyvesek. 
Pocsolyalátonya Elatine alsinastrumMészkerülő, sótűrő. Mocsarak, folyópartok iszaptársulásaiban, nedves szántókon. 
Gyérvirágú csetkáka Eleocharis quinqueflora Üde láprétek, enyhén sós rétek. 
Egypelyvás csetkáka Eleocharis uniglumis Mészkedvelő. Üde láprétek, mocsárrétek, magassásosok, nedves szieksek. 
Vörösbarna nőszőfű Epipactis atrorubens Bokorerdők, sziklás bükkösök, homokpuszták, homoki erdők. 
Széleslevelű nőszőfű Epipactis helleborineÜde és szárazabb erdők és gyepek. 
Kislevelű nőszőfű Epipactis microphylla Nyirkos, sziklás és száraz erdők. 
Mocsári nőszőfű Epipactis palustrisÜde és kiszáradó láprétek, nedves pionír felszínek. 
Ibolyás nőszőfű Epipactis purpurata Gyetyános-tölgyesek, bükkösök, telepített fenyvesek. 
Tallós-nőszőfű Epipcatis tallosii Ligeterdők, nemes nyarasok, nyílt vízparti élőhelyek. 
Téli zsurló Equisetum hiemaleLiget- és láperdők, üde lomberdők. 
Erdei zsurló Equisetum sylvaticumÉgerligetek, szivárgóvizes üde lomberdők, magaskórósok. 
Tarka zsurló Equisetum variegatum Mészkedvelő. Kiszáradó láprétek, nedves homoki pionír társulások. 
Téltemető Eranthis hiemalis Üde lomberdők, ligeterdők, akácosok. 
Keskenylevelű gyapjúsás Eriophorum angustifolium Tápanyagban szegény, tőzeges talajok, üde láprétek, tőzegmohás lápok. 
Széleslevelű gyapjúsás Eriophorum latifoliumTápanyagban szegény, tőzeges talajok, üde láprétek. 
Magyar repcsény Erysimum odoratum Száraz gyepek, tölgyesek. 
Cseh tyúktaréj Gagea bohemica Sziklagyepek 
Szent László-tárnics Gentiana cruciataHegyi rétek, szőrfűgyepek, legelők, kékperjés láprétek, cserjések. 
Kornistárnics Gentiana pneumonantheKiszáradó láprétek, hegyi rétek, mocsárrétek. 
Hegyi tárnicskaGentianella austriacaHegyi rétek, kaszálók, kiszáradó láprétek. 
Kései prémestárnicsGentianopsis ciliataHegyi rétek, sziklagyepek, mészkedvelő tölgyesek. 
Szíveslevelű gubóvirágGlobularia cordifoliaMészkő sziklagyepek. 
AvarvirágGoodyera repensErdeifenyvesek, lucosok, telepített fenyvesek. 
Szúnyoglábú bibircsvirágGymnadenia conopseaKiszáradó láprétek, hegyi rétek, félszáraz gyepek, száraz tölgyesek, bokorerdők. 
Illatos bibircsvirágGymnadenia odoratissimaKiszáradó láprétek, hegyi rétek, félszáraz gyepek, sziklagyepek. 
TölgyespáfrányGymnocarpium dryopterisÜde lomberdők, égerligetek, telepített fenyvesek. 
Mirigyes hármaslevelűpáfrányGymnocarpium robertianumMészkedvelő. Sziklás, törmelékes talajú erdők, rakott kőfalak. 
Homoki fátyolvirágGypsophila arenariaHomokpuszták, mészkő és dolomit sziklagyepek. 
SzalmagyopárHelichrysum arenariumHomoki gyepek. 
VízilófarkHippuris vulgarisÁllóvizek, mocsarak. 
BékaliliomHottonia palustrisMészben szegény, mezotróf vizek, magassásosok, nádasok. 
RészegkorpafűHuperzia selagoMészkerülő erdők, fenyérek. 
Pettyes orbáncfűHypericum maculatum ssp. obtusiusculumMészkerülő erdők, hegyi rétek, magaskórósok. 
Hengeresfészkű peremizsInula germanicaSzáraz gyepek, cserjések. 
ÖrménygyökérInula heleniumNedves erdőszegélyek, magaskórósok, ártéri gyomtársulások. 
Selymes peremizsInula oculus-christiSztyeprétek, sziklagyepek, erdőszegélyek. 
Homoki nősziromIris arenariaHomokpuszták, homoki tölgyesek, sziklagyepek, sztyeprétek. 
Pázsitos nősziromIris gramineaSzáraz tölgyesek, erdőszegélye. 
Apró nősziromIris pumilaSztyeprétek, sziklagyepek. 
Szibériai nősziromIris sibiricaMocsár- és láprétek, ritkán láp- és ligeterdők. 
Korcs nőszirom Iris spuriaLáp- és mocsárrétek, szikes rétek. 
Tarka nősziromIris variegataSzáraz tölgyesek, erdőszegélyek, sztyeprétek. 
CsüllengIsatis tinctoriaSzáraz gyepek, olykor gyomtársulások. 
Tengerparti szittyóJuncus maritimusGyengén sós rétek, mocsarak, télisásosok. 
Kisfészkű hangyabogáncsJurinea mollisMészkő- és dolomitsziklagyepek, ritkán homoki és löszgyepek. 
Kacstalan lednekLathyrus nissoliaÜde és száraz gyepek, vetések, vágások. 
Mocsári lednekLathyrus palustrisNádasok, magassásosok, láprétek. 
Magyar lednekLathyrus pannonicusLáprétek. 
Szőke oroszlánfogLeontodon incanusMészkő- és dolomitsziklagyepek. 
Nyári tőzikeLeucojum aestivumPuhafás ligeterdők, láperdők, nedves rétek. 
Tavaszi tőzikeLeucojum verumLigeterdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök. 
TurbánliliomLilium martagonGyertyámos-tölgyesek, bükkösök, hegyi rétek. 
GérbicsLimodorum abortivumSzáraz tölgyesek, bokorerdők, ritkán gyertyános-tölgyesek, bükkösök. 
Heverő iszapfűLindernia procumbensIszaptársulások, nedves szántók. 
Sárga lenLinum flavumMészkedvelő. Sziklagyepek, sztyeprétek, bokorerdők, erdőszegélyek. 
Borzas lenLinum hirsutumSztyeprétek, erdőszegélyek, homokpuszták. 
Árlevelű lenLinum tenuifoliumMészkedvelő. Sziklagyepek, sztyeprétek, homoki gyepek. 
BékakontyListera ovataBükkösök, gyertyános-tölgyesek, ligeterdők, láprétek. 
Jerikói loncLonicera caprifoliumÜde és száraz lomberdők. 
Borbás-kerepLotus borbasiiSziklagyepek, bokorerdők. 
Kapcsos korpafűLycopodium clavatumMészkerülő erdők, fenyérek, telepített fenyvesek. 
Berki lizinkaLysimachia nemorumÉgerligetek. 
StruccpáfrányMatteuccia struthiopterisÉgerligetek, patakmenti magaskórósok. 
VidrafűMenyanthes trifoliaÁtmeneti lápok, nedves láprétek, zsombékosok. 
KiskörtikeMoneses unifloraTermészetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők. 
ForrásfűMontia fontana ssp. arvensisIszaptársulások, nedves szántók. 
Gyepes nefelejcsMyosotis caespitosaMocsarak, magasásosok, láprétek, iszaptársulások. 
Közönséges madárfészekNeottia nidus-avisLigeterdők, üde lomberdők, száraz tölgyesek. 
Fehér tündérrózsaNymphaea albaHoltágak, lassan folyó vizek. 
TündérfátyolNymphoides peltataÁlló és nagyon lassan folyó vizek. 
Erdei békaszemOmphalodes scorpioidesLigeterdők, üde lomberdők, szurdokerdők. 
Homoki vértőOnosma arenariaSztyeprétek, sziklagyepek. 
KígyónyelvOphioglossum vulgatumÜde lomberdők, liget- és láperdők, láprétek, hegyi rétek. 
Poloskaszagú kosborOrchis coriophoraKiszáradó láprétek, homoki rétek és legelők. 
VitézkosborOrchis militarisSzáraz tölgyesek, sztyeprétek, kiszáradó láprétek, homoki gyepek, homokbányák. 
AgárkosborOrchis morioHegyi, homoki és láprétek, félszáraz gyepek, cserjések. 
Mocsári kosborOrchis palustrisMocsár- és láprétek, magassásosok, szikes rétek. 
Bíboros kosborOrchis purpureaSzáraz tölgyesek, bokorerdők, félszáraz gyepek, felhagyott szőlők, ritkán üde erdők és gyepek. 
Tarka kosborOrchis tridentataSziklagyepek, homoki és sztyeprétek, bokorerdők. 
Sömörös kosborOrchis ustulataSziklagyepek, sztyeprétek, láp- és hegyi rétek. 
HegyipáfrányOreopteris limbospermaÜde lomberdők, erdeifenyvesek, égerligetek, magaskórósok. 
Nyúlánk sármaOrnithogalum brevistylumSzáraz gyepek, sztyeprétek, rézsük. 
Üstökös sármaOrnithogalum pannonicumSztyeprétek 
Csilláros sármaOrnithogalum refractumGyomtársulások, sztyeprétek, szántók. 
Gömbtermésű sármaOrnithogalum sphaerocarpumÜde és száraz lomberdők, erdőszélek, üde rétek, sztyeprétek. 
GyöngyvirágkörtikeOrthilia secundaTermészetes és telepített fenyvesek, bükkösök, nyíresek. 
CsajkavirágOxytropis pilosaSziklagyepek, homoki és löszgyepek. 
FehérmájvirágParnassia palustrisLáprétek, forráslápok, átmeneti lápok. 
PosványkakastaréjPedicularis palustrisLáprétek, átmeneti lápok. 
Fehér acsalapuPetasites albusSzivárgóvizes bükkösök, égerligetek. 
Homoki kocsordPeucedanum arenariumHomokpuszták, homoki tölgyesek, sziklagyepek. 
Sziki kocsordPeucedanum officinaleSziki tölgyesek tisztásai, sziki magaskórósok, sztyeprétek. 
Mocsári kocsordPeucedanum palustreNádasok, zsombékosok, láprétek, láperdők. 
Buglyos páfrányPhegopteris connectilisSzivárgóvizes, árnyas üde lomberdők, égerligetek, néha telepített fenyvesek. 
MacskaherePhlomis tuberosaSzáraz tölgyesek, cserjések, sziklagyepek, sztyeprétek. 
Gombos varjúkörömPhyteuma orbiculareMészkő- és dolomitsziklagyepek, bokoerdők, sziklaerdők. 
Erdei varjúkörömPhyteuma spicatumBükkösök, gyertyános-tölgyesek, szelídgesztenyések és széleik 
Kétlevelű sarkvirágPlathantera bifoliaÜde lomberdők, ligeterdők, mészkerülő erdők, hegyi és láprétek. 
Osztrák borzamagPleurospermum austriacumBükkösök, szurdok- és ligeterdők, égerligetek. 
Kisvirágú pacsirtafűPolygala amarellaLáprétek, sovány gyepek. 
Nagy pacsirtafűPolygala majorMészkedvelő. Sztyeprétek, sziklagyepek. 
Karéjos vesepáfrányPolystichum aculeatumÜde lomberdők, szurdokerdők, keményfás ligeterdők. 
Díszes vesepáfrányPolystichum setiferumÜde lomberdők, szurdokerdők, ligeterdők. 
Színes békaszőlőPotamogeton coloratusTiszta, oligotrofikus álló v. nagyon lassan folyó vizek. 
Kövi pimpóPotentilla rupestrisMészkerülő. Száraz erdők és szegélyeik. Hegyi rétek. 
Szártalan kankalinPrimula vulgarisÜde erdők, ligeterdők, erdőszélek, irtásgyepek. 
Nagyvirágú gyíkfűPrunella grandifloraSzáraz gyepek, erdőszegélyek. 
Hosszúlevelű fürtösveronikaPseudolysimachion longifoliumNedves rétek, magaskórósok, ligeterdők. 
Fertő-tavi mézpázsitPuccinellia festuciformis subsp. IntermediaSótűrő. Szikes rétek, szikfok. 
Keskenylevelű tüdőfűPulmonaria angustifoliaCseres tölgyesek, gesztenyések, hegyi rétek. 
LeánykökörcsinPulsatilla grandisSziklagyepek, lejtősztyepek, bokorerdők, lösz- és homoki gyepek. 
Fekete kökörcsinPulsatilla pratensis ssp. nigricansSziklagyepek, lejtősztyepek, bokorerdők, lösz- és homoki gyepek. 
Zöldvirágú körtikePyrola chloranthaTermészetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők. 
Kisebb körtikePyrola minorTermészetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők. 
Kereklevelű körtikePyrola rotundifoliaTermészetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők, pionír szegélyek. 
Selymes boglárkaRanunculus illyricusSzáraz lejtők, homok- és löszpuszták, legelők, erdőszegélyek. 
Sziki boglárkaRanunculus lateriflorusIszapos partok, szikes laposok, tócsák. 
Nádi boglárkaRanunculus linguaNádasok, magassásosok, mocsarak, fűzlápok, árkok. 
Sziklai bengeRhamnus saxatilisMészkedvelő. Száraz tölgyesek, sziklagyepek, erdőszegélyek, sztyeprétek. 
Fekete ribiszke Ribes nigrumLigeterdők, láperdők. 
Füles fűzSalix auritaFűzlápok, láposodó erdeifenyvesek, láprétek. 
Parti fűzSalix elaeagnosMészkedvelő. Hordalékcserjések, bokorfüzesek. 
BabérfűzSalix pentandraMészkerülő, láperdők, lápcserjések. 
RucaörömSalvinia natansLassú folyású- v. állóvizek, a lebegő hínárnövényzet tagja. 
ÁrokvirágSamolus valerandiiEnyhén sótűrő, nedves (gyakran lápos) rétek, vízpartok, szikesek. 
Szürkés ördögszemScabiosa canescensMészkedvelő. Sztyeprétek. 
Kormos csátéSchoenus nigricansMészkedvelő üde láprétek. 
Nyugati csillagvirágScilla drunensisKeményfás ligeterdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök. 
Ligeti csillagvirágScilla vindobonensisKeményfás ligeterdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök. 
Piros pozdorScorzonera purpureaSziklagyepek, sztyeprétek, száraz tölgyesek. 
Bársonyos görvélyfűScrophularia scopoliiÜde lomberdők, ligeterdők, vágások, üde gyomtársulások. 
Bozontos csukókaScutellaria columnaeÜde lomberdők, szikla- és törmeléklejtő-erdők, cseres-tölgyesek. 
Vízi aggófűSenecio aquaticusLáprétek. 
Mocsári aggófűSenecio paludosusNedves rétek, nádasok. 
Lápi nyúlfarkfűSesleria caeruleaÜde láprétek, ritkán száraz gyepek. 
Karcsú zsomborSisymbrium polymorphumSzáraz, löszös gyepek. 
Mocsári csorbókaSonchus palustrisNádasok, nedves magaskórósok. 
Lisztes berkenyeSorbus ariaSzikla- és szurdokerdők, sziklás bükkösök. 
Kerti berkenyeSorbus domesticaSzáraz tölgyesek. 
Nyári füzértekercsSpiranthes aestivalisÜde láprétek, nedves pionír felszínek. 
Őszi füzértekercsSpiranthes spiralisIrtásrétek, legelők, száraz gyepek, láprétek. 
Pusztai árvalányhajStipa pennataSztyeprétek. 
Csinos árvalányhajStipa pulcherrimaMeszes alapkőzetű styeprétek. 
PiritógyökérTamus communisSzáraz tölgyesek, üde és nedves láperdők. 
Kései pitypangTaraxacum serotinumSzáraz gyepek, sztyeprétek, főleg löszön. 
Teleki-virágTelekia speciosaBükkösök, üde magaskórósok. 
Narancsszínű aggófűTephroseris aurantiacaSzáraz tölgyesek, hegyi rétek. 
Hosszúlevelű aggófűTephroseris longifoliaÜde lomberdők, erdei fenyvesek, hegyi rétek. 
Kékes borkóró Thalictrum pseudominusDolomit és mészkősziklagyepek, bokorerdők. 
TőzegpáfrányThelypteris palustrisÉger és fűzlápok, láprétek, úszólápok, nádasok. 
SulyomTrapa natansHullámzástól és áramlástól védett állóvizek. 
Mocsári kígyófűTriglochin palustreLáprétek, forráslápok, szikes mocsarak, nedves legelők. 
ZergeboglárTrollius europeusLáprétek, magaskórósok, láperdők, keményfás ligeterdők, égerligetek. 
Kúszó csalánUrtica kioviensisZavartalan mocsarak, holtágak, láperdők. 
Fehér zászpaVeratrum albumNedves rétek, magaskórósok, láp- és ligeterdők, szivárgóvizes üde erdők. 
Fogaslevelű bükkönyVicia narbonensisErdőszegélyek, száraz gyepek. 
Pilisi bükkönyVicia sparsifloraInkább mészkedvelő. Száraz tölgyesek, tisztások, erdőszélek. 
Pusztai meténgVinca herbaceaSziklagyepek, sztyeprétek, száraz erdőszegélyek. 
Lápi ibolyaViola stagninaLáp- és mocsárrétek, fűzlápok, magasásosok, zsombékosok. 
Ligeti szőlőVitis sylvestrisKeményfás ligeterdők, égerligetek, gyertyános-tölgyesek, bükkösök. 
piros betűvel jelölt fajok biztosan vagy nagy valószínűséggel kipusztultak a teljes működési területről, míg a lilával jelölt fajok egy vagy több kistáj területéről pusztultak ki, de jelenleg még van ismert előfordulásuk.
 
A   ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról. A oldalak feltöltése folyamatosan történik, türelmét kérjük.
 
Nem védett, de természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok előfordulása
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
 
Összeállította: Takács Gábor és dr. Ambrus András
 
Állapot: 2009. szeptember 1.

A nem védett, de természetvédelmi szempontból jelentős fajok listájának összeállításakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe:Kötödik-e hozzá speciálisan valamilyen védett állatfaj? (Ezen állatfajok esetében a védelem egyik, de talán a legfontosabb lehetősége pl. a tápnövény védelme.)
Helyi szinten veszélyeztetett vagy ritka növényfaj.
 
Magyar névTudományos névÉlőhely 
Őszi vérfűSanguisorba officinalisMocsár- és láprétek. 
RezgőnyárPopulus tremulaPionír. Mészkerülő erdők, vágások, erodált területek, ritkábban liget- és láperdők. 
FarkasalmaAristolochia clematitisLigeterdők, cserjések, száraz gyepek, útszélek. 
A   ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról.
 
Özönnövények előfordulása
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
 
 Összeállította: Takács Gábor
Állapot: 2009. szeptember 1.
 
Az alábbiakban bemutatjuk azokat a nem őshonos növényfajokat, amelyek terjedése jelentősen veszélyezteti a hazai természeti értékeket. A működési területünkön előforduló neofitonok tekintetében a lista nem tekinthető teljesnek.
 
Magyar névTudományos névÉlőhely 
Zöld juharAcer negundo  
BálványfaAilanthus altissima  
GyalogakácAmorpha fruticosa  
SelyemkóróAsclepias syriaca  
SüntökEchinocystis lobata  
EzüstfaElaeagnus angustifolia  
Kanadai átokhínárElodea canadensis  
Cingár átokhínárElodea nuttallii  
DíszárpaHordeum jubatum  
Bíbor nebáncsvirágImpatiens glanduliferaLigeterdők, vízparti magaskórósok. 
Kisvirágú nebáncsvirágImpatiens parvifloraÜde lomberdők, ligeterdők. 
JapánkeserűfűReynoutria japonica  
AkácRobinia pseudo-acacia  
Magas aranyvesszőSolidago gigantea  

A   ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról.
 
 
A listákat az aktuális kutatások és megfigyelések adatai alapján folyamatosan fogjuk javítani. Észrevételeit, javaslatait Takács Gábor felé jelezheti.