Természeti értékeink - Növényvilág

Növényvilág

Fokozottan védett növényfajok
Védett növényfajok
Egyéb fontos növényfajok
Özönnövények

 
Védett és fokozottan védett növényfajok előfordulása
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén

 
Összeállította: Takács Gábor
Ellenőrizte és javította: Dr. Király Gergely és Schmidt Dávid
 
Állapot: 2009. szeptember 1.
(kiegészítés: Barna Csilla, 2018)
 

Fokozottan védett növényfajok

 
Az igazgatóság működési területén 12, jelenleg fokozottan védett növényfaj mai vagy valamikori előfordulásáról van adatunk. Elsősorban az élőhelyeik elpusztítása (pl. beépítés, lecsapolás, erdőgazdálkodás) miatt az elmúlt 150 év során ezek közül 2 faj (Primula farinosa, Adenophora lilifolia) biztosan kipusztult a teljes működési területről, míg 3 faj (Pinguicula vulgaris és Liparis loeselii a Hanságból és a Fertő-medencéből, a Himantoglossum adriaticum a Fertőmelléki-dombságból) esetében "csak" egy-egy kistáj esetében fordult elő biztos kipusztulás.
 
 
Fokozottan védett növényfajok
 
Magyar névTudományos névÉlőhely Információ a fajrólTermészet-védelmi érték
(Ft)
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia Száraz tölgyesek, füves erdőszegélyek, ligeterdők, hegyi rétek. 250 000
Rigópohár Cypripedium calceolus Bükkösök, elegyes karszterdők, bokorerdők, mészkedvelő tölgyesek.info250 000
Halvány ujjaskosbor Dactylorhiza ochroleuca Üde láprétek.info100 000
Adriai sallangvirág Himantoglossum adriaticum Melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők, sziklagyepek, sztyeprétek, felhagyott gyümölcsösök. 250 000
Tüzes liliom Lilium bulbiferumHegyi rétek, keményfás ligeterdők, erdőszegélyek. 100 000
Hagymaburok Liparis loeselii Üde láprétek, gyékényes-tőzegpáfrányos úszólápok. 250 000
Méhbangó Ophrys apifera Láp- és sztyeprétek, félszáraz gyepek.info250 000
Légybangó Ophrys insectifera Sztyeprétek, kaszálók, sziklagyepek, ligeterdők, gyertyános-tölgyesek. 250 000
Pókbangó  Ophrys sphegodesLáprétek, sztyeprétek, félszáraz irtásrétek.info100 000
Lápi hízóka Pinguicula vulgaris Nedves láprétek, átmeneti lápok.info100 000
Lisztes kankalin Primula farinosaÜde és kiszáradó láprétek. 250 000
Bugás veronika Pseudolysimachion spurium Száraz tölgyesek, cserjések, erdőszegélyek. 100 000
piros betűvel jelölt fajok biztosan kipusztultak a teljes működési területről, míg a lilával jelölt fajok egy vagy több kistáj területéről pusztultak ki, de jelenleg még van ismert előfordulásuk.
 
Az előfordulással rendelkező fokozottan védett növényfajok mindegyike kiemelten veszélyeztetett, egy részük előfordulási helye nem is védett természeti területen található, aktív természetvédelmi beavatkozások szükségesek a fennmaradáshoz. A   ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról.

 

Védett növényfajok


Az igazgatóság működési területén 232, jelenleg védett növényfaj mai vagy valamikori előfordulásáról van adatunk. Ezek közül 17 faj kihalása a teljes működési területen, míg 30 faj esetében egy vagy több kistáj területén vehető biztosra a kipusztulása. Hasonlóan a fokozottan védett fajokhoz, a védett fajok esetében is a természetes élőhelyek pusztulása (lecsapolások, beépítések, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás) okozza a kihalások többségét.

 
Magyar név
Tudományos név
Élőhely
Információ
Kálmos
Acorus calamus
Vízpartok, mocsarak, magassásosok.
 
Tavaszi hérics
Adonis vernalis
Sziklagyepek, lösz- és homoki gyepek, bokorerdők, száraz tölgyesek.
 
Konkoly
Agrostemma githago
Kalászos vetések.
 
Vékonyszárú palástfű
Alchemilla filicaulis
Hegyi rétek
 
Havasi palástfű
Alchemilla glabra
Hegyi rétek, láprétek.
 
Hegyi palástfű
Alchemilla glaucescens
Hegyi rétek, szőrfűgyepek.
 
Közönséges palástfű
Alchemilla monticola
Hegyi rétek és kaszálók, szőrfűgyepek, láprétek.
 
Hullámoslevelű palástfű
Alchemilla subcrenata
Hegyi rétek, láprétek.
 
Réti palástfű
Alchemilla xanthochlora
Láprétek, magaskórósok.
 
Szarvas hagyma
Allium carinatum
Kiszáradó lápréteken.
 
Bunkós hagyma
Allium sphaerocephalon
Sziklagyepek, sztyeprétek, homokpuszták.
 
Illatos hagyma
Allium suaveolens
Láprétek
 
Vitézvirág
Anacamptis pyramidalis
Mészkedvelő, szikla- és pusztafüves lejtők, homoki rétek és legelők, láprétek, száraz tölgyesek, gyesztenyések.
 
Erdei szellőrózsa
Anemone sylvestris
Száraz tölgyesek, erdőszélek, sztyeprétek.
 
Kúszó zeller
Apium repens
Iszaptársulások (tóparkok, árkok), nedves gyomtársulások.
 
Harangláb
Aquilegia vulgaris
Gyetyános-tölgyesek. Erdőszegélyek. Nyirkos, sziklás erdők. Hegyi rétek.
 
Hegyi árnika
Arnica montana
Mészkerülő hegyi rétek.
 
Tündérfürt
Aruncus dioicus
Patak menti magaskórósok, égerligetek, szivárgóvizes, sziklás bükkösök.
 
Fekete fodorka
Asplenium adiantum-nigrum
Mészkerülő. Sziklás talajú erdők, kőfejtők, telepített fenyvesek.
 
Csillagőszirózsa
Aster amellus
Sztyeprétek, félszáraz gyepek, erdőszegélyek.
 
Pettyegetett őszirózsa
Aster sedifolius
Szikesedő sztyeprétek, legelők, erdőszegélyek.
 
Érdes csűdfű
Astragalus asper
Sztyeprétek löszön és homokon.
 
Szártalan csűdfű
Astragalus exscapus
Homokpuszták, homoki rétek, löszgyepek.
 
Barázdás csűdfű
Astragalus sulcatus
Száraz gyepek, gyomtársulások.
 
Völgycsillag
Astrantia major
Bükkelegyes üde erdők.
 
Szőrös (Molyhos) nyír
Betula pubescens
Mészkerülő. Pionír, fűz- és nyírlápok, mészkerülő erdők, tőzegmohalápok.
 
Gyíkpohár
Blackstonia acuminata
Mocsár-, láp- és szikes rétek, nedves homokfelszínek.
 
Bordapáfrány
Blechum spicant
Mészkerülő. Bükkösök, erdeifenyvesek, telepített fenyvesek.
 
Kis holdruta
Botrychium lunaria
Hegyi rétek, legelők, homoki gyepek, sziklagyepek.
 
Ökörszem
Buphthalmum salicifolium
Mészkedvelő. Száraz tölgyesek, erdőszegélyek, sztyeprétek.
 
Tarka nádtippan
Calamagrostis varia
Sziklaerdők, bokorerdők.
 
Fehér sás
Carex alba
Mészkedvelő. Sziklás bükkösök, gyertyános-tölgyesek, sziklaerdők, molyhos tölgyesek.
 
Rostostövű sás
Carex appropinquata
Zsombéklápok.
 
Palkasás
Carex bohemica
Homokos, iszapos vízpartok, zátonyok.
 
Buxbaum-sás
Carex buxbaumii
Magassásosok, kékperjés láprétek.
 
Lápi sás
Carex davalliana
Üde láprétek.
 
Töviskés sás
Carex echinata
Mészkerülő. Tőzegmohás átmeneti lápok, néha égelápok.
 
Bugás sás
Carex paniculata
Zsombékosok, égerligetek.
 
Kúszó sás
Carex repens
Keményfás ligeterdők.
 
Borostás sás
Carex strigosa
Ligeterdők, néha gyertyános-tölgyesek, bükkösök, égerlápok.
 
Árnyéki sás
Carex umbrosa
Nyíltabb üde és mészkerülő erdők, nedves rétek.
 
Szártalan bábakalács
Carlina acaulis
Hegyi rétek, félszáraz gyepek.
 
Kardos madársiskak
Cephalantera longifolia
Nyirkos és sziklás erdők, ligeterdők, telepített nyarasok.
 
Fehér madársisak
Cephalanthera damasonium
Nyirkos és sziklás erdők, ligeterdők, telepített nyarasok.
 
Piros madársisak
Cephalanthera rubra
Nyirkos és sziklás erdők, cseres tölgyesek, homoki nyarasok.
 
Vízparti deréce
Chamaenerion dodonei
Pionír. Folyózátonyok, sziklafolyások, kavicsbányák, külszíni fejtések.
 
Kisfészkű aszat
Cirsium brachycephalum
Mocsárrétek, magassásosok, nedves gyomtársulások.
 
Enyves aszat
Cirsium erisithales
Szikla- és szurdokerdők, gesztenyések.
 
Csermelyaszat
Cirsium rivulare
Magaskórósok, üde láprétek.
 
Réti iszalag
Clematis integrifolia
Mocsár- és láprétek, ligeterdők széle.
 
Gyíkvirág
Cnidium dubium
Láp- és mocsárrétek, ligeterdők.
 
Korallgyökér
Corallorhiza trifida
Bükkösök, sziklai bükkösök, elegyes karszterdők.
 
Fényes poloskamag
Corispermum nitidum
Nyílt homoki gyepek, homokpuszták, zavart homokfelszínek.
 
Sárga koronafürt
Coronilla coronata
Mészkedvelő tölgyesek, bokorerdők, sztyeprétek.
 
Illír sáfrány
Crocus tommasinianus
Gyertyános-tölgyesek.
 
Erdei ciklámen
Cyclamen purpurancens
Bükkösök, gyertyános-tölgyesek, mészkerülő erdők.
 
Erdei ujjaskosbor
Dactylorhiza fuchsii
Hegyi és láprétek, bükkösök.
 
Hússzínű ujjaskosbor
Dactylorhiza incarnata
Láp- és mocsárrétek, magassásosok; nedves pionír élőhelyek.
 
Lapp ujjaskosbor
Dactylorhiza lapponica
Üde láprétek, forráslápok.
 
Széleslevelű ujjaskosbor
Dactylorhiza majalis
Láprétek, mocsárrétek, magaskórósok.
 
Bodzaszagú ujjaskosbor
Dactylorhiza sambucina
Hegyi rétek, száraz gyepek, száraz tölgyesek.
 
Henyeboroszlán
Daphne cneorum
Homoki gyepek.
 
Farkasboroszlán
Daphne mezereum
Üde lomberdők, égerligetek.
 
Balti szegfű
Dianthus arenarius subsp. borussicus
Mészkerülő homokpusztagyepek.
 
Réti szegfű
Dianthus deltoides
Mészkerülő. Hegyi rétek, szőrfűgyepek, erdőszegélyek.
 
Kései szegfű
Dianthus serotinus
Mészkedvelő homokpusztagyepek.
 
Buglyos szegfű
Dianthus superbus
Lápréteken, láp- és ligeterdők, ritkán füves tölgyesek, gesztenyések.
 
Nagy ezerjófű
Dictamnus albus
Mészkedvelő. Bokorerdők, melegkedvelő tölgyesek.
 
Magyar zergevirág
Doronicum hungaricum
Száraz, nyílt tölgyesek, erdőszegélyek, néha gyertyános tölgyesek.
 
Szálkás pajzsika
Dryopteris carthusiana
Liget- és láperdők, üde lomberdők, telepített fenyvesek.
 
Széles pajzsika
Dryopteris dilatata
Liget- és láperdők, üde lomberdők, telepített fenyvesek.
 
Hegyi pajzsika
Dryopteris expansa
Liget- és láperdők, üde lomberdők, telepített fenyvesek.
 
Pocsolyalátonya
Elatine alsinastrum
Mészkerülő, sótűrő. Mocsarak, folyópartok iszaptársulásaiban, nedves szántókon.
 
Gyérvirágú csetkáka
Eleocharis quinqueflora
Üde láprétek, enyhén sós rétek.
 
Egypelyvás csetkáka
Eleocharis uniglumis
Mészkedvelő. Üde láprétek, mocsárrétek, magassásosok, nedves szieksek.
 
Vörösbarna nőszőfű
Epipactis atrorubens
Bokorerdők, sziklás bükkösök, homokpuszták, homoki erdők.
 
Széleslevelű nőszőfű
Epipactis helleborine
Üde és szárazabb erdők és gyepek.
 
Kislevelű nőszőfű
Epipactis microphylla
Nyirkos, sziklás és száraz erdők.
 
Mocsári nőszőfű
Epipactis palustris
Üde és kiszáradó láprétek, nedves pionír felszínek.
 
Ibolyás nőszőfű
Epipactis purpurata
Gyetyános-tölgyesek, bükkösök, telepített fenyvesek.
 
Tallós-nőszőfű
Epipcatis tallosii
Ligeterdők, nemes nyarasok, nyílt vízparti élőhelyek.
 
Téli zsurló
Equisetum hiemale
Liget- és láperdők, üde lomberdők.
 
Erdei zsurló
Equisetum sylvaticum
Égerligetek, szivárgóvizes üde lomberdők, magaskórósok.
 
Tarka zsurló
Equisetum variegatum
Mészkedvelő. Kiszáradó láprétek, nedves homoki pionír társulások.
 
Téltemető
Eranthis hiemalis
Üde lomberdők, ligeterdők, akácosok.
 
Keskenylevelű gyapjúsás
Eriophorum angustifolium
Tápanyagban szegény, tőzeges talajok, üde láprétek, tőzegmohás lápok.
 
Széleslevelű gyapjúsás
Eriophorum latifolium
Tápanyagban szegény, tőzeges talajok, üde láprétek.
 
Magyar repcsény
Erysimum odoratum
Száraz gyepek, tölgyesek.
 
Cseh tyúktaréj
Gagea bohemica
Sziklagyepek
 
Szent László-tárnics
Gentiana cruciata
Hegyi rétek, szőrfűgyepek, legelők, kékperjés láprétek, cserjések.
 
Kornistárnics
Gentiana pneumonanthe
Kiszáradó láprétek, hegyi rétek, mocsárrétek.
 
Hegyi tárnicska
Gentianella austriaca
Hegyi rétek, kaszálók, kiszáradó láprétek.
 
Kései prémestárnics
Gentianopsis ciliata
Hegyi rétek, sziklagyepek, mészkedvelő tölgyesek.
 
Szíveslevelű gubóvirág
Globularia cordifolia
Mészkő sziklagyepek.
 
Avarvirág
Goodyera repens
Erdeifenyvesek, lucosok, telepített fenyvesek.
 
Szúnyoglábú bibircsvirág
Gymnadenia conopsea
Kiszáradó láprétek, hegyi rétek, félszáraz gyepek, száraz tölgyesek, bokorerdők.
 
Illatos bibircsvirág
Gymnadenia odoratissima
Kiszáradó láprétek, hegyi rétek, félszáraz gyepek, sziklagyepek.
 
Tölgyespáfrány
Gymnocarpium dryopteris
Üde lomberdők, égerligetek, telepített fenyvesek.
 
Mirigyes hármaslevelűpáfrány
Gymnocarpium robertianum
Mészkedvelő. Sziklás, törmelékes talajú erdők, rakott kőfalak.
 
Homoki fátyolvirág
Gypsophila arenaria
Homokpuszták, mészkő és dolomit sziklagyepek.
 
Szalmagyopár
Helichrysum arenarium
Homoki gyepek.
 
Vízilófark
Hippuris vulgaris
Állóvizek, mocsarak.
 
Békaliliom
Hottonia palustris
Mészben szegény, mezotróf vizek, magassásosok, nádasok.
 
Részegkorpafű
Huperzia selago
Mészkerülő erdők, fenyérek.
 
Pettyes orbáncfű
Hypericum maculatum ssp. obtusiusculum
Mészkerülő erdők, hegyi rétek, magaskórósok.
 
Hengeresfészkű peremizs
Inula germanica
Száraz gyepek, cserjések.
 
Örménygyökér
Inula helenium
Nedves erdőszegélyek, magaskórósok, ártéri gyomtársulások.
 
Selymes peremizs
Inula oculus-christi
Sztyeprétek, sziklagyepek, erdőszegélyek.
 
Homoki nőszirom
Iris arenaria
Homokpuszták, homoki tölgyesek, sziklagyepek, sztyeprétek.
 
Pázsitos nőszirom
Iris graminea
Száraz tölgyesek, erdőszegélye.
 
Apró nőszirom
Iris pumila
Sztyeprétek, sziklagyepek.
 
Szibériai nőszirom
Iris sibirica
Mocsár- és láprétek, ritkán láp- és ligeterdők.
 
Korcs nőszirom 
Iris spuria
Láp- és mocsárrétek, szikes rétek.
 
Tarka nőszirom
Iris variegata
Száraz tölgyesek, erdőszegélyek, sztyeprétek.
 
Csülleng
Isatis tinctoria
Száraz gyepek, olykor gyomtársulások.
 
Tengerparti szittyó
Juncus maritimus
Gyengén sós rétek, mocsarak, télisásosok.
 
Kisfészkű hangyabogáncs
Jurinea mollis
Mészkő- és dolomitsziklagyepek, ritkán homoki és löszgyepek.
 
Kacstalan lednek
Lathyrus nissolia
Üde és száraz gyepek, vetések, vágások.
 
Mocsári lednek
Lathyrus palustris
Nádasok, magassásosok, láprétek.
 
Magyar lednek
Lathyrus pannonicus
Láprétek.
 
Szőke oroszlánfog
Leontodon incanus
Mészkő- és dolomitsziklagyepek.
 
Nyári tőzike
Leucojum aestivum
Puhafás ligeterdők, láperdők, nedves rétek.
 
Tavaszi tőzike
Leucojum verum
Ligeterdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök.
 
Turbánliliom
Lilium martagon
Gyertyámos-tölgyesek, bükkösök, hegyi rétek.
 
Gérbics
Limodorum abortivum
Száraz tölgyesek, bokorerdők, ritkán gyertyános-tölgyesek, bükkösök.
 
Heverő iszapfű
Lindernia procumbens
Iszaptársulások, nedves szántók.
 
Sárga len
Linum flavum
Mészkedvelő. Sziklagyepek, sztyeprétek, bokorerdők, erdőszegélyek.
 
Borzas len
Linum hirsutum
Sztyeprétek, erdőszegélyek, homokpuszták.
 
Árlevelű len
Linum tenuifolium
Mészkedvelő. Sziklagyepek, sztyeprétek, homoki gyepek.
 
Békakonty
Listera ovata
Bükkösök, gyertyános-tölgyesek, ligeterdők, láprétek.
 
Jerikói lonc
Lonicera caprifolium
Üde és száraz lomberdők.
 
Borbás-kerep
Lotus borbasii
Sziklagyepek, bokorerdők.
 
Kapcsos korpafű
Lycopodium clavatum
Mészkerülő erdők, fenyérek, telepített fenyvesek.
 
Berki lizinka
Lysimachia nemorum
Égerligetek.
 
Struccpáfrány
Matteuccia struthiopteris
Égerligetek, patakmenti magaskórósok.
 
Vidrafű
Menyanthes trifolia
Átmeneti lápok, nedves láprétek, zsombékosok.
 
Kiskörtike
Moneses uniflora
Természetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők.
 
Forrásfű
Montia fontana ssp. arvensis
Iszaptársulások, nedves szántók.
 
Gyepes nefelejcs
Myosotis caespitosa
Mocsarak, magasásosok, láprétek, iszaptársulások.
 
Közönséges madárfészek
Neottia nidus-avis
Ligeterdők, üde lomberdők, száraz tölgyesek.
 
Fehér tündérrózsa
Nymphaea alba
Holtágak, lassan folyó vizek.
 
Tündérfátyol
Nymphoides peltata
Álló és nagyon lassan folyó vizek.
 
Erdei békaszem
Omphalodes scorpioides
Ligeterdők, üde lomberdők, szurdokerdők.
 
Homoki vértő
Onosma arenaria
Sztyeprétek, sziklagyepek.
 
Kígyónyelv
Ophioglossum vulgatum
Üde lomberdők, liget- és láperdők, láprétek, hegyi rétek.
 
Poloskaszagú kosbor
Orchis coriophora
Kiszáradó láprétek, homoki rétek és legelők.
 
Vitézkosbor
Orchis militaris
Száraz tölgyesek, sztyeprétek, kiszáradó láprétek, homoki gyepek, homokbányák.
 
Agárkosbor
Orchis morio
Hegyi, homoki és láprétek, félszáraz gyepek, cserjések.
 
Mocsári kosbor
Orchis palustris
Mocsár- és láprétek, magassásosok, szikes rétek.
 
Bíboros kosbor
Orchis purpurea
Száraz tölgyesek, bokorerdők, félszáraz gyepek, felhagyott szőlők, ritkán üde erdők és gyepek.
 
Tarka kosbor
Orchis tridentata
Sziklagyepek, homoki és sztyeprétek, bokorerdők.
 
Sömörös kosbor
Orchis ustulata
Sziklagyepek, sztyeprétek, láp- és hegyi rétek.
 
Hegyipáfrány
Oreopteris limbosperma
Üde lomberdők, erdeifenyvesek, égerligetek, magaskórósok.
 
Nyúlánk sárma
Ornithogalum brevistylum
Száraz gyepek, sztyeprétek, rézsük.
 
Üstökös sárma
Ornithogalum pannonicum
Sztyeprétek
 
Csilláros sárma
Ornithogalum refractum
Gyomtársulások, sztyeprétek, szántók.
 
Gömbtermésű sárma
Ornithogalum sphaerocarpum
Üde és száraz lomberdők, erdőszélek, üde rétek, sztyeprétek.
 
Gyöngyvirágkörtike
Orthilia secunda
Természetes és telepített fenyvesek, bükkösök, nyíresek.
 
Csajkavirág
Oxytropis pilosa
Sziklagyepek, homoki és löszgyepek.
 
Fehérmájvirág
Parnassia palustris
Láprétek, forráslápok, átmeneti lápok.
 
Posványkakastaréj
Pedicularis palustris
Láprétek, átmeneti lápok.
 
Fehér acsalapu
Petasites albus
Szivárgóvizes bükkösök, égerligetek.
 
Homoki kocsord
Peucedanum arenarium
Homokpuszták, homoki tölgyesek, sziklagyepek.
 
Sziki kocsord
Peucedanum officinale
Sziki tölgyesek tisztásai, sziki magaskórósok, sztyeprétek.
 
Mocsári kocsord
Peucedanum palustre
Nádasok, zsombékosok, láprétek, láperdők.
 
Buglyos páfrány
Phegopteris connectilis
Szivárgóvizes, árnyas üde lomberdők, égerligetek, néha telepített fenyvesek.
 
Macskahere
Phlomis tuberosa
Száraz tölgyesek, cserjések, sziklagyepek, sztyeprétek.
 
Gombos varjúköröm
Phyteuma orbiculare
Mészkő- és dolomitsziklagyepek, bokoerdők, sziklaerdők.
 
Erdei varjúköröm
Phyteuma spicatum
Bükkösök, gyertyános-tölgyesek, szelídgesztenyések és széleik
 
Kétlevelű sarkvirág
Plathantera bifolia
Üde lomberdők, ligeterdők, mészkerülő erdők, hegyi és láprétek.
 
Osztrák borzamag
Pleurospermum austriacum
Bükkösök, szurdok- és ligeterdők, égerligetek.
 
Kisvirágú pacsirtafű
Polygala amarella
Láprétek, sovány gyepek.
 
Nagy pacsirtafű
Polygala major
Mészkedvelő. Sztyeprétek, sziklagyepek.
 
Karéjos vesepáfrány
Polystichum aculeatum
Üde lomberdők, szurdokerdők, keményfás ligeterdők.
 
Díszes vesepáfrány
Polystichum setiferum
Üde lomberdők, szurdokerdők, ligeterdők.
 
Színes békaszőlő
Potamogeton coloratus
Tiszta, oligotrofikus álló v. nagyon lassan folyó vizek.
 
Kövi pimpó
Potentilla rupestris
Mészkerülő. Száraz erdők és szegélyeik. Hegyi rétek.
 
Szártalan kankalin
Primula vulgaris
Üde erdők, ligeterdők, erdőszélek, irtásgyepek.
 
Nagyvirágú gyíkfű
Prunella grandiflora
Száraz gyepek, erdőszegélyek.
 
Hosszúlevelű fürtösveronika
Pseudolysimachion longifolium
Nedves rétek, magaskórósok, ligeterdők.
 
Fertő-tavi mézpázsit
Puccinellia festuciformis subsp. Intermedia
Sótűrő. Szikes rétek, szikfok.
 
Keskenylevelű tüdőfű
Pulmonaria angustifolia
Cseres tölgyesek, gesztenyések, hegyi rétek.
 
Leánykökörcsin
Pulsatilla grandis
Sziklagyepek, lejtősztyepek, bokorerdők, lösz- és homoki gyepek.
 
Fekete kökörcsin
Pulsatilla pratensis ssp. nigricans
Sziklagyepek, lejtősztyepek, bokorerdők, lösz- és homoki gyepek.
 
Zöldvirágú körtike
Pyrola chlorantha
Természetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők.
 
Kisebb körtike
Pyrola minor
Természetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők.
 
Kereklevelű körtike
Pyrola rotundifolia
Természetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők, pionír szegélyek.
 
Selymes boglárka
Ranunculus illyricus
Száraz lejtők, homok- és löszpuszták, legelők, erdőszegélyek.
 
Sziki boglárka
Ranunculus lateriflorus
Iszapos partok, szikes laposok, tócsák.
 
Nádi boglárka
Ranunculus lingua
Nádasok, magassásosok, mocsarak, fűzlápok, árkok.
 
Sziklai benge
Rhamnus saxatilis
Mészkedvelő. Száraz tölgyesek, sziklagyepek, erdőszegélyek, sztyeprétek.
 
Fekete ribiszke 
Ribes nigrum
Ligeterdők, láperdők.
 
Füles fűz
Salix aurita
Fűzlápok, láposodó erdeifenyvesek, láprétek.
 
Parti fűz
Salix elaeagnos
Mészkedvelő. Hordalékcserjések, bokorfüzesek.
 
Babérfűz
Salix pentandra
Mészkerülő, láperdők, lápcserjések.
 
Rucaöröm
Salvinia natans
Lassú folyású- v. állóvizek, a lebegő hínárnövényzet tagja.
 
Árokvirág
Samolus valerandii
Enyhén sótűrő, nedves (gyakran lápos) rétek, vízpartok, szikesek.
 
Szürkés ördögszem
Scabiosa canescens
Mészkedvelő. Sztyeprétek.
 
Kormos csáté
Schoenus nigricans
Mészkedvelő üde láprétek.
 
Nyugati csillagvirág
Scilla drunensis
Keményfás ligeterdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök.
 
Ligeti csillagvirág
Scilla vindobonensis
Keményfás ligeterdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök.
 
Piros pozdor
Scorzonera purpurea
Sziklagyepek, sztyeprétek, száraz tölgyesek.
 
Bársonyos görvélyfű
Scrophularia scopolii
Üde lomberdők, ligeterdők, vágások, üde gyomtársulások.
 
Bozontos csukóka
Scutellaria columnae
Üde lomberdők, szikla- és törmeléklejtő-erdők, cseres-tölgyesek.
 
Vízi aggófű
Senecio aquaticus
Láprétek.
 
Mocsári aggófű
Senecio paludosus
Nedves rétek, nádasok.
 
Lápi nyúlfarkfű
Sesleria caerulea
Üde láprétek, ritkán száraz gyepek.
 
Karcsú zsombor
Sisymbrium polymorphum
Száraz, löszös gyepek.
 
Mocsári csorbóka
Sonchus palustris
Nádasok, nedves magaskórósok.
 
Lisztes berkenye
Sorbus aria
Szikla- és szurdokerdők, sziklás bükkösök.
 
Kerti berkenye
Sorbus domestica
Száraz tölgyesek.
 
Nyári füzértekercs
Spiranthes aestivalis
Üde láprétek, nedves pionír felszínek.
 
Őszi füzértekercs
Spiranthes spiralis
Irtásrétek, legelők, száraz gyepek, láprétek.
 
Pusztai árvalányhaj
Stipa pennata
Sztyeprétek.
 
Csinos árvalányhaj
Stipa pulcherrima
Meszes alapkőzetű styeprétek.
 
Piritógyökér
Tamus communis
Száraz tölgyesek, üde és nedves láperdők.
 
Kései pitypang
Taraxacum serotinum
Száraz gyepek, sztyeprétek, főleg löszön.
 
Teleki-virág
Telekia speciosa
Bükkösök, üde magaskórósok.
 
Narancsszínű aggófű
Tephroseris aurantiaca
Száraz tölgyesek, hegyi rétek.
 
Hosszúlevelű aggófű
Tephroseris longifolia
Üde lomberdők, erdei fenyvesek, hegyi rétek.
 
Kékes borkóró 
Thalictrum pseudominus
Dolomit és mészkősziklagyepek, bokorerdők.
 
Tőzegpáfrány
Thelypteris palustris
Éger és fűzlápok, láprétek, úszólápok, nádasok.
 
Sulyom
Trapa natans
Hullámzástól és áramlástól védett állóvizek.
 
Mocsári kígyófű
Triglochin palustre
Láprétek, forráslápok, szikes mocsarak, nedves legelők.
 
Zergeboglár
Trollius europeus
Láprétek, magaskórósok, láperdők, keményfás ligeterdők, égerligetek.
 
Kúszó csalán
Urtica kioviensis
Zavartalan mocsarak, holtágak, láperdők.
 
Fehér zászpa
Veratrum album
Nedves rétek, magaskórósok, láp- és ligeterdők, szivárgóvizes üde erdők.
 
Fogaslevelű bükköny
Vicia narbonensis
Erdőszegélyek, száraz gyepek.
 
Pilisi bükköny
Vicia sparsiflora
Inkább mészkedvelő. Száraz tölgyesek, tisztások, erdőszélek.
 
Pusztai meténg
Vinca herbacea
Sziklagyepek, sztyeprétek, száraz erdőszegélyek.
 
Lápi ibolya
Viola stagnina
Láp- és mocsárrétek, fűzlápok, magasásosok, zsombékosok.
 
Ligeti szőlő
Vitis sylvestris
Keményfás ligeterdők, égerligetek, gyertyános-tölgyesek, bükkösök.
 
 

Az aktuális természetvédelmi értékeket a "13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről" tartalmazza. Ide kattintva érhető el!

Inváziós növényfajok


Az Európai Bizottság 2016. július 13-án fogadta el az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti jegyzékének elfogadásáról szóló 2016/1141. végrehajtási rendeletét, melyet a Bizottság (EU) 2017/1263 végrehajtási rendelete 2017. július 12-én 12 fajjal bővített. A bővített lista 2017. augusztus 2-án lépett hatályba. Az idei évben, 2019. augusztus 15-én lépett hatályba az EU újabb végrehajtási rendelete (Bizottság (EU) 2019/1262 végrehajtási rendelet) mely további 17 fajjal bővíti az eddig elfogadott listát. 

Az uniós jegyzéken szereplő fajok legfontosabb adatait ITT olvashatják!

Az invaziosfajok.hu honlapon folyamatosan bővülő információkkal várjuk az érdeklődőket!