Természeti értékeink - Növényvilág

Növényvilág


 
Védett és fokozottan védett növényfajok előfordulása
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

 
Összeállította: Takács Gábor
Ellenőrizte és javította: Dr. Király Gergely és Schmidt Dávid
 
Állapot: 2009. szeptember 1.
 
(kiegészítés: Barna Csilla, 2018)
 

Fokozottan védett növényfajok

 
Az igazgatóság működési területén 12, jelenleg fokozottan védett növényfaj mai vagy valamikori előfordulásáról van adatunk. Elsősorban az élőhelyeik elpusztítása (pl. beépítés, lecsapolás, erdőgazdálkodás) miatt az elmúlt 150 év során ezek közül 2 faj (Primula farinosa, Adenophora lilifolia) biztosan kipusztult a teljes működési területről, míg 3 faj (Pinguicula vulgaris és Liparis loeselii a Hanságból és a Fertő-medencéből, a Himantoglossum adriaticum a Fertőmelléki-dombságból) esetében "csak" egy-egy kistáj esetében fordult elő biztos kipusztulás.
 
 
Fokozottan védett növényfajok
 
Magyar név Tudományos név Élőhely  Információ a fajról Természet-védelmi érték
(Ft)
Csengettyűvirág  Adenophora lilifolia  Száraz tölgyesek, füves erdőszegélyek, ligeterdők, hegyi rétek. info 250 000
Rigópohár  Cypripedium calceolus  Bükkösök, elegyes karszterdők, bokorerdők, mészkedvelő tölgyesek. info 250 000
Halvány ujjaskosbor  Dactylorhiza ochroleuca  Üde láprétek. info 100 000
Adriai sallangvirág  Himantoglossum adriaticum  Melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők, sziklagyepek, sztyeprétek, felhagyott gyümölcsösök. info 250 000
Tüzes liliom  Lilium bulbiferum Hegyi rétek, keményfás ligeterdők, erdőszegélyek. info 100 000
Hagymaburok  Liparis loeselii  Üde láprétek, gyékényes-tőzegpáfrányos úszólápok. info 250 000
Méhbangó  Ophrys apifera  Láp- és sztyeprétek, félszáraz gyepek. info 250 000
Légybangó  Ophrys insectifera  Sztyeprétek, kaszálók, sziklagyepek, ligeterdők, gyertyános-tölgyesek. info 250 000
Pókbangó   Ophrys sphegodes Láprétek, sztyeprétek, félszáraz irtásrétek. info 100 000
Lápi hízóka  Pinguicula vulgaris  Nedves láprétek, átmeneti lápok. info 100 000
Lisztes kankalin  Primula farinosa Üde és kiszáradó láprétek. info 250 000
Bugás veronika  Pseudolysimachion spurium  Száraz tölgyesek, cserjések, erdőszegélyek. info 100 000
piros betűvel jelölt fajok biztosan kipusztultak a teljes működési területről, míg a lilával jelölt fajok egy vagy több kistáj területéről pusztultak ki, de jelenleg még van ismert előfordulásuk.
 
Az előfordulással rendelkező fokozottan védett növényfajok mindegyike kiemelten veszélyeztetett, egy részük előfordulási helye nem is védett természeti területen található, aktív természetvédelmi beavatkozások szükségesek a fennmaradáshoz. A   ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról.
  

 

Védett növényfajok

Védett fajok adatlapjai (Barna Csilla, 2020,2021, 2022)


Az igazgatóság működési területén 232, jelenleg védett növényfaj mai vagy valamikori előfordulásáról van adatunk. Ezek közül 17 faj kihalása a teljes működési területen, míg 30 faj esetében egy vagy több kistáj területén vehető biztosra a kipusztulása. Hasonlóan a fokozottan védett fajokhoz, a védett fajok esetében is a természetes élőhelyek pusztulása (lecsapolások, beépítések, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás) okozza a kihalások többségét.

 
Magyar név
Tudományos név

Elterjedési

térkép

(FHNPI)

Természet-védelmi

érték (Ft)

Adatlap
Kálmos
Acorus calamus
map 5000
 
Tavaszi hérics
Adonis vernalis
map 5000
Konkoly
Agrostemma githago
map 5000
 
Havasi palástfű
Alchemilla glabra
map 5000
 
Szarvas hagyma
Allium carinatum
map 5000
 
Bunkós hagyma
Allium sphaerocephalon
map 5000
Illatos hagyma
Allium suaveolens
map 10 000
 
Vitézvirág
Anacamptis pyramidalis
map 10 000
 
Erdei szellőrózsa
Anemone sylvestris
map 5000
Kúszó zeller
Apium repens
map 50 000
 
Harangláb
Aquilegia vulgaris
map 10 000
 
Tündérfürt
Aruncus dioicus
map 5000
 
Fekete fodorka
Asplenium adiantum-nigrum
map 5000
 
Csillagőszirózsa
Aster amellus
map 5000
Pettyegetett őszirózsa
Aster sedifolius
map 5000
 
Érdes csüdfű
Astragalus asper
map 5000
 
Szártalan csüdfű
Astragalus exscapus
map 50 000
Barázdás csűdfű
Astragalus sulcatus
map 50 000
 
Völgycsillag
Astrantia major
map 5000
 
Szőrös (Molyhos) nyír
Betula pubescens
map 50 000
 
Gyíkpohár
Blackstonia acuminata
map 5000
Kis holdruta
Botrychium lunaria
map 10 000
 
Fűzlevelű ökörszem
Buphthalmum salicifolium
map 5000
 
Tarka nádtippan
Calamagrostis varia
map 5000
 
Fehér sás
Carex alba
map 5000
 
Rostostövű sás
Carex appropinquata
map 10 000
 
Buxbaum-sás
Carex buxbaumii
map 10 000
 
Lápi sás
Carex davalliana
map 10 000
 
Bugás sás
Carex paniculata
map 5000
 
Kúszó sás
Carex repens
map 10 000
 
Borostás sás
Carex strigosa
map 5000
 
Árnyéki sás
Carex umbrosa
map 10 000
 
Szártalan bábakalács
Carlina acaulis
map 5000
 
Budai imola
Centaurea sadleriana map 5000 info
Kardos madársisak
Cephalantera longifolia
map 10 000
Fehér madársisak
Cephalanthera damasonium
map 10 000
Piros madársisak
Cephalanthera rubra
map 10 000
 
Vízparti deréce
Chamaenerion dodonei
map 5000
 
Kisfészkű aszat
Cirsium brachycephalum
map 5000
 
Enyves aszat
Cirsium erisithales
map 5000
 
Csermelyaszat
Cirsium rivulare
map 5000
 
Réti iszalag
Clematis integrifolia
map 5000
 
Gyíkvirág
Cnidium dubium
map 10 000
 
Fényes poloskamag
Corispermum nitidum
map 5000
 
Sárga koronafürt
Coronilla coronata
map 5000
 
Erdei ciklámen
Cyclamen purpurancens
map 10 000
Hússzínű ujjaskosbor
Dactylorhiza incarnata
map 10 000
 
Lapp ujjaskosbor
Dactylorhiza lapponica
map 10 000
 
Széleslevelű ujjaskosbor
Dactylorhiza majalis
map 10 000
 
Henyeboroszlán
Daphne cneorum
map 50 000
 
Farkasboroszlán
Daphne mezereum
map 10 000
 
Balti szegfű
Dianthus arenarius subsp. borussicus
map 5000
 
Réti szegfű
Dianthus deltoides
map 5000
 
Kései szegfű
Dianthus serotinus
map 5000
 
Buglyos szegfű
Dianthus superbus
map 5000
 
Nagy ezerjófű
Dictamnus albus
map 5000
 
Széles pajzsika
Dryopteris dilatata
map 5000
 
Hegyi pajzsika
Dryopteris expansa
map 5000
 
Pocsolyalátonya
Elatine alsinastrum
map 5000
 
Gyérvirágú csetkáka
Eleocharis quinqueflora
map 10 000
 
Egypelyvás csetkáka
Eleocharis uniglumis
map 5000
 
Vörösbarna nőszőfű
Epipactis atrorubens
map 10 000
 
Széleslevelű nőszőfű
Epipactis helleborine
map 5000
 
Kislevelű nőszőfű
Epipactis microphylla
map 10 000
 
Mocsári nőszőfű
Epipactis palustris
map 10 000
Ibolyás nőszőfű
Epipactis purpurata
map 10 000
 
Téli zsurló
Equisetum hiemale
map 5000
 
Erdei zsurló
Equisetum sylvaticum
map 10 000
 
Tarka zsurló
Equisetum variegatum
map 5000
 
Téltemető
Eranthis hyemalis
map 5000
 
Keskenylevelű gyapjúsás
Eriophorum angustifolium
map 10 000
 
Széleslevelű gyapjúsás
Eriophorum latifolium
map 10 000
 
Magyar repcsény
Erysimum odoratum
map 5000
 
Cseh tyúktaréj
Gagea bohemica
map 5000
 
Szent László-tárnics
Gentiana cruciata
map 10 000
 
Kornistárnics
Gentiana pneumonanthe
map 10 000
Hegyi tárnicska
Gentianella austriaca
map 10 000
 
Kései prémestárnics
Gentianopsis ciliata
map 10 000
 
Szívlevelű gubóvirág
Globularia cordifolia
map 10 000
 
Szúnyoglábú bibircsvirág
Gymnadenia conopsea
map 10 000
 
Illatos bibircsvirág
Gymnadenia odoratissima
map 50 000
 
Tölgyespáfrány
Gymnocarpium dryopteris
map 5000
 
Mirigyes hármaslevelűpáfrány
Gymnocarpium robertianum
map 5000
 
Homoki fátyolvirág
Gypsophila arenaria
map 5000
 
Szalmagyopár
Helichrysum arenarium
map 5000
 
Vízilófark
Hippuris vulgaris
map 10 000
 
Békaliliom
Hottonia palustris
map 5000
Pettyes orbáncfű
Hypericum maculatum ssp. obtusiusculum
map 5000
 
Hengeresfészkű peremizs
Inula germanica
map 5000
 
Örménygyökér
Inula helenium
map 5000
 
Selymes peremizs
Inula oculus-christi
map 5000
 
Homoki nőszirom
Iris arenaria
map 10 000
 
Pázsitos nőszirom
Iris graminea
map 10 000
 
Apró nőszirom
Iris pumila
map 5000
 
Szibériai nőszirom
Iris sibirica
map 10 000
 
Fátyolos nőszirom 
Iris spuria
map 10 000
 
Tarka nőszirom
Iris variegata
map 5000
 
Csülleng
Isatis tinctoria
map 5000
 
Tengerparti szittyó
Juncus maritimus
map 5000
 
Kisfészkű hangyabogáncs
Jurinea mollis
map 5000
 
Mocsári lednek
Lathyrus palustris
map 10 000
 
Magyar lednek
Lathyrus pannonicus
map 10 000
 
Nyári tőzike
Leucojum aestivum
map 10 000
Tavaszi tőzike
Leucojum verum
map 5000
Turbánliliom
Lilium martagon
map 10 000
 
Gérbics
Limodorum abortivum
map 10 000
 
Heverő iszapfű
Lindernia procumbens
map 5000
 
Sárga len
Linum flavum
map 10 000
 
Borzas len
Linum hirsutum
map 5000
 
Árlevelű len
Linum tenuifolium
map 5000
 
Békakonty
Neottia ovata
map 10 000
 
Jerikói lonc
Lonicera caprifolium
map 5000
 
Kapcsos korpafű
Lycopodium clavatum
map 10 000
 
Berki lizinka
Lysimachia nemorum
map 10 000
 
Struccpáfrány
Matteuccia struthiopteris
map 50 000
 
Vidrafű
Menyanthes trifolia
map 10 000
 
Kiskörtike
Moneses uniflora
map 5000
 
kis forrásfű
Montia fontana ssp. chondrosperma
map 5000
 
Gyepes nefelejcs
Myosotis caespitosa
map 5000
 
Közönséges madárfészek
Neottia nidus-avis
map 5000
 
Fehér tündérrózsa
Nymphaea alba
map 5000
 
Tündérfátyol
Nymphoides peltata
map 5000
 
Erdei békaszem
Omphalodes scorpioides
map 5000
 
Homoki vértő
Onosma arenaria
map 5000
 
Kígyónyelv
Ophioglossum vulgatum
map 5000
 
Poloskaszagú kosbor
Orchis coriophora
map 50 000
 
Vitézkosbor
Orchis militaris
map 10 000
Agár sisakoskosbor
Anacamptis morio
map 10 000
Mocsári kosbor
Orchis palustris
map 10 000
 
Bíboros kosbor
Orchis purpurea
map 10 000
 
Tarka kosbor
Orchis tridentata
map 10 000
 
Sömörös kosbor
Neotinea ustulata
map 10 000
 
Csilláros sárma
Ornithogalum refractum
map 5000
 
Gyöngyvirágkörtike
Orthilia secunda
map 5000
 
Csajkavirág
Oxytropis pilosa
map 50 000
 
Fehérmájvirág
Parnassia palustris
map 10 000
 
Posványkakastaréj
Pedicularis palustris
map 50 000
 
Fehér acsalapu
Petasites albus
map 5000
 
Homoki kocsord
Peucedanum arenarium
map 10 000
 
Sziki kocsord
Peucedanum officinale
map 5000
 
Mocsári kocsord
Peucedanum palustre
map 5000
 
Gombos varjúköröm
Phyteuma orbiculare
map 5000
 
Erdei varjúköröm
Phyteuma spicatum
map 5000
 
Kétlevelű sarkvirág
Plathantera bifolia
map 5000
 
Kisvirágú pacsirtafű
Polygala amarella
map 10 000
 
Nagy pacsirtafű
Polygala major
map 5000
 
Karéjos vesepáfrány
Polystichum aculeatum
map 5000
 
Díszes vesepáfrány
Polystichum setiferum
map 5000
 
Színes békaszőlő
Potamogeton coloratus
map 50 000
 
Kövi pimpó
Potentilla rupestris
map 5000
 
Szártalan kankalin
Primula vulgaris
map 5000
 
Nagyvirágú gyíkfű
Prunella grandiflora
map 5000
 
Hosszúlevelű fürtösveronika
Pseudolysimachion longifolium
map 5000
 
Keskenylevelű tüdőfű
Pulmonaria angustifolia
map 50 000
 
Leánykökörcsin
Pulsatilla grandis
map 10 000
 
Fekete kökörcsin
Pulsatilla pratensis ssp. nigricans
map 10 000
 
Zöldes körtike
Pyrola chlorantha
map 50 000
 
Kis körtike
Pyrola minor
map 5000
 
Selymes boglárka
Ranunculus illyricus
map 5000
 
Sziki boglárka
Ranunculus lateriflorus
map 5000
 
Nádi boglárka
Ranunculus lingua
map 10 000
 
Sziklai benge
Rhamnus saxatilis
map 10 000
 
Fekete ribiszke 
Ribes nigrum
map 10 000
 
Füles fűz
Salix aurita
map 50 000
 
Parti fűz
Salix elaeagnos
map 10 000
 
Babérfűz
Salix pentandra
map 10 000
 
Rucaöröm
Salvinia natans
map 5000
 
Árokvirág
Samolus valerandi
map 5000
 
Szürkés ördögszem
Scabiosa canescens
map 5000
 
Kormos csáté
Schoenus nigricans
map 5000
 
tavaszi csillagvirág
Scilla bifolia
map 5000
 
Ligeti csillagvirág
Scilla vindobonensis
map 5000
 
Piros pozdor
Scorzonera purpurea
map 5000
 
Bozontos csukóka
Scutellaria columnae
map 5000
 
Lápi nyúlfarkfű
Sesleria uliginosa
map 5000
 
Mocsári csorbóka
Sonchus palustris
map 5000
 
Házi berkenye
Sorbus domestica
map 10 000
 
Őszi füzértekercs
Spiranthes spiralis
map 10 000
 
Pusztai árvalányhaj
Stipa pennata
  5000
 
Csinos árvalányhaj
Stipa pulcherrima
  5000
 
Piritógyökér
Tamus communis
  5000
 
Kései pitypang
Taraxacum serotinum
  5000
 
Teleki-virág
Telekia speciosa
  10 000
 
Narancsszínű aggóvirág
Tephroseris aurantiaca
  50 000
 
Hosszúlevelű aggóvirág
Tephroseris longifolia
  50 000
 
Kékes borkóró 
Thalictrum pseudominus
  5000
 
Tőzegpáfrány
Thelypteris palustris
  5000
 
Sulyom
Trapa natans
  5000
 
Mocsári kígyófű
Triglochin palustre
  5000
 
Zergeboglár
Trollius europeus
  50 000
 
Kúszó csalán
Urtica kioviensis
  5000
 
Fehér zászpa
Veratrum album
  5000
 
Fogaslevelű bükköny
Vicia narbonensis
  5000
 
Pilisi bükköny
Vicia sparsiflora
  5000
 
Pusztai meténg
Vinca herbacea
  5000
 
Lápi ibolya
Viola stagnina
  10 000
 
Ligeti szőlő
Vitis sylvestris
  50 000  
 

Inváziós növényfajok


Az Európai Bizottság 2016. július 13-án fogadta el az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról szóló 2016/1141. végrehajtási rendeletét, melyet a Bizottság (EU) 2017/1263 végrehajtási rendelete 2017. július 12-én 12 fajjal bővített. A bővített lista 2017. augusztus 2-án lépett hatályba. Az idei évben, 2019. augusztus 15-én lépett hatályba az EU újabb végrehajtási rendelete (Bizottság (EU) 2019/1262 végrehajtási rendelet) mely további 17 fajjal bővíti az eddig elfogadott listát. 

Az uniós jegyzéken szereplő fajok legfontosabb adatait ITT olvashatják!

Az invaziosfajok.hu honlapon folyamatosan bővülő információkkal várjuk az érdeklődőket!